ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

Ako pomôžeme?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavujeme Vám školský podporný tím!


Podporný tím poskytuje našim žiakom psychologickú a špeciálno-pedagogickú podporu, a spolu s učiteľmi sa starajú o bezpečné prostredie školy, o zlepšovanie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.


Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špecialistov. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa, a zároveň akceptovali možnosti školy. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za pedagogických asitentov!

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve,

ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie.

Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov,

pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria