• Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 18. 1. 2021

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR dňom 18. 1. 2021 pokračujeme v dištančnej výučbe žiakov I. a II. stupňa. O ďalších zmenách nástupu žiakov do školy a prípadnom testovaní Vás budeme priebežne informovať.                                

  Vedenie školy

                                                   

   

 • Organizácia vyučovania od 11.1.2021 na 1. stupni

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Kreatívni žiaci 4.C

  Pani učiteľka Ligová pripravila krásnu výstavku z prác na chodbe školy.

 • Ďakujeme !

  V tomto predvianočnom čase mnohí z nás viac ako inokedy rozmýšľajú, ako obdarovať svojich najbližších. Šľachetné je, keď v tomto kúzelnom období myslíme aj na ľudí, ktorí nie sú naša rodina, či kamaráti, a napriek tomu ich chceme potešiť milým darčekom, daným zo srdca.  Poslami radosti a pomoci  sa tento rok na našej škole stali rodičia, deti a pani vychovávateľky z prvého stupňa zapojením sa do celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice ?

  Deti spoločne s rodičmi doma vybrali a nachystali užitočné drobnosti, ktoré chceli dať do krabice. Mohli do nej dať niečo voňavé, mäkké, sladké, či slané, ale aj niečo na potešenie. V školskom klube detí potom so svojimi vychovávateľkami pripravili krabice plné lásky pre babičky a deduškov zo Zariadenia pre seniorov v Košiciach.

  Veríme, že hmotnými vecami v krabičkách potešíme obdarovaných. Veríme, že si tam našli aj kúsok lásky, ktorý sme k nim pribalili, pretože  láska a dobro by mali byť vo všetkom, čo robíme a hovoríme.

   

 • 29. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Školský časopis K2

 • 29. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Školský časopis K2

 • Prevádzka a vnútorný režim ZŠ Krosnianska 2, Košice , od 26.10.2020 - II. stupeň dištančná forma výučby a od 3. 11. 2020 - prezenčná forma výučby na I. stupni ZŠ

 • Potvrdenie

  Riaditeľstvo ZŠ Krosnianska 2, 040 22 Košice týmto potvrdzuje, že v čase od 16.10.2020 do 29.10.2020 bola škola zatvorená na základe usmernenia RUVZ z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na škole v súvislosti s ochorením COVID 19 .

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam : Voľby zákonných zástupcov žiakov do Rady školy

  Na základe Výzvy Mesta Košice na voľbu členov rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,  sa voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ Krosnianska 2, Košice uskutočnia v termíne, ktorému nebudú brániť vyhlásené epidemiologické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavného hygienika  SR a MŠVVaŠ SR.

  Termín bude rodičom žiakov včas oznámený.

  Riaditeľstvo školy

 • Postup, organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

 • Otvárame už aj u nás

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria