• Oznam - dištančné vzdelávanie : 2. B trieda

  Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  18. 1. 2022 až 27. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 2. B  triede.  Nástup do školy: 28. 1. 2022 / piatok/.

  Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

  Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

  Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

  Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

 • Oznam - dištančné vzdelávanie : 4. A trieda

  Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  18. 1. 2022 až 27. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. A  triede.  Nástup do školy: 28. 1. 2022 / piatok/.

  Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

  Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

  Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

  Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

 • English Grand Prix

  English Grand Prix

  Na našej škole sa uskutočnila u nás už tradičná súťaž English Grand Prix. Minulý školský rok bola kvôli pandemickej situácii a dištančnému vzdelávaniu zrušená, ale tohto roku sme sa nedali odradiť. Keďže bolo nutné brať do úvahy protiepidemické opatrenia, súťaž prebiehala v každej triede  osobitne a následne trvala niekoľko týždňov. Zúčastnilo sa jej 69 súťažiacich z druhého stupňa, ktorí si merali sily v anglickej gramatike, slovnej zásobe, čítaní s porozumením a celkovej znalosti jazykových štruktúr.

  Na prvých priečkach sa umiestnili:

  Piaty ročník:
  1. Martin Michalko - 5.A
  2. Simona Pallaiová - 5.C
  3. Tatiana Kozárová - 5.C

  Šiesty ročník:
  1. Zara Horňáková - 6.A
  2. Leo Milistenfer - 6.A
  3. Gabriela Gajdošová - 6.B

  Siedmy ročník:
  1. Leo Striš – 7.A
  2. Nina Frankovičová – 7.A
  3. Matúš Kočan – 7.B

  Ôsmy ročník:
  1. Veronika Turzáková – 8.A
  2. Lilou Gergeľová – 8.B
  3. Miriam Nagyová – 8.A

  Deviaty ročník:
  1. Kristína Borovská - 9.B
  2. Michaela Muranková - 9.B
  3. Lenka Spustová - 9.B

   

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Koncom novembra a začiatkom decembra 2021 sa uskutočnilo prezenčné školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov II. stupňa našej školy. Z toho bolo 25 žiakov úspešných riešiteľov.

  Kategória 1A

  1. Leo Striš 7.A
  2. Dominik Kosyk 7.A
  3. Matúš Kočan 7.C

  Kategória 1B

  1. Kristína Borovská 9.B
  2. Lilou Gergeľová 8.B
  3. Zuzana Hôždalová 9.C

  Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme.

  Dňa 13. 1.2022 sa konalo online OKRESNÉ KOLO OAJ.
  Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl. Naši žiaci sa umiestnili na výborných miestach:

  Kristína Borovská sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 1B
  Leo Striš sa umiestnil na 3. mieste v kategórii 1A

  Obom srdečne blahoželáme.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zberová súťaž SMS - Starý mobil sem

 • Pytagoriáda - školské kolo 3. - 4. roč.

  Pytagoriáda - školské kolo 3. - 4. roč.
 • Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy

  Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy
 • Adopcia v ZOO

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Adopcia v ZOO.

  „Nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu“

   (Arthur Schopenhauer, nemecký filozof)

  4. október je Svetovým dňom zvierat. Verejnosť si ho pripomína od roku 1931. Tento deň je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat. Tak ako minulý školský rok aj tento školský rok sa kvôli protipandemickým opatreniam nemohla v našej škole uskutočniť výstavka zvieracích miláčikov.  Uskutočnila sa aspoň finančná zbierka, v ktorej sa podarilo vyzbierať 160 €. V hlasovaní žiaci školy rozhodli, že danú sumu sme použili na adopciu Surikaty vlnkavej a Klauna očkatého. Košickej zoologickej záhrade sme tak pomohli v starostlivosti o tieto zvieratká na jeden celý rok.

  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a pedagógom, ktorí sa do zbierky zapojili.

 • Pytagoriáda – školské kolo 5. - 8. roč.

  Pytagoriáda – školské kolo 5. - 8. roč.
 • Buď láska v 1.C

  Veselá trieda 1.C privítala pani učiteľku Ivaneckú s nápisom BUĎ LÁSKA ! Bola to domáca úloha, ktorú krásne splnili.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Buď láska v 1.C.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - I.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - I..

  Deti a vychovávateľky ŠKD sa opäť v tomto školskom roku zapojili do milej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Množstvo darčekov naplnilo krabice, ktoré nám mamička p. Maťašová pomohla dopraviť do Zariadenia pre seniorov Jeseň v Košiciach.

  V galérii uvidíte obdarených dedkov a babky, ktorí neskrývali radosť, prekvapenie i slzy pri našich darčekoch. Koľko málo stačí našim seniorom, aby nám prejavili úsmev na tvári a vďaku, že si na nich niekto hoci neznámy spomenul. Ďakujeme.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - II .

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - II ..

 • Krúžok Výtvarného umenia I a II .

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Krúžok Výtvarného umenia . Aj napriek obmedzeným podmienkam sa žiaci krúžku Výtvarného umenia I a II tešili z tvorby. Práca ich baví a to je najdôležitejšie. Staršie žiačky vyrábali svoje dielka na diaľku, dokázali, že aj túto formu vzdelávania zvládnu.

 • Organizácia školského roka 2021/2022

  Organizácia školského vyučovania 2021/2022.docx

  Prehľad opatrení školského semaforu 1.jpg

  Prehľad opatrení školského semaforu 2.jpg

  Školský semafor.jpg

  Covid automat.jpg                                                                                                      

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria