Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 8/2021 182,00 s DPH 28.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.02.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-6-2018-ŠJ Nákup potravín - Hlboko mrazené výrobky 6985bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 24 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
Zmluva 3/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 3/2021 182,00 s DPH 14.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Mäso,mäsové výrobky 42220bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 36 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-6-2017 Výmena okenných konštrukcií 49 110,00 s DPH 09.11.2017 09.11.2017 20.12.2017 06.11.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice 07.11.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Ryba a rybie výrobky 8326bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 22 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-7-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hydina a vajíčka 20 230,00 s DPH 02.10.2018 10.10.2018 32 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-2-2018-ŠJ Nákup potravín pre ŠJ- Hrubé potreviny 51916bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 36 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-4-2018-ŠJ Nákup potrevín pre ŠJ - Ovocie zelenina 39245bezDPH s DPH 02.10.2018 10.10.2018 33 mesiacov 02.10.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice 03.10.2018
VO: Súhrnná správa I.Q.2019 LvK, Výmena okien a dverí, Výmena svietidiel 15 781.68 s DPH 24.04.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice 29.04.2019
Zmluva 1/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 1/2021 182,00 s DPH 07.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
VO: Súhrnná správa II.Q.2019 Zmlkuva o zájazde ŠvP 9 575.00 s DPH 04.07.2019 Základná škola Krosnianska 2, Košice 04.07.2019
Zmluva 4/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 4/2021 182,00 s DPH 14.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva OPĽY/242/2018 Nenávratný finančný príspevok s DPH 17.07.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 23.08.2018
Zmluva OPĽY/242/2018 Nenávratný finančný príspevok s DPH 17.07.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 23.08.2018
Zmluva 5/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 5/2021 154,00 s DPH 20.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 6/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 6/2021 112,00 s DPH 20.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 7/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 7/2021 266,00 s DPH 20.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva Kolektívna zmluva 01.02.2021-31.01.2022 s DPH 25.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
Zmluva 2/2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 2/2021 182,00 s DPH 07.01.2021 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2618