Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 232 11 2021 Letný športový debbý tábor 747.53nájom+prevádykovénáklady s DPH 19.07.2021 Spoločenstvo evanjelicekj mládeže Spoločenstvo evanjelicekj mládeže Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.07.2021
Objednávka 48/22 softvér 021-10695 Office Standard 2021 79,20 s DPH obj.č. 48/2022 15.11.2022 exe, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.11.2022
Objednávka 4/19 predplatné časopisu 25,00 s DPH 4/19 24.01.2019 Jurist Dat Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 24.01.2019
Objednávka 5/19 bazénové tablety 168,00 s DPH obj.5/19 28.01.2019 Polykomp Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2019
Objednávka 6/19 publikácia Vzdelávanie detí s poruchami učenia 70,45 s DPH obj.6/19 28.01.2019 RAABE Dr.Josef Raabe Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2019
Objednávka 7/19 Smernica On-line 152,76 s DPH obj.7/19 28.01.2019 Verlag Dashofer Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.01.2019
Zmluva Zásady tvorby a čerpania soc.fondu v r.2019 s DPH 22.01.2019 OZ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.01.2019
Objednávka 44/22 umývacie prostriedky - umývačky, konvektomatu 248,40 s DPH obj.č. 44/2022 21.10.2022 Elektroservis VV s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 25.10.2022
Objednávka 45/22 kamerový záznam-šport.areál školy, za budovou školy 44,40 s DPH obj.č. 45/2022 28.10.2022 Riva System, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.10.2022
Objednávka 46/22 xerox A4 550,00 s DPH obj.č. 46/2022 09.11.2022 Tecos Košice spol. s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 14.11.2022
Objednávka 47/22 kabeláž + hardver + práce na úseku informatiky 795,00 s DPH obj.č. 47/2022 09.11.2022 247 services s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 14.11.2022
Zmluva 1/2019 LvK 6 148.00 s DPH 20.02.2019 JUDr.Monika Švecová Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.02.2019
Objednávka 49/22 servopohon - montáž, oživenie, funkčné odskúšanie 574,80 s DPH obj.č. 49/2022 16.11.2022 Ján Sovič - SOVMONT Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 21.11.2022
Objednávka 43/22 deratizácia - ZŠ, ŠJ 48,00 s DPH obj.č. 43/2022 07.10.2022 ASANARATES s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 10.10.2022
Objednávka 50/22 čistiace prostriedky 786,01 s DPH obj.č. 50/2022 23.11.2022 DUMAR - SK, s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2022
Objednávka 51/22 hygienický materiál + samolepiace bločky 952,12 s DPH obj.č. 51/2022 21.11.2022 Lyreco CE, SE Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2022
Objednávka 52/22 prerobenie jestvujúceho odsávania pary v ŠK 759,26 s DPH obj.č. 52/2022 22.11.2022 KES a TNS Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 25.11.2022
Objednávka 53/22 vykonanie VO na ovocie a zeleninu 300,00 s DPH obj.č. 53/2022 25.11.2022 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2022
Objednávka 54/22 automat na úpravu bazénovej vody + montáž 6 438,60 s DPH obj.č. 54/2022 25.11.2022 CM-BAZÉNY s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2022
Zmluva KZ Kolektívna zmluva r.2019-2022 s DPH 01.02.2019 Základná škola Krosnianska 2 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2411