Jedálny lístok

Sobota 18. 1. 2020

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • Triedne aktívy RZ

  Triedne aktívy RZ sa uskutočnia v stredu 15. januára 2020 o 17,00 hod.

  Výbor RZ sa uskutoční o 16,30 v spoločenskej miestnosti č. 14 .

 • Olympiáda zo SJL

  Do galérie Olympiáda zo SJL boli pridané fotografie.

  Slovenčina nás baví

  Materinský jazyk je kľúčom k mysli a k srdcu.

  Karel Alois Vinařický

  Počas života sa učíme množstvo jazykov, no materinský jazyk je pre nás ten najvýznamnejší. Na našej škole je mnoho žiakov, ktorí prejavujú záujem o slovenský jazyk, majú snahu upevniť svoje komunikačné zručnosti i vedomosti o slovenskom jazyku a literatúre. V mesiaci november sme na našej škole zorganizovali Olympiádu zo slovenského jazyka pre všetkých tých žiakov, ktorých slovenčina baví a v tomto predmete dosahujú výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov 8. a 9. ročníka. Všetci súťažiaci museli absolvovať písomnú i ústnu časť súťaže. Písomná časť pozostávala z didaktického testu s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou. Súčasťou písomnej časti bola transformácia textu. Ústna časť bola zameraná na tvorbu a prednes rečníckeho prejavu na zadanú tému. Všetci žiaci sa statočne popasovali s materinským jazykom i s jednotlivými úlohami. Odborná porota sa dohodla na nasledujúcom výsledku školského kola olympiády:

 • Hodina deťom

  Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

  Urobte s nami niečo veľké, podporte malé decká

  Dobré skutky nás robia lepšími

  Dobro má moc robiť zázraky. Zázrakom môže byť akákoľvek pomoc druhému človeku. Aj drobným skutkom môžeme vniesť do každodennej reality dôležité posolstvá a hodnoty. Preto sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku sa opäť zapojíme do zbierky Hodina deťom. Je projektom Nadácie pre deti Slovenska, ktorá vo svojich programoch reaguje na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pomáha pri budovaní komunít, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými partnermi dospelých. Jednotlivé triedy prvého a druhého stupňa navštívili dobrovoľníci, ktorí zbierali dobrovoľné finančné príspevky určené na pomoc deťom. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať sumu 148 eur. Táto suma pomôže zlepšiť život mnohým deťom a mladým ľuďom, ktorí majú špecifické potreby(zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené nadané deti), prípadne sú v krízovej situácii(týrané, zanedbávané deti, deti bez rodičov, deti utečencov, migrantov). Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili. Veríme, že na dobré skutky nezabudnete, veď robiť ich možno počas celého roka.

 • Do galérie Vianočné trhy K2 boli pridané fotografie.

 • Dňa 23.10.2019 sa vybraní žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v sprievode pani učiteľky Tokárovej a pani učiteľky Mišľanovej zúčastnili na prednáške v protidrogovom vlaku. Tento vlak, ktorý má základňu na nástupišti Praha - Dejvice, sa skladá zo šiestich interaktívnych vagónov, ktoré poukazujú na to, aké nebezpečné je užívať návykové látky. V každom vagóne sme pozerali úryvok z krátkeho filmu, ktorý bol natočený podľa skutočnej udalosti a slúžil na zamyslenie nad tým, čo v skutočnosti drogy spôsobujú a ako veľmi ovplyvňujú náš život. Tento projekt využíva všetky ľudské zmysly a vznikol za účelom naviesť deti na správnu životnú cestu a presvedčiť ich, aby drogám jednoznačne povedali nie. Veľmi sa nám páčilo ako interaktívne a prepracovane bol vlak dizajnovaný. Ďakujeme, že sme sa na takejto akcii mohli zúčastniť.

 • Dňa 12.11.2019 sa vybraní žiaci 9.A a 9.B triedy zúčastnili na výstave v Slovenskom technickom múzeu. Táto akcia bola zameraná na magnetizmus a magnetické javy. Interaktívna hodinka, ktorú sme tam strávili slúžila na doplnenie učiva fyziky. Všetky ukážky sa nám páčili. Nechali sme sebou prejsť elektrický prúd, dozvedeli sme sa na akom princípe fungujú žiarovky, no najviac nás zaujal pohľad do budúcnosti: tenké magnetické vlásky ako senzory budúcnosti a ukážky s aplikáciou v telefóne. Po skončení prednášky sme sa zabavili na rôznych logických hrách. Ďakujeme pani učiteľke Tokárovej a pani učiteľke Mišľanovej za to, že nás zobrali na túto výstavu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria