Škola priateľská k deťom

Program ŠPD

 

PROGRAM ŠKOLA  PRIATEĽSKÁ K DEŤOM
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Slovenský výbor pre UNICEF prijal 20. 9. 2018 na Valnom zhromaždení rozhodnutie o transformácii na NADÁCIU UNICEF SLOVENSKO, vďaka ktorej bude môcť napĺňať svoju misiu pomoci deťom v núdzi efektívnejšie a promptnejšie.
V tomto školskom roku došlo k zmene podmienok na získanie titulu Škola priateľská k deťom na základe podnetov zo strán škôl, ktoré sa v minulých rokoch do tohto programu zapájali.
Kritériá na splnenie programu ŠPD 2018/2019:
⦁    Vyplniť krátky evaluačný formulár, ktorý UNICEF SLOVENSKO rozpošle jednotlivým školám koncom roka 2018. Tento dotazník pomôže zozbierať nápady zapojených škôl, aby bol program ŠPD čo najefektívnejší  a zodpovedal  súčasným potrebám škôl a detí.
⦁    Urobiť s deťmi aspoň jednu z aktivít z odporúčaných publikácií pre jednotlivé typy škôl.
⦁    Zúčastniť sa aspoň jednej zbierky organizovanej UNICEF SLOVENSKO - Vianočná zbierka 2018 alebo Týždeň modrého gombíka 2019
⦁    Kúpiť aspoň jeden Darček pre život na
https://www.unicef.sk/darceky/.

Veríme, že i v tomto školskom roku sa nám spoločným úsilím podarí obhájiť titul  „Škola priateľská k deťom”.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria