• OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Dňa  22. 12. 2023 /piatok/ bude žiakom  1. – 9. ročníka ZŠ Krosnianska 2, Košice  udelené riaditeľské voľno z dôvodov organizačných a prevádzkových.

  Voľno bude poskytnuté v zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

  Žiaci školy sú automaticky zo stravy odhlásení.

  Nástup do  školy je  8. 1. 2024 /pondelok/ 

                                                                     Riaditeľstvo školy

 • Oznam ŠKD

  Milí rodičia, v piatok 8.12.2023 bude ŠKD v prevádzke len do 15,30 hod. z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady mimo budovy školy. Prosíme vybrať deti zo školského klubu detí do tohto času. Ďakujeme za pochopenie, vychovávateľky ŠKD.

 • 3.A a medovníčky

  Deti z 3.A si v CVČ Charkovská napiekli medovníčky. Vaĺkali, vykrajovali, zdobili cukrovou polevou a aj ochutnali svoje vydarené dobroty.

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 2023/2024

  V kategórii 1.A boli úspešní:

  1.miesto: Jakub VICEN

  2.miesto: Sára HUDÁKOVÁ

  3.miesto: Tatiana ZLATNICKÁ

  V kategórii 1.B boli úspešní:

  1.miesto: Leo STRÍŠ

  2.miesto: Barbora CHVOJKOVÁ

  3.miesto: Branislav HABALA

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší úspešný rok !

 • Tri v jednom v 3.C


  Anglické divadlo, skvelá kaviareň a knižnica pána prezidenta Rudolfa Schustera.Žiaci našej školy veľmi radi navštevujú anglické divadlo.Historická radnica bola plná detí a výkon, ktorí podali herci je nezabudnuteľný.Keď sme v meste stále náštívime nejakú skvelú kaviareň.Radi sa rozprávame so spolužiakmi o rôznych témach a vychutnávame si rôzne zákusky, čajíky a čokoládu so šľahačkou.Na záver sme si nechali ,,Prezidentskú knižnicu Rudolfa Schustera".Pozreli sme si film o bielych medveďoch, dozvedeli sme sa o cestách pána prezidenta a veľmi sa nám zapáčila knižnica.Bol to zmysluplný deň! Ďakujeme!

 • Tvorivé dielne v 3.C

  V novebri v 3.C triede sa uskutočnila tvorivá dielňa pod názvom ,, Záhradka vo fľaši". Evku Černákovú žiaci poznajú, lebo robí nám zaujímavé prednášky z oblasti environmentálnej výchovy. Donesie nám semiačka pre vtáčiky, nosí nám kvetinky, aby sme skrášľovali okolie našej školy.

 • 4. ročník Filmového festivalu bol famózny...

  24. novembra sa v priestoroch našej školskej jedálne uskutočnil ďalší ročník Filmového festivalu určený pre žiakov II.stupňa. Záujem bol obrovský, na Oscarový večer prišlo viac ako 45 žiakov:) Svojou návštevou nás poctila aj p.riaditeľka, ktorá prišla na chvíľu nasať atmosféru čarovného filmového večera. Bolo to podujatie plné hier, aktivít a zábavy. Rozdávali sa Oscary, nechýbal popcorn, bola aj mini tombola, nočná hra a prvýkrát aj sladké prekvapenie - čokoládová fontána! Ďakujeme všetkým za účasť, kolegyniam za pomoc a už teraz sa tešíme na ďalší rok - na 5. ročník tohto skvelého podujatia:)

  p.uč.Badičová a Halászová 

 • Komparo 2023/2024


  Na kvalite vzdelávania nám záleží

  Naša škola sa dlhodobo zapája do testovania  Komparo.  V tomto školskom roku sa testovanie uskutočnilo 9. novembra 2023. Žiaci 8. a 9. ročníka si mohli touto formou  overiť úroveň doposiaľ získaných vedomostí a porovnať svoje výsledky s rovesníkmi v iných školách na celom Slovensku. Pre žiakov 9. ročníka je to zároveň tréning pred oficiálnym testovaním T9, ktoré sa uskutoční v marci.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Mesiace október a november sa už tradične spájajú s Olympiádou zo slovenského jazyka a literatúry. V tomto školskom roku sa konal 16. ročník tejto postupovej súťaže, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a študentov stredných škôl. Do školského kola sa v kategórii C zapojilo celkom 16 šikovných žiakov 8. a 9. ročníka. Vedomosti z jazykovej i literárnej oblasti si žiaci preverili v online teste a svoje štylistické a prezentačné zručnosti predviedli v ústnej i praktickej časti. Odbornú porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka – Mgr. J. Kočišová a Mgr. L. Lešková.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali: Vaneska Magyarová (9.A), Barbora Chvojková (9.B), Lívia Cinkaničová (9.B), Soňa Kozárová (9.C), Michael Kalnický (9.C).

  Výsledky školského kola OSJL:

  1.      miesto: Barbora Chvojková, 9.B
  2.      miesto: Daniela Drenková, 9.C

                             Michael Kalnický, 9.C     

         3.  miesto: Lívia Cinkaničová, 9.B

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za ochotu popasovať sa s rodným jazykom,  víťazom blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov v slovenskom jazyku.

 • Exkurzia v Steelparku

  Magnetizmus - časť fyziky, ktorú preberajú deviataci v septembri. Túto zaujímavú časť fyziky si v praxi vyskúšali žiaci 9.A, 9.B a 9.C triedy v Steel Parku.

 • Adopčná listina ZOO

 • Fresh školská športová liga v detskej atletike

  18.11. sme sa zúčastnili na Fresh školskej športovej lige v detskej atletike. Umiestnili sme sa na 4. mieste zo 6. Súťažiacim blahoželáme, ostatným deťom a rodičom ďakujeme za skvelé publikum. Najbližšie súťažíme v januári

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Jesenné aranžovanie

  Dňa 13.11.2023 sa uskutočnila súťaž v Jesennom aranžovaní a viazaní rastlín. Témou bolo zhotoviť
  Jesenné strašidlo - aranžmán pred dvere. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky:

  v 1.kategórii
  Diana Sontagová zo 6.C triedy
  Viktória Seležanová zo 6.B triedy
  Vivien Melníková zo 6.B triedy

  V 2.kategórii
  Ester Kučerová z 9.B triedy
  Radka Beláková z 9.B triedy
  1.miesto získala Dianka Sontagová, zo 6.C triedy, ktorá vyrobila originálne dielo.

  Víťazke a zúčastneným blahoželáme!

 • Beseda s Vladimírom Strmeňom, vojnovým veteránom


   

  19. október 2023 sa na Základnej škole na Krosnianskej 2 v Košiciach niesol v znamení výnimočnej atmosféry. Na školu zavítala vzácna návšteva, ktorá prišla s cieľom zúčastniť sa besedy so žiakmi 2. stupňa. Naše pozvanie prijali traja páni, ktorí pôsobia v rozličných sférach kultúrneho a spoločenského života, no spája ich spoločná snaha podporiť vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže na Slovensku a šírenie odkazu Slovenského národného povstania.

  Stretnutie zorganizoval Ing. Vladimír Stanko, zakladateľ EUROPEAN INSTITUTE Prague, košický poslanec, úspešný podnikateľ a filantrop. EUROPEAN INSTITUTE má detašované pracovisko i v našich krásnych Košiciach. Pán Stanko v úvode stretnutia so žiakmi 2. stupňa poukázal na význam vzdelávania v živote človeka a zdôraznil aj kľúčovú úlohu poznania histórie vlastného národa, pretože ten, kto nepozná históriu, je odsúdený na jej opakovanie.

  Ďalším vzácnym hosťom bol Ing. Jozef Mak z Banskej Bystrice, folklorista telom i dušou, ktorý sa vo veľkej miere  zaslúžil o to, že slovenský folklór nezanikol a šíri sa naďalej medzi mladšie generácie. Hrdo sa hlási k speváckej skupine Horehronskí chlopi a jeho pričinením bol viachlasný horehronský spev zapísaný na listine nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

  Títo dvaja páni sprevádzali Vladimíra Strmeňa, vojnového veterána, ktorý je jedným z posledných žijúcich účastníkov Slovenského národného povstania. Tento výnimočný človek sa nikdy nevzdal napriek rôznym prekážkam, ktoré mu život priniesol do cesty. So žiakmi našej školy sa podelil o svoje spomienky, ktoré sa týkali Slovenského národného povstania, protifašistického odboja i 2. svetovej vojny. Presvedčivo rozprával o momentoch, ktoré ovplyvnili jeho život i životy mnohých Slovákov. Už ako 17-ročný sa stal partizánom. Bojovať za slobodu a chrániť svoju vlasť považoval za povinnosť. Ani na chvíľu nezaváhal a postavil sa zoči-voči nepriateľovi i osudu. O svojom živote rozprával veľmi zaujímavo.  Zažil neuveriteľné veci, ktoré miestami pôsobili ako z akčného filmu. Detailne opísal vypálenie rodnej dediny Richtárová, prebiehajúce boje, kruté praktiky nepriateľov i desivé momenty, ktoré zažil na vlastnej koži. Opísal nešťastie, ktoré vojna priniesla do životov mnohých ľudí. Všetky detaily si presne pamätal napriek tomu, že od spomínaných udalostí prešlo už veľa rokov. Snažil sa vierohodne sprostredkovať pocity, ktoré zažíval v najťažších chvíľach svojho života. Nevyhol sa ani ťažkému zraneniu, no vďaka  svojej duchaprítomnosti unikol smrti. Nemyslel iba na seba a vždy sa snažil  pomáhať tým, ktorí na tom boli horšie ako on sám. Jeho rozprávanie bolo veľmi autentické. Na vojnu nikdy nezabudne, no podarilo sa mu odpustiť ľuďom, ktorí sa podieľali na zločinoch voči ľudskosti. Zdôraznil, že práve vojna je najväčším zlom na svete.

  Tento výnimočný človek je dôkazom toho, že vek je iba číslo. Len nedávno oslávil 95. narodeniny, no je stále aktívny, navštevuje školy a snaží sa mladých ľudí vzdelávať, umožňuje im nahliadať do histórie prostredníctvom svojich spomienok. Jeho receptom na dlhovekosť je pohyb, aktívny život a úsmev na tvári. Snaží sa robiť veci, ktorými dokáže potešiť iných. Napriek svojmu úctyhodnému veku srší humorom, obrovskou chuťou do života, optimizmom a energie má na rozdávanie. Svojím postojom k životu môže byť vzorom pre mladšie generácie.

  Pútavé rozprávanie pána Vladka Strmeňa  mnohých z nás prinútilo zamyslieť sa nad tým, ktoré hodnoty sú v živote skutočne dôležité. Uvedomili sme si, aké šťastie máme, že môžeme žiť v krajine, ktorá si nažíva v mieri.

  Beseda bola popretkávaná najznámejšími slovenskými ľudovými piesňami v podaní pána Jozefa Maka, ktorý svojím krásnym hlasom potešil a rozveselil srdcia prítomných žiakov i pedagógov. Chvíľami spievali všetci prítomní a spev sa niesol celou telocvičňou. V záverečnej časti stretnutia odznela svetoznáma pieseň Hallelujah  i  talianska partizánska pieseň Bella ciao. Pri týchto piesňach robil hudobný sprievod na harmonike pán Strmeň. Hudba sa stala jeho celoživotnou láskou a inšpiráciou. Odmenou za krásny umelecký zážitok i inšpiratívne slová bol obrovský potlesk, ktorým žiaci i pedagógovia našej školy odmenili vzácnu návštevu. Na stretnutie s týmito zaujímavými pánmi bude ZŠ  K2 ešte dlho spomínať.

  Kto nepozná históriu, je odsúdený na jej opakovanie.

 • Návšteva v 1.C

  1.C navštívil redaktor z rádia Regina, ktorý nahrával so žiakmi rozhovor na tému: vesmír

 • English Grand Prix

  Do fotogalérie bol pridaný nový album English Grand Prix.

 • Biela pastelka 2023


  Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 21 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
  Aj v našej škole sme sa zapojili do zbierky a získali sme pre nevidiacich 186,45€.
  Zbierku zorganizovala p. učiteľka Mgr. Mária Tokárová so žiačkami VII. C.

  Ďakujeme, že Vám nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný!

 • 16. október Deň zdravej výživy

  Slúži na pripomenutie ľuďom, aké sú výhody vyváženej stravy a ako sa správne starať o svoje zdravie prostredníctvom stravovacích návykov.
  Aj my v našej škole sme si pripomenuli tento dôležitý deň so žiakmi 3. ročníka.
  V školskej jedálni okrem peknej prezentácie a súťaží sme si pochutnali na zdravých chlebíkoch
  s chutnými nátierkami.
  Tento rok bolo témou Mäso, hydina, ryby, strukoviny a obilniny.
  Poučnú prezentáciu pre nás pripravili žiačky 9. ročníka Lívia Cinkaničová a Radka Beláková.
  Tretiaci si pre nás pripravili pesničky, rozprávku aj pekné projektové práce spolu so svojimi šikovnými pani učiteľkami.
  Spolu sme si užili zaujímavý program a pochutnali si na dobrotách, ktoré nám pripravili pani kuchárky.

 • Ekotopfilm


  Dňa 11.10.2023 sa žiaci 7.C triedy spolu s pani učiteľkou Ujháziovou zúčastnili environmentálnej akcie Ekotopfilm – Envirofilm v kine Úsmev. Pozreli si 4 zaujímavé filmy – film o dopade ľudskej činnosti na prírodu, film o recyklácii šatstva, o plytvaní potravín a o alternatívnych palivách. Získané vedomosti si preverili v kvízoch. Akcia sa žiakom páčila a zúčastnia sa jej aj o rok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria