Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 22/23 preprava osôb KE-Malá Tŕňa a späť 300,00 s DPH obj.č. 22/23 30.05.2023 Ing. Hanna Fučková FABUS Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.05.2023
Zmluva 3-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ-Mlieko,mliečne výrobky 30 484,41 bez DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Objednávka 05/23 odstránenie havarijného stromu Vŕba v lokalite školy 1 920,26 s DPH obj.č. 05/23 31.01.2023 Správa mestskej zelene v Košiciach Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.02.2023
Objednávka 04/23 výpočet prevádzk. nákladov - FK KNV 15,55 s DPH obj.č. 04/2023 16.01.2023 BPMK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.01.2023
Objednávka 30/21 terénne úpravy za telocvičňou školy 180,00 s DPH obj.č. 30/2021 18.10.2021 Marián Gaľa GAFI Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 23.11.2021
Zmluva 201851238-Z trojpec elektrická 2 998.80 s DPH 26.11.2018 EUROGASTROP s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 26.11.2018
Zmluva 4-2018-ŠJ Nákup potravín pre školskú jedáleň - Ovocie a zelenina 39 105.62 s DPH 13.11.2018 EMATRADE s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Zmluva 2-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hrubé potraviny 51 327.36 s DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Zmluva 7-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hydina a vajíčka 17 145.94 bez DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Zmluva 6-2018-ŠJ Nákup potravín - Hlboko mrazené výrobky 6 911,74 bez DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Faktúra 2101000010 aktualizácia-program ŠJ4 48,00 s DPH 13.01.2021 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 19.01.2021 20.01.2021
Zmluva 1-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Mäso,mäsové výrobky 41 580.15 bez DPH 13.11.2018 MASO J+L s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Objednávka 10/20 oprava dažďového zvodu na Charkovskej 1 60,00 s DPH obj. 10/20 07.05.2020 Nibiru s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.05.2020
Objednávka 03/23 výpočet prevádzk. nákladov - Referendum 16,31 s DPH obj.č. 03/23 10.01.2023 BPMK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.01.2023
Objednávka 28/21 výpočet prevádzk. nákladov-veľká telocvičňa + Koš.Nová Ves 46,26 s DPH obj.č. 28/2021 13.10.2021 BPMK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.10.2021
Objednávka 52/18 kancelársky materiál 66,38 s DPH 52/18 21.11.2018 DUMAR s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 21.11.2018
Objednávka 9/20 overenie váhy a závažia 40,32 s DPH obj. 9/20 27.04.2020 Slovenská legálna metrológia Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.05.2020
Objednávka 02/23 odstránenie havarijného stavu na vnútorných rozvodoch ÚK 1 439,56 s DPH obj.č. 02/23 25.01.2023 BPMK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.01.2023
Zmluva 5-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Ryby,rybie výrobky 7 920,60 bez DPH 13.11.2018 RYBA Košice spol.s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.11.2018
Objednávka 29/21 prečistenie plyn.horáka, kontrola umývačky 93,60 s DPH obj.č. 29/2021 14.10.2021 EUROGASTROP s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2411