• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Distribúcia AG samotestov na školský rok 2022/2023

  Oznamujeme rodičom, ktorí prejavili záujem o AG samotesty na budúci školský rok 2022/2023, že tieto si môžu prevziať vo vestibule ZŠ (hlavný vchod do budovy)  v dňoch 27.6.2022 až 29. 6. 2022  (t. j. pondelok, utorok, streda) v čase od 11:30 do 17:00.

  Testy si môže vyzdvihnúť zákonný zástupca, nie žiak.

 • TATO olympiáda ŠKD 2022

  21.júna na školskom ihrisku sa pri príležitosti Dňa otcov uskutočnil prvý ročník TATO olympiády ŠKD. Účasť oteckov s deťmi bola bohatá. Nechýbala dobrá nálada, úsmev a dobrý pocit strávený pri veselých disciplínach rodičov a detí.

 • Založenie komunitnej záhrady deťmi našej školy

  Milí rodičia, starí rodičia, žiaci, pedagógovia ! Náš priestor vysnívaný vedľa školy žije ! Ďakujem žiakom za múdrosť, cieľavedomosť, ochotu pracovať na spoločnej veci. Vyvýšené záhony žijú ! Ďakujem dobrovoľníckemu centru Košického kraja.

  Dobrovoľníkom Mirke Langerovej, Veronike Vizgunov, Marcelke Habinovej a Pavlovi Kubčíkovi za pomoc a riadenie našej brigády. Najviac ma potešili žiaci našej školy, ktorí ochotne prišli pracovať a ukázali ako sa dá s láskou vytvoriť niečo krásne pre budúce generácie. Ďakujem im z celého srdca ! P. uč.Mária Ivanecká

 • Deň voľna v 5.A

  Zbierať papier sa oplatí...
  Do zberu sme sa pustili s veľkým odhodlaním - vyhrať  a získať nielen malú finančnú odmenu do triedneho fondu, ale najmä  deň voľna, teda deň bez učenia. A vyšlo to...
  Navštívili sme vedecko–technické centrum plné rôznych interaktívnych exponátov, prešli sme sa mestom, dali sme si zmrzlinu a odfotili sme sa pri fontáne.

  Bol to skvelý deň

 • NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANTI NAŠEJ ŠKOLY

  Zľava: Veronika Turzáková 8.A, Marco Lengyel 8.B, Sebastián Barbarič 8.B, Timon Michael Valanský 8.A,

  Kristína Borovská 9.B, Timon Vagaský 7.B, Leo Striš 7.A, Richard Melník 7.B, Simona Pallaiová 5.C,

  Laura Kubusová 5.B, Hana Drozdová 3.C, Juliana Jenčárová 7.C, Sofia Štofová 3.C,

  Magdaléna Mária Huňadyová 8.B, Diana Sontagová 4.C, Miroslava Juriková 9.A, Adam Pillár 4.C,

   Lívia Cinkaničová 7.B

 • Kompostovanie na K2


  Na pozemku školy za telocvičňami sa nám vďaka podpore od Karpatskej nadácie podarilo vybudovať kompostovisko, v ktorom sa spracúva biologický odpad, ktorý pochádza z kosenia školského pozemku, hrabania opadaného lístia na pozemku a končia tam aj šupky z ovocia a zeleniny z našej školskej jedálne. 

  Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, najmä chclapcom z 9.A a 9.C, ktorí sa postarali nielen o výstavbu, ale aj o priebežnú starostlivosť o toto miesto.

  p. uč. Janka Vargová, koordinátorka projektu

 • Taška plná kvetov

  Dňa 30.5.2022 sa v CVČ Popradská ul. v Košiciach uskutočnila celomestská súťaž v aranžovaní rastlín pod názvom „Taška plná kvetov“.

  Krásne 1.miesto získala Daniela Krokusová z 9.A triedy. Danka spolu so sestrou Miškou úspešne reprezentovali školu v tejto súťaži od 5.ročníka.Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky Ester Kukajová z 9.A triedy, Michaela Štefková zo 7.A triedy a Sofia Takáčová zo 6.B triedy, ktoré vytvorili tiež zaujímavé aranžmány.

  Blahoželáme .

 • Deň voľna pre triedu 5.B

  Deň voľna pre triedu 5.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň voľna pre triedu 5.B.

  Dňa 19.5.2022 sa trieda 5.B vybrala za odmenu v zbere papiera na školskú akciu Deň voľna na minigolf na Hornom Bankove. Bol to krásny slnečný deň strávený príjemným oddychom a relaxom v peknej prírode.

  Žiaci si zahrali na 18 stanovištiach minigolf a oddýchli si na lúke v lese pri športových aktivitách.Odchádzali domov s príjemným pocitom a dobrou náladou spojenou s veselými zážitkami.

  Zapojte sa do budúceho zberu papiera aj vy a možno si užijete Deň voľna ako trieda 5.B.

  Tešíme sa už vopred.

  Pani učiteľka Štofková a celý tím zodpovedný za zber

 • Slávik Slovenska - krajské kolo

  Hanka Drozdová z 3.C sa stala víťazkou krajského kola Slávik Slovenska a postupuje na celoslovenské kolo.

 • Poďakovanie - Deň narcisov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Poďakovanie - Deň narcisov.

 • Matematická olympiáda – okresné kolo

  Matematická olympiáda – okresné kolo

  Dňa 12.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre 6. až 8. ročník, v ktorom nás úspešne reprezentovali:

  v kategórii Z7
  2.- 4. miesto: Richard Melník 7.B

  v kategórii Z8
  1. - 3.miesto: Veronika Turzáková 8.A
  1. - 3.miesto: Timon Michael Valanský 8.A
  4. - 5.miesto: Marco Lengyel 8.B
  7. miesto: Lea Dzurillová 8.B

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži.

  Vyučujúce matematiky: Mgr. Daša Ujháziová, Mgr. Renáta Matová, RNDr. Ľubica Havírová

 • Slávik Slovenska - okresné kolo

  Veľký úspech pre našu školu Hanka Drozdová z 3.C a Lívia Cinkaničová zo 7.B vyhrali prvé miesta v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska.

 • V Galérii Alexandra Eckerdta - 4.C

  Noc múzeí ožíva v Galérii Alexandra Eckerdta aj vďaka našim žiakom.doc

  „Som rada, že môžem na pôde Eckerdtovho domu privítať žiakov 4.C základnej školy Krosnianska 2 a ich pedagógov“, uvítala našich malých aranžérov Emília Nedzelová, švagriná A. Eckerdta. „Teší ma, že žiaci ZŠ Krosnianska 2 ich výtvarnými prácami prispeli k výtvarnej kompozícii pamätnej izby A.Eckerdta a oživili genius loci tohto miesta“, povedala E. Nedzelová. Žiaci 4.C. sa na otvorenie vitríny veľmi tešili a nevedeli sa dočkať, ako na ich diela zareagujú okoloidúci a návštevníci galérie.

 • Vlastivedná exkurzia 3.A

  Vlastivedná exkurzia triedy 3.A s pani učiteľkou Timkovou splnila nadmieru svoj účel. Niektoré deti si pripravili referáty o historických pamiatkach nášho krásneho mesta. Chválim ich za prípravu a správanie.

 • Kolorit slovenského ornamentu

 • Exkurzia 3.C v centre mesta

  3.C si vo štvrtok užila krásny deň. Nakoniec sa aj počasie umúdrilo a doprialo nám vidieť naše košické pamiatky.  Deti boli úžasné, či už pri presune ako aj pri prehliadke mesta, správali sa ukážkovo.

  Som na nich veľmi pyšná. Pani učiteľka Frajt

 • Deň narcisov - ĎAKUJEME !

  Dňa 28.4.2022 sa uskutočnila zbierka pri príležitosti Dňa narcisov. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 2196,84 €. Dobrovoľníkmi boli  žiaci 9.B triedy a žiačky 9.A triedy.

  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec a podporili Nadáciu ligy proti rakovine.

 • Na DEŇ ZEME

  Na DEŇ ZEME sme sadili a siali na školskom pozemku. Máme veľmi šikovné deti, ktoré ukázali svoje pestovateľské zručnosti. Dozvedela som sa, že aj doma pomáhajú rodičom i starým rodičom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria