Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa I.Q.2019 LvK, Výmena okien a dverí, Výmena svietidiel 15 781.68 s DPH 24.04.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice 29.04.2019
Zmluva 3/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 3/2021 182,00 s DPH 14.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 9/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 9/2021 182,00 s DPH 28.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.02.2021
Zmluva 8/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 8/2021 182,00 s DPH 28.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.02.2021
Zmluva Kolektívna zmluva 01.02.2021-31.01.2022 s DPH 25.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 7/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 7/2021 266,00 s DPH 20.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 6/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 6/2021 112,00 s DPH 20.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 5/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 5/2021 154,00 s DPH 20.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 4/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 4/2021 182,00 s DPH 14.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 2/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 2/2021 182,00 s DPH 07.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
VO: Súhrnná správa 3 Q 2017 PVC, Oprava schodiska,Deliaca stena v ŠJ, OPrava WC 85 756,10 s DPH 23.10.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice 23.10.2017
Zmluva 1/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2021 182,00 s DPH 07.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva Zásady tvorby a čerpania SF 2016 s DPH 22.01.2016 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.01.2016
VO: Súhrnná správa IV.Q.2018 VO plastové dvere, VO nákup potravín 200 247,63 s DPH 13.01.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice 13.01.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-6-2017 Výmena okenných konštrukcií 49 110,00 s DPH 09.11.2017 09.11.2017 20.12.2017 06.11.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice 07.11.2017
VO: Súhrnná správa III.Q.2018 Vybudovanie multifunkčného ihriska na ZŠ Krosnianska 2 64 395,50 s DPH 15.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 15.10.2018
VO: Súhrnná správa II.Q.2018 Zriadenie kmeňovej tr.,oprava schodiska II,Výstavba atletického oválu 183 563,84 s DPH 08.07.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 08.07.2018
VO: Súhrnná správa I.Q.2018 ŠvP, Nákup PVC 13 573,00 s DPH 21.04.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 21.04.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VOI-1-2019 Lyžiarsky výcvik pre žiakov II.stupňa 6 150,00 s DPH 16.01.2019 23.01.2019 25.2. - 1.3.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice 21.01.2019
VO: Súhrnná správa 4 Q 2017 Revízia elektro, Výmena okien, LvK 44 905,24 s DPH 15.01.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 15.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2411