• ENGILSH MARATHON

  Akoby sa s anglickými súťažami vrece roztrhlo. V mesiaci november sme usporiadali ďalšiu. Nadviazali sme tak na našu tradíciu školských súťaží v anglickom jazyku a usporiadali 8. kolo English Marathon – súťaže zameranej na čítanie s porozumením. V tomto podujatí si zmeralo sily 48 žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Na prvých priečkach sa umiestnili:

  7. ROČNÍK:

  1. Filip Pavlovský – 7.A

  2. Rastislav Štefánnik – 7.B

  3. Viktor Kuzma – 7.B

   

  8. ROČNÍK:

  1. Juliana Jenčárová – 8.C

  2. Dominik Kosyk – 8.A

  3. Timon Vagaský – 8.B

    

  9. ROČNÍK:

  1. Matúš Vaško – 9.A

  2. Sebastián Barbarič – 9.B

      Eliška Števlíková – 9.A

  3. Veronika Škorpilová – 9.A

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Čitateľská gramotnosť na hodine ANJ

  V piatok 18.11. mala časť žiakov 4.A a 4.B možnosť na hodine čítať knihy v anglickom jazyku. Žiakom boli ponúknuté autentické materiály, ako aj knihy s udaním obtiažnosti (graded readers). Aktivita prispela k rozvoju čitateľskej gramotnosti a budovaniu kladného vzťahu žiakov k čítaniu a anglickému jazyku vôbec. Mgr. Lenka Garlathyová

 • Pozvánka

 • Testovanie Komparo

  V tomto školskom roku sa naši deviataci opäť zapojili do testovania Komparo.   Žiaci si touto formou overili svoje vedomosti a porovnali výsledky s rovesníkmi v školách na celom Slovensku. Testovanie sa týkalo matematiky a slovenského jazyka i literatúry. Pre deviatakov je Komparo zároveň prípravou na celoštátne testovanie, ktoré je známe ako Monitor. Žiaci si vyskúšali testy podobné tým,  ktoré ich čakajú v marci na Testovaní 9. Všetci deviataci sa snažili podať čo najlepšie výkony. Pevne veríme, že ich vedomosti obstoja v konkurencii ostatných škôl Slovenska.

 • Deň masiek

  3.11. 2022  nebolo ničím výnimočným stretnúť v priestoroch našej K2 bosorky, upírov, duchov, monštrá a rôzne strašidlá. V tento deň sme si pripomenuli Halloween.Žiaci mali možnosť prísť do školy v maskách. Jednotlivé triedy prvého i druhého stupňa dokázali, že majú kreativitu i zmysel pre humor, dôkazom sú fotografie najrozličnejších masiek, ktoré sa v tento deň pohybovali po škole.

 • Školské kolo OSJL - 15.ročník

  Školské kolo OSJL - 15.ročník

  Každý rok v októbri majú žiaci ôsmeho a deviateho ročníka možnosť otestovať si svoje vedomosti                      zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto školskom roku sa na K2 našlo 18 fanúšikov slovenského jazyka, ktorí si zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo pozostávalo z online testu, z transformácie textu a z rečníckeho prejavu. Trojčlennú hodnotiacu komisiu tvorili vyučujúce SJL. Žiaci ukázali, že sa slovenčiny neboja a majú záujem o svoj materinský jazyk.  

  Výsledky – kategória C:

  1. miesto –  Ivana Marcinová(8.C)

  2. miesto –  Barbora Chvojková(8.B)

                        Lívia Cinkaničová(8.B)

  3. miesto – Timon Michael Valanský(9.A)

  Srdečne blahoželáme! Víťazka školského kola, Ivana Marcinová, automaticky postupuje do okresného kola súťaže. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si zúčastnili olympiády. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.  

   

 • Exkurzia v CEV KOSIT

  Dňa 7.11.2022 sa žiaci 6.C triedy spolu s p. učiteľkou Ujháziovou a s p. asistentkou  Demczak zúčastnili exkurzie v Centre environmentálnej výchovy pri Kosite v Kokšov Bakši. Pod odborným vedením p. lektorky Brzovej boli prevedení areálom Kositu. Videli váhu pre nákladné autá, triediacu PVC linku, drtiče pre odpad, škvárovňu, žeriavy na prikladanie odpadu do kotlov v spaľovni, násypníky, bagre. V druhej časti exkurzie sa žiaci pomocou prezentácie dozvedeli nové informácie z environoblasti, naučili sa správne separovať odpad a absolvovali kvíz na preverenie vedomostí. Exkurzia sa všetkým páčila.

 • Jesenné aranžovanie

  Dňa 7.11.2022 sa v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach uskutočnilo celomestské kolo súťaže žiakov v Jesennom aranžovaní a viazaní rastlín pod názvom Jeseň v lese.
  Naše žiačky získali krásne ocenenia.
  V I. kategórii získala 1.miesto Diana Sontagová z 5.C triedy
  V II. kategórii získala 3.miesto Michaela Fiľová z 9.B triedy. Čestné uznanie patrí Lívii Cinkaničovej z 8.B triedy. Školu reprezentovala aj Radka Beláková z 8.B triedy


  Všetkým srdečne blahoželáme !

 • Jabĺčkový deň v 2.C

  2.C sa zabávala. Mala jabĺčkový deň. Na úvod nám Hanka prečítala list o jablku. Každý žiak si vyrobil z papiera zaujímavé jabĺčko s rôznym textom. Mamičky napiekli všelijaké koláčiky, mali sme ich toľko, že sme ich aj rozdávali. A keby ste videli koľko sme mali jabĺčok !

 • Jablkový týždeň - 6.odd. ŠKD

  Celý týždeň deti nosili do školy koláčiky, sušené jabĺčka či odšťavenú šťavu z jabĺk. Na záver týždňa deti vyrobili jablkovo-mrkový šalát. Deti boli veľmi šikovné. Bolo nám super !

 • ENGLISH GRAND PRIX 2022 / 2023


  Dňa 27. septembra sa na Krosnianskej 2 uskutočnil už 10. ročník súťaže v anglickom jazyku English Grand Prix. O tom, že táto súťaž sa teší popularite, svedčil rekordný počet zúčastnených - 77. Prakticky bola plná jedáleň súťažiacich. Tí, čo prišli, si merali sily v gramatike, čítaní s porozumením, slovnej zásobe a celkovej znalosti anglického jazyka.

  Na prvých priečkach sa umiestnili:

  Piaty ročník:
  1. Alexandra Foltánová - 5.A
  2. Izabela Belušová - 5.C
  3. Šimon Leško - 5.A

  Šiesty ročník:
  1. Lukáš Barkóci- 6.A
  2. Tatiana Kozárová - 6.C
  3. Tomáš Kodus - 6.C

  Siedmy ročník:
  1. Zara Horňáková - 7.A
  2. Filip Pavlovský - 7.A
  3. Leo Milistenfer - 7.A

  Ôsmy ročník:
  1. Leo Striš – 8.A
  2. Dominik Kosyk – 8.A
  3. Timon Vagaský – 8.B

  Deviaty ročník:
  1. Sebastián Barbarič - 9.B
  2. Matej Leško - 9.B
  3. Matúš Vaško - 9.A

 • Východoslovenské múzeum 3.C

  Dňa 18.10.2022 sme navštívili Východoslovenské múzeum. Žiaci videli zaujímavú výstavu Košického zlatého pokladu a následne krásnu výstavu Dary a darcovia, na ktorej sa dozvedeli niečo z histórie založenia múzea v Košiciach, tiež o jeho zakladateľoch. Mali možnosť vidieť najreprezentatívnejšie zbierkové predmety z takmer všetkých zbierkových fondov nachádzajúcich sa v múzeu.

 • Dopravná výchova 3.C

  Dňa 14.10.2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili akcie zameranej na dopravnú výchovu. Príslušníci policajného zboru si pre nich na dopravnom ihrisku prichystali rôzne zaujímavé a zábavné aktivity. Po zaujímavej prednáške o dopravných predpisoch si mohli deti nastúpiť do policajného auta, vyskúšať meracie koliesko, okuliare simulujúce účinky alkoholu a šoférovať káry podľa semaforov a dopravných značiek. Deti sa dobre zabavili a tiež niečo naučili.

 • Poďakovanie

  Vedenie školy ďakuje p.Márii Ivaneckej a p.uč.Kataríne Kubičkovej za nezištnú pomoc Ukrajincom!

 • Svetový deň zvierat

  5. októbra 2022 žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Ujháziovej pripravili pri príležitosti Svetového dňa zvierat (4.10.) výstavku zvieracích miláčikov. Túto výstavku navštívili žiaci prvého a druhého stupňa. Mohli si pozrieť aj pohladkať škrečky, morčatá, korytnačky, andulky, korelu, zajacov, kocúra, psy, hada, gekončíkov, agamu, prepelicu, sliepku, rybky, slimáky africké. Počas tejto akcie sa zbierali finančné prostriedky, ktoré budú použité na adopciu zvieratka v ZOO Košice.

 • Biela pastelka 2022

  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 23. septembra žiaci našej školy navštívili triedy prvého a druhého stupňa, opäť sme sa do tejto zbierky zapojili, prispeli, pomohli...Ďakujeme, že sa stávate súčasťou rodiny Bielej pastelky.

 • Recykluj a vyhraj !

  Začína 20.ročník súťaže Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM.

  Neváhajte a zapojte sa všetci . Čisté viečka od jogurtov SABI balené po 50 ks môžete nosiť cez veľkú prestávku p. uč. Vargovej.

  Recykluj a vyhraj.pdf

 • Zber papiera - JESEŇ 2022 - výsledky

  Umiestnenie tried:

  l. stupeň                   spolu              3400 kg

  l. miesto:                  2.B - 518 kg

  ll. miesto:                 4.C - 450 kg

  lll. miesto:                1.B - 399 kg

   

  ll. stupeň                  spolu             3640 kg

  l. miesto:                  6.A - 1018 kg

  ll. miesto:                 7.A - 368 kg

  lll. miesto:                5.A - 360 kg

  Spolu:                       7040  kg

   

  Najúspešnejší žiaci v zbere papiera - jeseň 2022

  I. stupeň

  1. miesto      Marhevková Sofia 2.B                   371     kg

  2. miesto      Gregušová Tamara   4.C                  306    kg

  3. miesto      Géciová Katarína      1.C                  207     kg

   

  II. stupeň

  1. miesto      Michalko Martin   6.A                 476     kg

  2. miesto      Cinkaničová Lívia   8.B                 233     kg

  3. miesto      Kantor Lukáš          5.A                 196     kg

  Blahoželáme a veríme, že sa opäť zapojíte do ďalšieho zberu.

  Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili do zberu papiera !

  Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým nasledujúcim učiteľom a žiakom, ktorí pomáhali pri zbere papiera: pani učiteľke Bujdošovej, Ivaneckej, Havírovej, Vargovej a pánom učiteľom Šestákovi, Faguľovi a Fúsekovi.

  Ďalej ďakujeme nasledujúcim žiakom:

  Kristián Balogh z 9.B

  Milan Balogh z 9.A

  Nocilas Wojčický z 9.A

 • Podtatranský školák

  Dňa 30.09.2022 sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo vyhodnotenie 6.ročníka súťaže školských časopisov Prešovského a Košického samosprávneho kraja-Podtatranský školák. Náš časopis K2 získal krásne 2.miesto.

  https://youtu.be/8iM75bybI1g

  Blahoželáme redakčnej rade a všetkým čitateľom a prispievateľom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria