Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č. 6 zmluva o nájme č. 22852007 s DPH 14.02.2018 14.2.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 14.02.2018
Zmluva Zásady tvorby a čerpania SF 2018 s DPH 22.01.2018 22.1.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.01.2018
Zmluva Zásady tvorby a čerpania SF 2017 s DPH 23.01.2017 23.1.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 23.01.2017
Objednávka 39a/17 výmena ventilu na plavárni s DPH 01.12.2017 BPMK Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2017
Objednávka 40/17 odborná prehliadky tlakových nádob na plavárni s DPH 08.12.2017 GASKOR Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.12.2017
Objednávka 38/17 vyjadrenie k zrealizovane stvabe Altánok s DPH 22.11.2017 EFEKTA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.11.2017
Objednávka 39/17 rívízia plynového zariadenia s DPH VO Rámcová zmluva VO rámcová zmluva BPMK Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2017
Objednávka 37/17 oprava ležatého potrubia TUV s DPH 15.12.2017 KONTRAKT s.ro Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.11.2017
Objednávka 36/17 odborná prehliadka tlakových nádob s DPH 14.11.2017 GASKOR Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 14.11.2017
Objednávka 35/17 tonery s DPH VO Rámcová zmluva VO rámcová zmluva Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.11.2017
Objednávka 33/17 obhliadka TUV s DPH 03.11.2017 Stredisko služieb školám Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.11.2017
Zmluva Komisionárska zmluva stravné lístky s DPH 23.05.2019 UP Slovensko s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.05.2019
Objednávka 19/23 odstránenie lokalizovaného úniku ÚK s DPH obj.č. 19/23 04.05.2023 BPMK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.05.2023
Zmluva Dodatok 5 KZ Dodatok 5 KZ s DPH 01.02.2018 01.02.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.02.2018
Zmluva zmluva o spolupráci Dajme spolu gól s DPH 04.02.2020 Slovenský futbalový zväz Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.02.2020
Zmluva 2017002554 elektronizácia registratúry s DPH 14.12.2017 Lomitec.com a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 14.12.2017
Zmluva Dodatok 3 a 4 KZ Dodatok 3 a 4 KZ s DPH 01.01.2017 01.01.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.01.2017
Objednávka 39/23 VO - mlieko, mliečne výrobky s DPH obj.č. 39/23 31.08.2023 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.08.2023
Objednávka 40/23 VO - mrazené potraviny s DPH obj.č. 40/23 31.08.2023 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.08.2023
Zmluva KZ Kolektívna zmluva r.2019-2022 s DPH 01.02.2019 Základná škola Krosnianska 2 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2411