• Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  Máme jarné prázdniny.

  Do školy sa vrátime v pondelok 9. marca 2020 .

 • Darujte nám 2%

   

   UVAŽUJETE   KOMU   DAROVAŤ   2% ?   

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech žiakov.

  Viac:

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Futsal - krajské kolo

  Do galérie Futsal - krajské kolo boli pridané fotografie.

  Po víťazstve v okresnom kole sa naši žiaci 20.2.2020 predstavili na krajskom kole v Spišskej Novej Vsi. Turnaja sa zúčastnilo 7 škôl:

  ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves, ZŠ Tomášikova 31, Košice I., ZŠ Krosnianska 2, Košice III., ZŠ Okružná 17, Michalovce, ZŠ Požiarnická 3, Košice IV., CZŠ s MŠ Gorkého 55, Trebišov, ZŠ Hlavná 165, Valaliky. Ešte pred samotným začiatkom prebehlo rozlosovanie skupín.  V našej skupine sa nám mimoriadne darilo, ked sme porazili obidvoch našich súperov.

  SKUPINA B

  ZŠ Krosnianska 2, Košice III. - ZŠ Požiarnická 3, Košice IV. 2:0

  ZŠ Krosnianska 2, Košice III - CZŠ s MŠ Gorkého 55, Trebišov 3:1

   

  V boji o finále sa nám už darilo menej, keď sme prehrali proti ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves 1:6 a o 3. miesto proti súperovi, ktorého sme porazili v skupine CZŠ s MŠ Gorkého 55, Trebišov 1:4. Chlapcom Nicolas Barto, Ľubomír Senčák, Samuel Zamrij, Tomáš Cúr, Šimon Pistrák, Jakub, Drenka, Patrik Vraňuch, Ján Kupka, Daniel Pastor patrí veľká vďaka za predvedený výkon.

 • Čitateľská gramotnosť

  Naučiť sa čítať s porozumením nie je vôbec jednoduché.  Znamená to aktívne čítať, prijímať, vyhodnocovať a interpretovať prečítané informácie, orientovať sa v kontextoch a funkčne ich prepájať. Ako na to? Rozhodli sme sa využiť kreatívnu pomôcku pri práci s umeleckým textom, ktorá sa nazýva čitateľské vrecúška. V každom vrecúšku sú drevené doštičky s otázkami k umeleckému textu. Otázky sú zoskupením viacero oblastí – od faktických informácií cez rozvoj jazyka až po kreatívne myslenie, hľadanie súvislostí a premýšľanie. Táto pomôcka vychádza z metódy E – U – R (evokácia – uvedomenie – reflexia), ktorá má za cieľ naučiť deti kriticky myslieť a aktívne pracovať so získanými informáciami a vedomosťami. Žiaci si na základe pomocných otázok môžu údaje zaznamenávať, hľadať súvislosti, nachádzať odpovede. Výsledkom našej práce sú 3D projekty o prečítaných knihách podľa svojho vlastného výberu. Vo fotogalérii si pozrite niektoré z nich.

 • OK FUTSAL

  Dňa 24.1.2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale na ZŠ Krosnianska 4. Na turnaji sa zúčastnili: Ľubomír Senčák (9.B), Nicolas Barto (9.B), Ján Kupka (9.A), Patrik Vraňuch (9.A), Daniel Pástor (8.A), Šimon Pistrák (8.B). Pre našich žiakov bol tento turnaj veľmi úspešný. Obsadili krásne 1. miesto a zabezpečili si účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 20.3.2020 v Spišskej Novej Vsi. Chlapcom blahoželáme !

 • Olympiáda zo SJL

  Olympiáda zo SJL

  Do galérie Olympiáda zo SJL boli pridané fotografie.

  Slovenčina nás baví

  Materinský jazyk je kľúčom k mysli a k srdcu.

                                                                                   Karel Alois Vinařický

           Počas života sa učíme množstvo jazykov, no materinský jazyk je pre nás ten najvýznamnejší. Na našej škole je mnoho žiakov, ktorí prejavujú záujem o slovenský jazyk, majú snahu upevniť svoje komunikačné zručnosti i vedomosti o slovenskom jazyku a literatúre. V mesiaci november sme na našej škole zorganizovali Olympiádu zo slovenského jazyka pre všetkých tých žiakov, ktorých slovenčina baví a v tomto predmete dosahujú výborné výsledky. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov 8. a 9. ročníka. Všetci súťažiaci museli absolvovať písomnú i ústnu časť súťaže. Písomná časť pozostávala z didaktického testu s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou. Súčasťou písomnej časti bola transformácia textu. Ústna časť bola zameraná na tvorbu a prednes rečníckeho prejavu na zadanú tému. Všetci žiaci sa statočne popasovali s materinským jazykom i s jednotlivými úlohami. Odborná porota sa dohodla na nasledujúcom výsledku školského kola olympiády:

  1. miesto: Ivana Voľanská(9.A)

  2. miesto: Natália Petraššovitšová(8.A)

  3. miesto: Karin Urbančíková(9.A), Veronika Darja Blažeková(9.B)

  Do okresného kola súťaže postúpila žiačka Ivana Voľanská, ktorá našu školu úspešne reprezentovala. V kategórii C v okrese Košice III sa umiestila na 3. mieste. Víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť v školskom kole OSJL. Teší nás, že sme mohli aj takýmto spôsobom prehĺbiť vzťah žiakov k národnému jazyku.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria