Jedálny lístok

Streda 31. 5. 2023

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • R I A D I T E Ľ S K É

  V O Ľ N O

  Dňa 02. 06. 2023 /piatok/ bude žiakom ZŠ Krosnianska 2, Košice udelené riaditeľské voľno

  z organizačných a prevádzkových dôvodov .

  Voľno bude poskytnuté v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

  Žiaci školy sú automaticky zo stravy odhlásení.

  Nástup do školy je dňa: 05. 06. 2023 /pondelok/.

  Riaditeľstvo školy

 • Pri príležitosti Dňa Zeme sa niektoré oddelenia ŠKD zapojili do výzvy mestskej časti Dargovských hrdinov - upratovanie okolia školy. Za ich snahu ich bol včera oceniť starosta MČ DH p. D.Babušik

 • 17.mája sa konali tvorivé dielne, ktoré pripravili vychovávateľky ŠKD. Mamičky s deťmi si vyskúšali zaujímavú techniku Korálkovanie a vyrobili si pekné náramky.

 • Deti zo 4.C ako čestní hostia ZŠ Ĺ.Fullu pri príležitosti Dňa mlieka

 • Veľké prekvapenie nás čakalo v piatok doobeda.Práve prebiehala hodina matematiky, keď nám zaklopal niekto na dvere.Keď sa otvorili dvere, vchádzal k nám do triedy pán prezident Rudolf Schuster.Pozdravil sa a prvá jeho otázka bola: ,, Chodí do tejto triedy Natálka Pallaiová?" Odpovedali sme, že práve ona jediná dnes chýba.Opýtal sa však ešte na ďalšiu žiačku Mirku Kaľavskú.Nedávno sme poslali pánovi prezidentovi krásne vyfarbené mandaly od žiakov 2. C triedy. Natálka a Mirka mu napísali list a zároveň ho pozvali do našej triedy.Pán prezident venoval 3 knihy našej triede, podpísal ich a porozprával sa s deťmi o svojich zážitkoch, dával im rôzne otázky.Bolo to veľmi milé stretnutie! Keď sa rozlúčil s deťmi naša cesta viedla do riaditeľne školy. Pani riaditeľke Mgr. Júlii Špilárovej zablahoželal k prvenstvu školy v súťaži Škola plná talentov. Stihol sa porozprávať aj s pani učiteľkami, ktoré žiakov na súťaž celý rok pripravovali. Po rozlúčení sa s pánom prezidentom, sme všetci skonštatovali, že je to človek, ktorý v živote veľa dosiahol, ale ešte stále má ďalšie a ďalšie plány.

 • Dňa 10.05.2023 sa uskutočnila v rámci Dní mesta Košíc vernisáž 11.ročníka výtvarnej súťaže Kolorit slovenského ornamentu pod záštitou primátora Jaroslava Polačeka. Súťažilo sa v rôznych kategóriách podľa veku. V kategórii B1 získala Cenu Matice slovenskej Vivien Takáčová z 2.A triedy, v kategórii B2-získala 2.miesto Tatiana Kozárová zo 6.C triedy, v kategórii B3 získala 3 miesto Natália Hurtuková zo 7.A triedy a v kategórii D získala 1.miesto Mgr.Ľudmila Bujdošová. Súčasťou súťaže bolo aj internetové hlasovanie a cenu verejnosti-2.miesto získala Mgr. Ľudmila Bujdošová a 6.miesto získala Natália Hurtuková zo 7.A triedy.

 • Sme Super škola - Škola plná talentov. Dňa 2.5.2023 sa na Hlavnej ulici v Košiciach uskutočnilo slávnostné vystúpenie pri príležitosti Dňa mesta Košíc. Naša škola mala svoje vlastné vystúpenie, ktoré sme si vybojovali v súťaž i- Škola plná talentov. Sme hrdí na našich žiakov a učiteľov, ďakujeme.

  https://www.rajce.net/a18464350

 • Svojou návštevou nás poctil pán prezident Rudolf Schuster, ako vždy s úsmevom a plný energie. Ďakujeme !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria