Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202317537 Škola-manažment, ekonomika, legislatíva, ročné predpl.2024 35,00 s DPH SK1312 SK1312 01.12.2023 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 230073 kalibrácia teplomerov 123,00 s DPH obj.č. 64/23 obj.č. 64/23 30.11.2023 Dušan Roháček Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 262023 doplatok na stravné 11/2023 946,07 s DPH 262023 262023 30.11.2023 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 272023 réžia na stravné 11/2023 1 275,60 s DPH 272023 272023 30.11.2023 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 202318440 odmeňovanie zamest. škôl a škol. zariadení 35,00 s DPH SK1312 SK1312 30.11.2023 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 08112023 servis zdvíhacieho zariadenia 4.Q.2023 24,90 s DPH H5/2004 H5/2004 30.11.2023 Miroslav Harčarik Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 20232398 xerox A4 440,00 s DPH obj.č. 62/23 obj.č. 62/23 30.11.2023 DUMAR - SK, s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 20232397 xerox, posypová soľ 214,40 s DPH obj.č. 63/23 obj.č. 63/23 30.11.2023 DUMAR - SK, s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 202301142 primalex, stemal, slovakryl, zakryv. karton 308,26 s DPH V202304143 V202304143 30.11.2023 Farby Kušnír, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 80869 Aróma oleje 160,00 s DPH obj.č. 61/2023 obj.č. 61/2023 29.11.2023 AlfaPureo, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 2023314 navijak na snuru, snura na roletu, koliesko+prech.pružina - ŠJ 228,22 s DPH č.obj. O/23 č. obj. O/23 24.11.2023 VIDOK OKNÁ a DVERE, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 202300313 pH mínus tekuté, vločkovač, chlornan sodný tekutý 806,77 s DPH obj.č. 57/2023 obj.č. 57/2023 22.11.2023 CM-BAZÉNY s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 301042312 za služby SANET - 10-12/2023 150,00 s DPH 30104/17 30104/17 20.11.2023 Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej sieti SANET Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 20232266 mop návleky 83,60 s DPH obj. e-mailom obj. e-mailom 20.11.2023 DUMAR - SK, s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 2480125 prenájom rohoží - 09.10.-05.11.23 62,76 s DPH 26754044 26754044 20.11.2023 Lindström s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 2023104 odvoz kuchynského odpadu - 10/2023 60,00 s DPH 2023104 2023104 16.11.2023 M+M SYSTEMATIC, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra 512301544 výpočet prevádzk. nákladov - FK K.N.VES 32,90 s DPH objednávka objednávka 15.11.2023 BPMK, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 23591 spracovanie finanč.účtovníctva a PaM za 10/2023 370,00 s DPH 23591 23591 15.11.2023 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 23618 za služby vo VO - Mlieko, mliečne výr. + Mrazené potr. + Mäso, mäsové výr. 900,00 s DPH obj.č. 39/23, 40/23, 43/23 obj.č. 39/23, 40/23, 43/23 15.11.2023 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 1900059002 dodávka tepla + TÚV - plaváreň - 10/2023 4 461,61 s DPH 1100216418 1100216418 15.11.2023 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.11.2023 15.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2411