Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2707001734 poistné 740,47 s DPH 2707001734 2707001734 04.09.2017 UNIQA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra 2211593 prenájom rohoží 25,20 s DPH 26754044 26754044 24.09.2021 Lindström s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 20211703 dezinfekčné prostriedky 2 360,92 s DPH obj.č. 27/2021 obj.č. 27/2021 06.10.2021 DUMAR - SK, s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.10.2021 08.10.2021
Faktúra 8291935504 telefón ZŠ 49,80 s DPH 1008679004 1008679004 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.10.2021 14.10.2021
Faktúra 2290067519 elektrina 1 800,54 s DPH 5100299971 5100299971 08.10.2021 VSE Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.10.2021 14.10.2021
Faktúra 8291695108 telefón ŠJ 09/2021 40,10 s DPH 1008679001 1008679001 06.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.10.2021 14.10.2021
Faktúra 8620292526 plyn 16,00 s DPH 5100025526 5100025526 05.10.2021 SPP, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 06.10.2021 07.10.2021
Faktúra 20210673 monitoring kanalizácie 147,84 s DPH 20210673 20210673 05.10.2021 KONTRAKT JMV, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 06.10.2021 07.10.2021
Faktúra 3210903 výmena okien a dverí 128 327,81 s DPH ZoD č.1/2021 ZoD č. 1/2021 23.09.2021 OBLOK s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 213108627 čistiace a hygienické prostriedky 61,80 s DPH 0604561 0604561 01.10.2021 CWS - boco Slovensko s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 142021 réžia na stravné 1 036,80 s DPH 142021 142021 30.09.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 132021 doplatok na stravné 164,16 s DPH 132021 132021 30.09.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 08092021 servis zdvíhacieho zariadenia 24,90 s DPH zmluva č. H5/2004 zmluva č. H5/2004 30.09.2021 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 210256 prenájom strojov 1 483,99 s DPH zmluva zmluva 29.09.2021 Tecos Košice spol. s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 210253 kazety 50,76 s DPH 210253 210253 29.09.2021 Tecos Košice spol. s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.09.2021 30.09.2021
Faktúra 2100404214 písanie - 1.roč. 184,50 s DPH 202104858 202104858 23.09.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 24.09.2021 27.09.2021
Faktúra 1900059002 teplo a TUV 9/2021-plaváreň 1 795,21 s DPH 1100216418 1100216418 15.10.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.10.2021 15.10.2021
Faktúra 210237 kancelárske potreby 303,08 s DPH 210237 210237 23.09.2021 Tecos Košice spol. s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 24.09.2021 27.09.2021
Faktúra 2119567 geografia 5,6.ročník 367,00 s DPH 135606 135606 22.09.2021 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 24.09.2021 27.09.2021
Faktúra 00000106 BOZP a CO 7,8,9/2021 144,00 s DPH VO rámcová zmluva VO rámcová zmluva 22.09.2021 Ing.Haluška Vincent Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.09.2021 27.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2411