Škola priateľská k deťom

Program ŠPD

 

         V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do programu, ktorého cieľom je získať titul Škola priateľská k deťom. 

         V podmienkach programu nastali zmeny. Program bol vylepšený a priniesol nové tematické blasti pre deti. Na stránke venovanej organizácii UNICEF si deti mohli nájsť prezentácie a publikácie, ktoré sú vhodné pre žiakov základnej školy.

         Tento ročník programu ovplyvnila pandémia COVID-19, preto boli zmenené podmienky na získanie titulu ŠPD. Vyplnili sme evaluačný formulár, ktorý bol zameraný na spoluprácu s organizáciou UNICEF, na spôsob realizácie podmienok programu ŠPD, na možnosti budúcej spolupráce, čím UNICEF získava spätnú väzbu od škôl a snaží sa program prispôsobiť potrebám a požiadavkám škôl. So žiakmi niektorých tried 5. ročníka sme vyplnili test o koronavíruse, ktorý bol súčasťou programu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria