Jedálny lístok

Sobota 29. 2. 2020

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • Jarné prázdniny

  Máme jarné prázdniny.

  Do školy sa vrátime v pondelok 9. marca 2020 .

 • UVAŽUJETE KOMU DAROVAŤ 2% ?

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech žiakov.

  Viac:

 • Do galérie Futsal - krajské kolo boli pridané fotografie.

  Po víťazstve v okresnom kole sa naši žiaci 20.2.2020 predstavili na krajskom kole v Spišskej Novej Vsi. Turnaja sa zúčastnilo 7 škôl:

  ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves, ZŠ Tomášikova 31, Košice I., ZŠ Krosnianska 2, Košice III., ZŠ Okružná 17, Michalovce, ZŠ Požiarnická 3, Košice IV., CZŠ s MŠ Gorkého 55, Trebišov, ZŠ Hlavná 165, Valaliky. Ešte pred samotným začiatkom prebehlo rozlosovanie skupín. V našej skupine sa nám mimoriadne darilo, ked sme porazili obidvoch našich súperov.

 • Naučiť sa čítať s porozumením nie je vôbec jednoduché. Znamená to aktívne čítať, prijímať, vyhodnocovať a interpretovať prečítané informácie, orientovať sa v kontextoch a funkčne ich prepájať. Ako na to? Rozhodli sme sa využiť kreatívnu pomôcku pri práci s umeleckým textom, ktorá sa nazýva čitateľské vrecúška. V každom vrecúšku sú drevené doštičky s otázkami k umeleckému textu. Otázky sú zoskupením viacero oblastí – od faktických informácií cez rozvoj jazyka až po kreatívne myslenie, hľadanie súvislostí a premýšľanie. Táto pomôcka vychádza z metódy E – U – R (evokácia – uvedomenie – reflexia), ktorá má za cieľ naučiť deti kriticky myslieť a aktívne pracovať so získanými informáciami a vedomosťami. Žiaci si na základe pomocných otázok môžu údaje zaznamenávať, hľadať súvislosti, nachádzať odpovede. Výsledkom našej práce sú 3D projekty o prečítaných knihách podľa svojho vlastného výberu. Vo fotogalérii si pozrite niektoré z nich.

 • Dňa 24.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale na ZŠ Krosnianska 4. Na turnaji sa zúčastnili: Ľubomír Senčák (9.B), Nicolas Barto (9.B), Ján Kupka (9.A), Patrik Vraňuch (9.A), Daniel Pástor (8.A), Šimon Pistrák (8.B). Pre našich žiakov bol tento turnaj veľmi úspešný. Obsadili krásne 1. miesto a zabezpečili si účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20.3.2020 v Spišskej Novej Vsi. Chlapcom blahoželáme !

 • Olympiáda zo SJL

  Do galérie Olympiáda zo SJL boli pridané fotografie.

  Slovenčina nás baví

  Materinský jazyk je kľúčom k mysli a k srdcu.

  Karel Alois Vinařický

  Počas života sa učíme množstvo jazykov, no materinský jazyk je pre nás ten najvýznamnejší. Na našej škole je mnoho žiakov, ktorí prejavujú záujem o slovenský jazyk, majú snahu upevniť svoje komunikačné zručnosti i vedomosti o slovenskom jazyku a literatúre. V mesiaci november sme na našej škole zorganizovali Olympiádu zo slovenského jazyka pre všetkých tých žiakov, ktorých slovenčina baví a v tomto predmete dosahujú výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov 8. a 9. ročníka. Všetci súťažiaci museli absolvovať písomnú i ústnu časť súťaže. Písomná časť pozostávala z didaktického testu s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou. Súčasťou písomnej časti bola transformácia textu. Ústna časť bola zameraná na tvorbu a prednes rečníckeho prejavu na zadanú tému. Všetci žiaci sa statočne popasovali s materinským jazykom i s jednotlivými úlohami. Odborná porota sa dohodla na nasledujúcom výsledku školského kola olympiády:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria