• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OK Matematická olympiáda - online

  OK Matematická olympiáda - online

  Dňa 31.3.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Matematickej olympiády 6. až 8. ročníka. V dvoch z troch kategórií máme úspešných žiakov.

   

  V kategórii Z6 (6.ročník) boli úspešní žiaci:

  1. - 2. miesto Adrián Lehocký  6.A       

  3. - 4. miesto Barbora Chvojková  6.B     

  5. miesto Richard Melník  6.B          

  14. - 17. miesto Juliana Jenčárová  6.C          

   

  V kategórii Z8 (8.ročník) boli úspešní žiaci:

  2. miesto Katarína Ručinská  8.A    

  4. - 5. miesto Michaela Muranková  8.B 

   

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži.

  Mgr. Daša Ujháziová, Mgr. Renáta Matová, Mgr. Božena Murová, RNDr. Ľubica Havírová

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • OK Pytagoriády - online - 3. - 4. roč.

  OK Pytagoriády - online - 3. - 4. roč.

  Dňa 13.4. a 14.4.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Pytagoriády 3. až 4. ročníka.

  V kategórii P3 boli úspešní žiaci:
  7. miesto Tomáš Hradický 3.C
  8. miesto Alexandra Foltánová 3.A
  13.-14. miesto Izabela Belušová 3.C
  17.-18. miesto Viktória Timková 3.C
  21. miesto Lukáš Kantor 3.A

  V kategórii P4 boli úspešní žiaci:
  12.-13.miesto Matej Flasik 4.A
  12.-13.miesto Lukáš Andrejčák 4.A
  15. miesto Viktória Vagašová 4.A


  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži.. Mgr. Martina Jankeová

 • KK geografickej olympiády - online

  KK geografickej olympiády - online

  Dňa 16.4. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo geografickej olympiády, v ktorej máme v oboch súťažných kategóriach úspešných riešiteľov.

  Kategória F ( 6.-7. ročník) Timon VAGASKÝ 6.B sa umiestnil na 5. mieste

  Juliana JENČÁROVÁ 6.C sa umiestnila na 27. mieste

  Kategória E ( 8.-9. ročník) Bystrík PALKO 8.C sa umiestnil na 17. mieste

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a v aj v budúcnosti želáme veľa elánu do súťaženia.

 • OK Pytagoriády - online - 5. - 8.roč.

  OK Pytagoriády - online - 5. - 8.roč.

  V dňoch 13. a 14.4.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž bola zorganizovaná pre žiakov 5. až 8. ročníka. Zúčastnilo sa jej 11 žiakov a z nich bolo 6 žiakov úspešných.

   

  V kategórii P5 (5. ročník) boli úspešní žiaci:

  7. miesto Peter Zimmermann 5.A

  12.- 13. miesto Sofia Theiszová 5.A

  15. miesto Tomáš Kiss 5.B

   

  V kategórii P6 (6. ročník) bol úspešný žiak:

  15. miesto Patrik Popier 6.A

   

  V kategórii P8 (8. ročník) boli úspešní žiaci:

  11. miesto Bystrík Palko 8.C

  12.- 13. miesto Katarína Ručinská 8.A

   

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži.

   

  Mgr. Daša Ujháziová, Mgr. Renáta Matová, Mgr. Božena Murová, RNDr. Ľubica Havírová

 • ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK V 2.B

  Deti z našej triedy, 2.B, sa zapojili do čitateľskej súťaže Čitateľský oriešok. Našou úlohou bolo  prelúskať sa dvoma veselými príbehmi (ktoré vyberal vyhlasovateľ súťaže pre každý ročník zvlášť) a nájsť v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky. Potom sme sa zahrali na umelca – úlohou bolo vymyslieť postavičkám z dvoch príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakresliť ho na jeden výkres. Všetky deti boli šikovné a úlohu hravo zvládli. Výkres našej Vikinky postúpil do finále medzi 333 najlepších. Hlasovať môže široká verejnosť a vyhráva výkres s najvyšším počtom lajkov. Podporme ju a zahlasujte aj vy :). Hlasovať sa dá cez facebook, link prikladám.

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.3852550901449418/3852559868115188

  Ďakujem všetkým

  vychovávateľka  Andrea Chvojková

   

 • ZOO - Adopčná listina

  Naša škola sa od 23.12.2020 stala adopčným rodičom Ary modrožltej a Vretenice severnej.

 • Matematická olympiáda - online OK

  Matematická olympiáda - online OK
 • PYTAGORIÁDA – online ŠK

  PYTAGORIÁDA – online ŠK
 • Výsledková listina celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko 2018 - 2020

 • Olympiáda v NEJ - online OK

  Olympiáda v NEJ - online OK

  20.1.2021 sa konala olympiáda v nemeckom jazyku. Bystrík PALKO z 8.C sa umiestnil v okresnom kole Olympiady v NEJ v kategórii 1B na 3. mieste. Blahoželáme.

 • Chemická olympiáda - online ŠK

  Chemická olympiáda - online ŠK

  12. februára 2021 sa po domácom kole uskutočnilo online školské kolo chemickej olympiády,
  v ktorej naši deviataci získali pekné umiestnenia.  1. miesto: Ján Vereb
  2. miesto: Natália Petraššovitšová, Patrik Gajdoš
  3. miesto: Sofia Gromošová

  12. marca sa zúčastnime okresného kola chemickej olympiády.

  Srdečne blahoželám našim najlepším chemikom!

  Mgr. Mária Tokárová

 • Geografická olympiáda - online OK

  5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády, kde nás reprezentovali našu školu žiaci, ktorí sa aj umiestnili na pekných miestach.

  V kategórii G ( 5.ročník) sa umiestnili na

         3.  mieste  Peter Zimmermann ( 5.A)           

         4.   mieste Daniel Tomčík ( 5.C)

  V kategórii F ( 6.-7. ročník) sa umiestnili na

        2.   mieste Timon Vagaský ( 6.B)

        3.  mieste Juliana Jenčárová ( 6.C)

        4.  mieste Timon Michael Valanský ( 7.A)

  V kategórii E ( 8.-9. ročník) sa umiestnil na

        3. mieste Bystrík Palko ( 8.C)

   

 • Geografická olympiáda - online ŠK

  17.12.2020 sa uskutočnilo online školské kolo geografickej olympiády, kde sa najlepšie darilo: V kategórii G ( 5.ročník)

  1.     miesto Peter Zimmermann ( 5.A)
  2.     miesto Tomáš Varga ( 5.B)
  3.     miesto Daniel Tomčík ( 5.C)

  V kategórii F ( 6.-7. ročník)

  1.     miesto Timon Michael Valanský ( 7.A)
  2.     miesto Juliana Jenčárová ( 6.C)
  3.     miesto Timon Vagaský ( 6.B)

  V kategórii E ( 8.-9. ročník)

  1.     miesto Bystrík Palko ( 8.C)
  2.     miesto Michaela Muranková (8.B)
  3.     miesto Šimon Pistrák ( 8.B)
 • Olympiáda v anglickom jazyku - online ŠK

  Olympiáda v anglickom jazyku - online ŠK

  V decembri prebehlo na našej škole online školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 27 žiakov. Súťažili v kategóriách 1A a 1B. Všetci zúčastnení preukázali dobrú znalosť anglického jazyka. V tejto náročnej súťaži boli v kategórii 1A 4 úspešní riešitelia, v kategórii 1B bolo 14 úspešných riešiteľov.
  Najlepšie výsledky preukázali títo žiaci:

  1A kategória

  1. Eliška Števlíková 7.A
  2. Magdaléna Mária Huňadyová 7.B
  3. Veroniká Turzáková 7.A

  1B kategória

  1. Kristína Borovská 8.B
  2. Lenka Spustová 8.B
  3. Ľubomíra Kepštová 8.C


  Školské kolo pripravila a zorganizovala Mgr. Jakubčáková. Členkami skúšobnej komisie boli Mgr. Jakubčáková a Mgr. Halászová.

 • Oznam - dôležité termíny prijímacieho konania na SŠ 2021

  Dôležité termíny – zmena

  do 26. 2.2021 - SŠ zverejnia na svojich stránkach podmienky prijatia na štúdium

  do 8. 4. 2021 - Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na SŠ / všetky odbory+ 8- roč.
  gymnázia/ riaditeľovi ZŠ. Prihlášky vydá vých. poradkyňa .
  K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,  len na niektoré
  odbory  /v prílohe

  do 16.4. 2021 - Odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ vrátane 8- roč. gymnázií

  do 20.5.2021 - Doručenie rozhodnutia riaditeľa SŠ o prijatí alebo neprijatí žiaka zákonnému
  zástupcovi žiaka .
  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium . /v prílohe

  Prijímacie skúšky :

  1. termín :   3.5. -  4.5. 2021 / vrátane osemročných gymnázií /
  2. termín : 10.5. - 11.5. 2021 / vrátane osemročných gymnázií /

  Talentové skúšky:

  1. termín : 5.5. - 7. 5. 2021
  2. termín : 12.5. - 14. 5. 2021

  Testovanie žiakov 9. ročníka : riadny termín: 9. 6. 2021
  náhradný termín: 24. 6. 2021

  Testovanie žiakov 5. ročníka sa ruší.


  Bližšie info: murova@centrum.sk
  vychporadca@zskrosnianke.sk

   

 • Kreatívni žiaci 4.C

  Pani učiteľka Ligová pripravila krásnu výstavku z prác na chodbe školy.

 • Ďakujeme !

  V tomto predvianočnom čase mnohí z nás viac ako inokedy rozmýšľajú, ako obdarovať svojich najbližších. Šľachetné je, keď v tomto kúzelnom období myslíme aj na ľudí, ktorí nie sú naša rodina, či kamaráti, a napriek tomu ich chceme potešiť milým darčekom, daným zo srdca.  Poslami radosti a pomoci  sa tento rok na našej škole stali rodičia, deti a pani vychovávateľky z prvého stupňa zapojením sa do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice ?

  Deti spoločne s rodičmi doma vybrali a nachystali užitočné drobnosti, ktoré chceli dať do krabice. Mohli do nej dať niečo voňavé, mäkké, sladké, či slané, ale aj niečo na potešenie. V školskom klube detí potom so svojimi vychovávateľkami pripravili krabice plné lásky pre babičky a deduškov zo Zariadenia pre seniorov v Košiciach.

  Veríme, že hmotnými vecami v krabičkách potešíme obdarovaných. Veríme, že si tam našli aj kúsok lásky, ktorý sme k nim pribalili, pretože  láska a dobro by mali byť vo všetkom, čo robíme a hovoríme.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria