• Manuál MŠVVaŠ SR 23.10. od 26.10.2020

 • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR účinné od 26.10.2020

 • Usmernenia a informácie k formám výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Krosnianska 2, Košice od 26. 10. 2020

 • Oznam - termíny jesenných prázdnin

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Prevádzka ŠKD od 13. 10. 2020

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam : Voľby zákonných zástupcov žiakov do Rady školy

  Na základe Výzvy Mesta Košice na voľbu členov rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,  sa voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ Krosnianska 2, Košice uskutočnia v termíne, ktorému nebudú brániť vyhlásené epidemiologické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavného hygienika  SR a MŠVVaŠ SR.

  Termín bude rodičom žiakov včas oznámený.

  Riaditeľstvo školy

 • OZNAM

  Milí rodičia,

  na základe dnešného odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, sa triedne aktívy, ktoré sa mali konať 30. 9. 2020  neuskutočnia.

  Nový termín Vám bude včas oznámený.

  Za pochopenie ďakujeme.Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

 • OZNAM pre žiakov  Elokovaného pracoviska Jazykovej školy Užhorodská 8, Košice pri ZŠ Krosnianska 2, Košice

  Vyučovanie podľa rozvrhu začína 21. 9. 2020.

  Pred 1. vyučovacou  hodinou si vyučujúce prevezmú žiakov vo vestibule našej školy. 

  Žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení – nosenie rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe a prezúvanie pri vstupe do školy.

   

   Za elokované pracovisko: Ing. Z. Sabolová, ZRŠ

 • Oznámenie o výške príspevku v ŠKD v šk. roku 2020/2021

 • Oznam ŠKD

  Vážení rodičia,

  Od pondelka 7.9.2020 prosím rešpektujte iba dané hromadné odchody detí z ŠKD  14,00 hod, 15.00 hod., 15,30 hod. a o 16,00 hod.  Od 16,00 hod. do 16,30 hod. podľa potreby. Je to z dôvodu zachovania bezpečnosti ostatných detí, nakoľko vychovávateľka prvákov odprevádza deti, ktoré idú domov.  V iný čas vám bohužiaľ nebudeme môcť vyhovieť, ďakujeme za porozumenie.

 • Harmonogram príchodu žiakov II. stupňa do školy od 4.9.2020

 • Oznam

  Milí rodičia,

  ako už iste viete, na ZŠ Krosnianska 2 funguje (už po 6. rok) pobočka Štátnej jazykovej školy Užhorodská 8, Košice.

  V rámci našich aktivít ponúkame kurzy predovšetkým anglického jazyka, ale aj ďalších jazykov (podľa záujmu) pre žiakov 1.-9. ročníka.

  V ponuke máme:

  ·         dvojhodinové kurzy (1 x 2 hodiny / týždeň) – cena 74,- € / školský rok + 10,- € zápisné

  ·         štvrohodinové kurzy (2 x 2 hodiny / týždeň) – cena 90,- € / školský rok + 10,- € zápisné

  Podrobnejšie informácie nájdete na www.sjske.sk v časti Elokované pracovisko ZŠ Krosnianska 2 a u vyučujúcich anglického jazyka.

  Zápis prebieha od 3.9. – 9.9. 2020 v čase od 14.00 – 16.30.

  Samotná výučba začína od 14.9. 2020.

 • Postup, organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

 • Otvárame už aj u nás

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria