Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 7-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hydina a vajíčka 17 145.94 bez DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Faktúra 20220001 schody 3 798,77 bez DPH objednávka e-mailom objednávka e-mailom 30.03.2022 PÁNMAJSTER, M. Jaklovský Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.03.2022 31.03.2022
Zmluva 6-2018-ŠJ Nákup potravín - Hlboko mrazené výrobky 6 911,74 bez DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Zmluva 3-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ-Mlieko,mliečne výrobky 30 484,41 bez DPH 13.11.2018 INMEDIA spol. s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Zmluva 1-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Mäso,mäsové výrobky 41 580.15 bez DPH 13.11.2018 MASO J+L s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.11.2018
Zmluva 5-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Ryby,rybie výrobky 7 920,60 bez DPH 13.11.2018 RYBA Košice spol.s.ro. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra 192018 oprava palubovky 2 908,00 bez DPH 242018 zmluva VO 06.08.2018 Ján Šilan etc. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 06.08.2018 06.08.2018
Faktúra 8293547188 telefón ŠJ 39,98 s DPH 1008679001 1008679001 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2100404280 písanky 41,00 s DPH 2100404280 2100404280 15.11.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2021 29.11.2021
Faktúra 1212208465 protokol o komis.skúške, List-bianco 567,16 s DPH MA 35546867 MA 35546867 24.11.2021 ŠEVT a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 25.11.2021 29.11.2021
Faktúra 70588646 virtuálna knižnica, 01/2022 - 12/2022, 298,08 s DPH VK/08/06/002 VK/08/06/002 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 25.11.2021 29.11.2021
Faktúra 2230050 prenájom rohoží 47,70 s DPH 26754044 26754044 06.12.2021 Lindström s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.12.2021 14.12.2021
Faktúra 21799 finančné účtovníctvo a PaM za 11/2021 370,00 s DPH 21799 21799 02.12.2021 Stredisko služieb školám Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.12.2021 14.12.2021
Faktúra 3220206047 portál Direktor+časopis Manažment školy, 01/2022-12/2022 161,00 s DPH ZAK0031320 ZAK0031320 24.11.2021 Wolters Kluwer SR, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 25.11.2021 29.11.2021
Faktúra 172021 doplatok na stravné 138,89 s DPH 172021 172021 01.12.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 14.12.2021
Faktúra 182021 réžia na stravné 877,20 s DPH 182021 182021 01.12.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 14.12.2021
Faktúra 7210594 poplatok za školenie 69,00 s DPH 26.11.2021 Seminaria, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.12.2021 02.12.2021
Zmluva Zmluva o dielo 300,00 s DPH 06.12.2021 Edusteps Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.12.2021
Objednávka 36/21 školenie - výťah v ŠJ 60,00 s DPH obj. 36/21 26.11.2021 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021
Faktúra 09112021 servis zdvíhacieho zariadenia 24,90 s DPH zmluva č. H5/2004 zmluva č. H5/2004 26.11.2021 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2021 30.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2411