Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva výkaz výmer PESMENPOL spol s.r.o 70 560.24 s DPH 02.07.2019 PESMENPOL spol s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.07.2019
Faktúra 212018 réžia na stravné 938,04 s DPH 28.09.2018 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.09.2018 28.09.2018
Objednávka 11/18 inštalácia tlačiarne 36,00 s DPH 16.03.2018 Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.03.2018
Faktúra 22101018 ročný poplatok-Active registratura 2021 600,00 s DPH 13.01.2021 LOMTEC s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 19.01.2021 20.01.2021
Zmluva 9/2018 Výkon vybraných činností na úseku IKT 4150bezDPH s DPH 10.10.2018 247 services s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 11.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Mäso,mäsové výrobky 42220bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 36 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-3-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ-Mlieko,mliečne výrobky 30796bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 32 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Ryba a rybie výrobky 8326bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 22 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-7-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hydina a vajíčka 20 230,00 s DPH 02.10.2018 10.10.2018 32 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-2-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hrubé potreviny 51916bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 36 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-4-2018-ŠJ Nákup potrevín pre ŠJ - Ovocie zelenina 39245bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 33 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-6-2018-ŠJ Nákup potravín - Hlboko mrazené výrobky 6985bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 24 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
Zmluva 2017/2018 Kúpnazmluva školské ovocie s DPH 11.05.2017 11.5.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.05.2017
Zmluva 2016/2017 kúpna zmluva školské ovocie s DPH 26.04.2016 26.4.2016 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.04.2016
Zmluva 10/2018 Vybudovanie multifunkčného ihriska na základnej škole 64 395,50 s DPH 09.10.2018 MARO s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.10.2018
Faktúra 222018 stravné 86,02 s DPH 28.09.2018 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.09.2018 28.09.2018
Faktúra 9119003398 aSc dochádzka,aSc strava 818,00 s DPH 09.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 10.07.2019 10.07.2019
Zmluva 1/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2021 182,00 s DPH 07.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 2/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 2/2021 182,00 s DPH 07.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 3/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 3/2021 182,00 s DPH 14.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2411