Projekt ITMS2014+

Zameranie projektu


  Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Krosnianska 2 Košice

  Tento projekt má veľký prínos najmä pre žiakov, ktorí majú rôzne poruchy učenia.
S týmito žiakmi môžeme individuálne pracovať a môžeme im poskytovať starostlivosť, ktorú vyžaduje ich porucha.Žiaci majú k dispozícii asistenta učiteľa, ktorý pomáha žiakovi lepšie pochopiť zadania jednotlivých úloh z rôznych predmetov. Podporuje  žiakovu koncentráciu, prispieva k zlepšeniu prístupu k učeniu a školským povinnostiam, snaží sa čo najviac zapájať žiaka do vyučovacieho procesu.
Školský psychológ je kedykoľvek k dispozícii, venuje žiakom  odborný prístup, aj svoj voľný čas.  Môžu sa  naňho kedykoľvek s dôverou obrátiť a riešiť s ním akýkoľvek problém.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria