• Dance City

  Dance City

  1.miesto 3.A

  1.miesto Krosienko

  1.miesto 1.C

  3.miesto 5.C

  1.miesto 4.B

  1.miesto sólo Michal Kumičák 4.B

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Jarný zber papiera

 • Deň narcisov 2024

  Milí rodičia a priatelia našej školy,
   

  Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

  Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

  Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

  Liga proti rakovine Vás srdečne pozýva na bezplatné preventívno-edukačné aktivity, kde môžete získať užitočné a praktické informácie k prevencii onkologických ochorení.

  Prevencia je krok ku zdraviu, nájdite si i Vy chvíľku času a navštívte preventívny stánok 18. apríla na Deň narcisov v čase od 12:00 do 18:00 v mestách Košice – OC Aupark.

  Ďakujeme, za vašu spolupatričnosť a podporu.

 • Zápis budúcich prvákov

 • Matematický klokan

  26.3.2024 sa 118 žiakov I. a II. stupňa zapojilo do súťaže Matematický klokan. Uvidíme kto vedomostne doskáče najďalej. Držíme prsty .

 • Týždeň finančnej gramotnosti

  Počas Týždňa finančnej gramotnosti (18. – 24. 3. 2024) sa naša škola zapojila do celosvetovej kampane realizovanej #GlobalMoneyWeek2024 (na SR koordinovanej Národnou bankou Slovenska), ktorej témou bolo „Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť“ (Protect your money, secure your future). Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií. Zároveň ostať prezieravý a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami. Sem patria finančné podvody typu phishing, pharming, vishing alebo falošné e-shopy, ale aj riziká spojené s osobnými údajmi ako napríklad krádež identity.

  V rámci toho týždňa sa na našej škole realizovalo niekoľko aktivít:

  • žiaci 7. ročníka reprezentovali našu školu v Európskom kvíze o peniazoch (21.3.2024).

  • overovali chemické a magnetické vlastnosti mincí.

  • učili sa o nominálnych a zberateľských hodnotách peňazí.

  • overili si rozdiel medzi pravou a falošnou webovou stránkou a e-shopom.

  • dopĺňali si LapBook (vzdelávaciu knihu) z finančnej gramotnosti rôznymi pojmovými mapami – typy platobných kariet, všetko o eure, internetové podvody a pod., porovnávali bankovky zo zahraničia a overovali ich pravosť, ako aj zberateľské mince.

  • žiaci predstavovali mince a bankovky rôznej nominálnej hodnoty a na základe toho sa hrali rôzne pohybové hry.

  • vytvorili vlastné platobné karty a bankovky.

  • pracovali sme s web stránkami ako 5penazi.sk, banky.sk (náučné videá – bezpečnosť platieb), zlatka.in a pod.

  • vytvorili krásne postery (Bankovky v Európe, Mena vo svete, História peňazí,...).

  • riešili rôzne pracovné listy a úlohy zamerané na finančnú gramotnosť.

  • na záver týždňa žiaci na prvom aj druhom stupni vytvorili Putovné plagáty finančnej gramotnosti K2.

  Žiakom a pani učiteľkám za ich pomoc pri realizácii aktivít ďakujú koordinátorky FIG Mgr. Lucia Kuzmová a Mgr. Mária Starcová, DiS.

 • DOD K2 pre budúcich prvákov a rodičov

  V piatok 15.3.2024 sme v našej škole pripravili Deň otvorených dverí pre škôlkárov budúcich prvákov, aj pre rodičov, ktorí prejavili záujem.

  Naši žiaci prezentovali jednoduché pokusy z fyziky a chémie, zaujímavo vysvetlili rôzne pozorovania, deti si všetko mohli vyskúšať. Malí učitelia pripravili aj aktivity s názvom Zázraky prirody očami deti. Veselo bolo aj na hudobno – pohybovej časti, kde sa spievalo, tancovalo a hralo na hudobných nástrojoch. Z rozprávky do rozprávky deti riešili rozprávkové úlohy a aktívne sa mohli  zapojiť do ich riešenia.

  Veríme, že pútavé a veselé aktivity oslovili zvedavých škôlkárov a návšteva na našej škole sa im páčila.

  Aktivity pripravili p. uč. Meňhertová, Tokárová, Mišľanová, Frajt a Gajdošová K. spolu so šikovnými žiakmi K2 .

 • Deň bez školských aktoviek

  Žiaci našej školy sa tiež zapojili do veselej aktivity. Školské pomôcky doniesli v čomkoľvek, len nie v aktovkách. Prejavili svoju kreativitu a veru sme sa nasmiali.

 • Tvorivé dielne v ŠKD

  Pani vychovávateľky zo ŠKD opäť pripravili tvorivé dielne. V tomto roku boli venované Veľkej noci  a zdobeniu polystyrénových vajíčok výtvarnou technikou Falošný patchvork.

  Rodičom i deťom sa dielne páčili a vajíčka sa podarilili.

 • Slovenčina v 3.C

  Dnešná slovenčina sa nám páčila. Boli sme v skupinách a mohli sme dosiahnút 20 bodov. Darilo sa nám. Pani učiteľka nás pochválila, že vieme spolupracovať!

 • 3.C - futbalové ihrisko

  Naša trieda sa premenila na futbalové ihrisko. Oskarko nám pripravil skvelú prednášku o futbale. Nechýbali ani otázky k danej téme. Žiaci 3.C pozvali do našej triedy aj 2 ôsmakov Filipa a Janka, ktorí hrajú futbal. 2.vyučovacia hodina futbalu sa odohrala na multifunčnom ihrisku. Bol to skvelý deň!

  MILÍ ŽIACI! NEDOVOĽME, ABY NAŠE IHRISKO NIČILI VANDALI!

 • Košice STAR 2024

  Hanka Drozdová vyhrala 1.miesto v speváckej súťaži Košice Star - Škola plná talentov

   

  Hanka Drozdová 1.miesto Čie sú to húsky Košice STAR 2024

 • Minerálne vody na Slovensku, ich význam a vplyv na zdravie človeka.

  Ak podzemná voda obsahuje viac ako 1 gram rozpustených minerálnych látok alebo oxidu uhličitého
  v 1 litri, nazýva sa minerálna voda.
  Žíaci na chémií ochutnávali rôzne minerálne vody a zisťovali ich chemické zloženie a mineralizáciu.

 • Staršie žiačky učia mladších

  Staršie žiačky učia mladších žiakov na hodine chémie o vlastnostiach kovov, polokovov a nekovov.

 • Práca na hodinách fyziky a chémie

  Práca na hodinách fyziky a chémie, merania hmotnosti kvapalín a plynov, prezentácie žiačok, zákon zachovania hmotnosti.

 • Vyhodnotenie - Zbieram, Zbieraš, Zbierame.

  Vyhrali sme 1. miesto medzi základnými školami v rámci mesta Košice za množstvo odovzdaného papiera za zber papiera na jar a jeseň 2023, dokopy 21 390 kg papiera.
  Cenu nám odovzdali v CVČ Popradská na slávnostnom vyhodnotení, kde sa zúčastnili žiaci víťaznej triedy spolu s p. uč. Vargovou.

 • Výherkyne súťaže SMS - Starý mobil sem


  V mesiacoch október a november 2023 sa naša škola zapojila do zberu starých mobilov. Podarilo sa nám ich vyzbierať 675 kusov. Spolu s 218 školami sme vyzbierali 29 106 mobilov, ktoré neskončili na skládkach, v spaľovniach, ale ktorým sme touto súťažou darovali druhý život. Mobily budú zrecyklované a všetky materiály, ktoré to umožňujú, budú opätovane použité.

  Najlepších 50 „zberačov“ v rámci celého Slovenska bolo odmenených za svoju usilovnosť krásnou cenou – tabletom.

  V našej škole máme až dve ocenené žiačky:

  Takáčová Vivien  3.A   vyzbierala 261 ks starých mobilov

  Jureková Eliška   1.A  vyzbierala 198 ks starých mobilov

  Výherkyniam blahoželáme.

  Envirokoordinátorka Mgr. Daša Ujháziová

 • Pytagoriáda 3. - 4. ročník

  Pytagoriáda 3. - 4. ročník

  Dňa 12.12. a 13.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Pytagoriáda pre 3. až 4. ročník.

  Úspešní riešitelia školského kola sú:

  3. ročník

  1. miesto Jakub Tomás 3.B
  2.- 4. miesto Lucián Artim 3.A
  2.- 4. miesto Nikola Vírostková 3.B
  2.- 4. miesto František Olšinár 3.B
  5. miesto Danka Gontkovičová 3.B

  4. ročník

  1. miesto Ema Mocáková 4.A
  2. miesto Peter Balog 4.B
  3. miesto Sofia Hudáková 4.B
  4. miesto Natália Michalková 4.B
  5. miesto Laura Ujháziová 4.A

  Žiačky Jakub Tomáš, Lucián Artim, Nikola Vírostková , František Olšinár, Ema Mocáková a Peter Balog postupujú do okresného kola.

  Všetkým úspešným riešiteľom Pytagoriády blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria