Jedálny lístok

Pondelok 4. 12. 2023

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • Dňa 22. 12. 2023 /piatok/ bude žiakom 1. – 9. ročníka ZŠ Krosnianska 2, Košice udelené riaditeľské voľno z dôvodov organizačných a prevádzkových.

  Voľno bude poskytnuté v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

  Žiaci školy sú automaticky zo stravy odhlásení.

  Nástup do školy je 8. 1. 2024 /pondelok/

  Riaditeľstvo školy

 • Milí rodičia, v piatok 8.12.2023 bude ŠKD v prevádzke len do 15,30 hod. z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady mimo budovy školy. Prosíme vybrať deti zo školského klubu detí do tohto času. Ďakujeme za pochopenie, vychovávateľky ŠKD.

 • Deti z 3.A si v CVČ Charkovská napiekli medovníčky. Vaĺkali, vykrajovali, zdobili cukrovou polevou a aj ochutnali svoje vydarené dobroty.

 • V kategórii 1.A boli úspešní:

  1.miesto: Jakub VICEN

  2.miesto: Sára HUDÁKOVÁ

  3.miesto: Tatiana ZLATNICKÁ

  V kategórii 1.B boli úspešní:

  1.miesto: Leo STRÍŠ

  2.miesto: Barbora CHVOJKOVÁ

  3.miesto: Branislav HABALA

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší úspešný rok !


 • Anglické divadlo, skvelá kaviareň a knižnica pána prezidenta Rudolfa Schustera.Žiaci našej školy veľmi radi navštevujú anglické divadlo.Historická radnica bola plná detí a výkon, ktorí podali herci je nezabudnuteľný.Keď sme v meste stále náštívime nejakú skvelú kaviareň.Radi sa rozprávame so spolužiakmi o rôznych témach a vychutnávame si rôzne zákusky, čajíky a čokoládu so šľahačkou.Na záver sme si nechali ,,Prezidentskú knižnicu Rudolfa Schustera".Pozreli sme si film o bielych medveďoch, dozvedeli sme sa o cestách pána prezidenta a veľmi sa nám zapáčila knižnica.Bol to zmysluplný deň! Ďakujeme!

 • V novebri v 3.C triede sa uskutočnila tvorivá dielňa pod názvom ,, Záhradka vo fľaši". Evku Černákovú žiaci poznajú, lebo robí nám zaujímavé prednášky z oblasti environmentálnej výchovy. Donesie nám semiačka pre vtáčiky, nosí nám kvetinky, aby sme skrášľovali okolie našej školy.

 • 24. novembra sa v priestoroch našej školskej jedálne uskutočnil ďalší ročník Filmového festivalu určený pre žiakov II.stupňa. Záujem bol obrovský, na Oscarový večer prišlo viac ako 45 žiakov:) Svojou návštevou nás poctila aj p.riaditeľka, ktorá prišla na chvíľu nasať atmosféru čarovného filmového večera. Bolo to podujatie plné hier, aktivít a zábavy. Rozdávali sa Oscary, nechýbal popcorn, bola aj mini tombola, nočná hra a prvýkrát aj sladké prekvapenie - čokoládová fontána! Ďakujeme všetkým za účasť, kolegyniam za pomoc a už teraz sa tešíme na ďalší rok - na 5. ročník tohto skvelého podujatia:)


 • Na kvalite vzdelávania nám záleží

  Naša škola sa dlhodobo zapája do testovania Komparo. V tomto školskom roku sa testovanie uskutočnilo 9. novembra 2023. Žiaci 8. a 9. ročníka si mohli touto formou overiť úroveň doposiaľ získaných vedomostí a porovnať svoje výsledky s rovesníkmi v iných školách na celom Slovensku. Pre žiakov 9. ročníka je to zároveň tréning pred oficiálnym testovaním T9, ktoré sa uskutoční v marci.

 • Mesiace október a november sa už tradične spájajú s Olympiádou zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto školskom roku sa konal 16. ročník tejto postupovej súťaže, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl. Do školského kola sa v kategórii C zapojilo celkom 16 šikovných žiakov 8. a 9. ročníka. Vedomosti z jazykovej i literárnej oblasti si žiaci preverili v online teste a svoje štylistické a prezentačné zručnosti predviedli v ústnej i praktickej časti. Odbornú porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka – Mgr. J. Kočišová a Mgr. L. Lešková.

 • Magnetizmus - časť fyziky, ktorú preberajú deviataci v septembri. Túto zaujímavú časť fyziky si v praxi vyskúšali žiaci 9.A, 9.B a 9.C triedy v Steel Parku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria