UKRAJINA

Kontakty pre pomoc

Dôležité kontakty a zbierky, ak máte záujem  akýmkoľvek spôsobom pomôcť ľuďom poznačeným konfliktom na Ukrajine

 

  • Call centrum mesta Košice: 05564 19 955
  • Transparentný účet mesta Košice: SK 0900 0000 0051 6742 4414
  • Zbierka školských potrieb OC Cassovia do 20.3. 2022 v čase 15,00 – 19,00
  • Splnomocnenec primátora mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny – Roman Dohovič
  • Kontakt na ÚPSVaR Košice: 055/2441559, 055/2441546

 

   Informácie o podpore detí so zdrav. znevýhodnením z Ukrajiny

         Podpora U.pdf

         Podpora S.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria