Jedálny lístok

Štvrtok 5. 12. 2019

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • Dňa 11. 12. 2019 /streda/ bude žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ Krosnianska 2, Košice udelené riaditeľské voľno z dôvodov organizačných a prevádzkových:

  /obmedzenie dodávky ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody na základe oznámenia TEHO/.

  Voľno bude poskytnuté v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

  Z dôvodu neúčasti žiakov na vyučovaní sa obedy v tento deň neposkytujú.

  Riaditeľstvo ZŠ

 • V polovici novembra nás poctil svojou návštevou pán Levko Dohovič, ktorý je pôvodom z Ukrajiny. Žiakom 9.A a 9.B triedy rozpovedal svoj životný príbeh, ktorý miestami pôsobil neuveriteľne. Hovoril o ťažkom živote v gulagu, o práci v knižnici, o treste smrti i o mnohých kľúčových udalostiach svojho života. Fascinoval nás svojím životným postojom, pozitívnym naladením napriek všetkému, čo ho v živote stretlo. V každom momente svojho života dokázal nájsť v sebe vnútornú silu bojovať za pravdu a nepoddať sa osudu. Rozhovor s ním nás všetkých zaujal a prinútil nás zamyslieť sa nad tým, ktoré hodnoty sú v živote človeka tie podstatné. V závere besedy pán Dohovič povedal myšlienku, ktorá v našich mysliach dlho rezonovala: „To, čo sa naučíte, vám nikdy nikto nevezme. Môžu vám vziať prácu, slobodu, ale to, čo viete, to nie.“

 • V septembri, októbri i novembri žiaci 8. a 9. ročníka upevňovali svoje poznatky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie a geografie, aby v novembri zvládli testovanie KOMPARO čo najlepšie. Testovanie máme za sebou, prebehlo 14.11.2019. Veríme, že v konkurencii mnohých slovenských škôl obstojíme. Zároveň získame údaj, čo všetko žiaci našej školy vedia, prípadne v ktorých testovaných oblastiach majú nedostatky.

 • Od 21. do 25. októbra 2019 prebehla na našej škole zbierka pre útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Košiciach. Zbierali sa deky, vankúše, uteráky, použité obojky, krmivo (granule, konzervy, salámy). Vyzbierané veci boli za pomoci rodičov odvezené do útulku pre psíkov. Zbierku zorganizovali žiačky V. C triedy Dominika Robová, Emka Lakiová, Natálka Zupková, Natálka Rabadová, Ivanka Marcinová, Andrejka Annová a Lucka Bednárová pod vedením pani učiteľky Ujháziovej.

  V mene psíkov ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa zapojili do tejto zbierky.

 • Žiaci 4.A a pani učiteľka Jankeová mali zaujímavú aktivitu o kyslej kpuste, ktorá sa u nás pestuje od 16. storočia.

 • Do galérie Jablkový týždeň v 2.A a 3.odd. ŠKD boli pridané fotografie. V dňoch 21.10. až 25.10. si deti užívali veselé, chutné i zaujímavé jabĺčkové aktivity.

 • Deti z 1.C vystúpili s programom pre dôchodcov mestskej časti Dargovských hrdinov.

 • Žiaci 3.C s pani učiteľkou Ivaneckou a žiačkou speváckeho krúžku p. Horbaľovej spríjemnili popoludnie seniorom na Garbiarskej ulici.

 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy, projektu Hovorme o jedle sa 17. 10. 2019 uskutočnila v našej jedálni zaujímavá hodina pre žiakov 3. ročníka. Zapojili sa všetky deti z 3.A, 3.B a 3.C. Témou bolo Mäso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny. Žiaci súťažili, skladali puzzlle, triedili strukoviny. Niektorí nám aj zarecitovali. Všetky deti si pochutnali na dobrotách od pani kuchárok a tí najšikovnejší získali pekné a zaujímavé ceny.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria