Jedálny lístok

Nedeľa 27. 11. 2022

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • Akoby sa s anglickými súťažami vrece roztrhlo. V mesiaci november sme usporiadali ďalšiu. Nadviazali sme tak na našu tradíciu školských súťaží v anglickom jazyku a usporiadali 8. kolo English Marathon – súťaže zameranej na čítanie s porozumením. V tomto podujatí si zmeralo sily 48 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Na prvých priečkach sa umiestnili:

  7. ROČNÍK:

  1. Filip Pavlovský – 7.A

  2. Rastislav Štefánnik – 7.B

  3. Viktor Kuzma – 7.B

  8. ROČNÍK:

  1. Juliana Jenčárová – 8.C

  2. Dominik Kosyk – 8.A

 • V piatok 18.11. mala časť žiakov 4.A a 4.B možnosť na hodine čítať knihy v anglickom jazyku. Žiakom boli ponúknuté autentické materiály, ako aj knihy s udaním obtiažnosti (graded readers). Aktivita prispela k rozvoju čitateľskej gramotnosti a budovaniu kladného vzťahu žiakov k čítaniu a anglickému jazyku vôbec. Mgr. Lenka Garlathyová

 • V tomto školskom roku sa naši deviataci opäť zapojili do testovania Komparo. Žiaci si touto formou overili svoje vedomosti a porovnali výsledky s rovesníkmi v školách na celom Slovensku. Testovanie sa týkalo matematiky a slovenského jazyka i literatúry. Pre deviatakov je Komparo zároveň prípravou na celoštátne testovanie, ktoré je známe ako Monitor. Žiaci si vyskúšali testy podobné tým, ktoré ich čakajú v marci na Testovaní 9. Všetci deviataci sa snažili podať čo najlepšie výkony. Pevne veríme, že ich vedomosti obstoja v konkurencii ostatných škôl Slovenska.

 • 3.11. 2022 nebolo ničím výnimočným stretnúť v priestoroch našej K2 bosorky, upírov, duchov, monštrá a rôzne strašidlá. V tento deň sme si pripomenuli Halloween.Žiaci mali možnosť prísť do školy v maskách. Jednotlivé triedy prvého i druhého stupňa dokázali, že majú kreativitu i zmysel pre humor, dôkazom sú fotografie najrozličnejších masiek, ktoré sa v tento deň pohybovali po škole.

 • Školské kolo OSJL - 15.ročník

  Každý rok v októbri majú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto školskom roku sa na K2 našlo 18 fanúšikov slovenského jazyka, ktorí si zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo pozostávalo z online testu, z transformácie textu a z rečníckeho prejavu. Trojčlennú hodnotiacu komisiu tvorili vyučujúce SJL. Žiaci ukázali, že sa slovenčiny neboja a majú záujem o svoj materinský jazyk.

 • Dňa 7.11.2022 sa žiaci 6.C triedy spolu s p. učiteľkou Ujháziovou a s p. asistentkou Demczak zúčastnili exkurzie v Centre environmentálnej výchovy pri Kosite v Kokšov Bakši. Pod odborným vedením p. lektorky Brzovej boli prevedení areálom Kositu. Videli váhu pre nákladné autá, triediacu PVC linku, drtiče pre odpad, škvárovňu, žeriavy na prikladanie odpadu do kotlov v spaľovni, násypníky, bagre. V druhej časti exkurzie sa žiaci pomocou prezentácie dozvedeli nové informácie z environoblasti, naučili sa správne separovať odpad a absolvovali kvíz na preverenie vedomostí. Exkurzia sa všetkým páčila.

 • Dňa 7.11.2022 sa v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach uskutočnilo celomestské kolo súťaže žiakov v Jesennom aranžovaní a viazaní rastlín pod názvom Jeseň v lese.
  Naše žiačky získali krásne ocenenia.
  V I. kategórii získala 1.miesto Diana Sontagová z 5.C triedy
  V II. kategórii získala 3.miesto Michaela Fiľová z 9.B triedy. Čestné uznanie patrí Lívii Cinkaničovej z 8.B triedy. Školu reprezentovala aj Radka Beláková z 8.B triedy


  Všetkým srdečne blahoželáme !

 • 2.C sa zabávala. Mala jabĺčkový deň. Na úvod nám Hanka prečítala list o jablku. Každý žiak si vyrobil z papiera zaujímavé jabĺčko s rôznym textom. Mamičky napiekli všelijaké koláčiky, mali sme ich toľko, že sme ich aj rozdávali. A keby ste videli koľko sme mali jabĺčok !

 • Celý týždeň deti nosili do školy koláčiky, sušené jabĺčka či odšťavenú šťavu z jabĺk. Na záver týždňa deti vyrobili jablkovo-mrkový šalát. Deti boli veľmi šikovné. Bolo nám super !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria