Výzvy VO

Archív

Výmena okien a dverí

Dňa 19.5.2021 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 31.5.2021 do 08:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava strechy nad šatňami a soc. zariadeniami

Dňa 24.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy nad šatňami a soc. zariadeniami“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 1.7.2020 do 8:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odstránenie stĺpov VO pri multifunkčnom inrisku

Dňa 2.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Odstránenie stĺpov VO pri multifunkčnom ihrisku“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.6.2020 do 9:00 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výmena existujúcich okien na budove školy

Dňa 3.6..2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena existujúcich okien na budove školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.6.2020 do 9:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Dňa 9.10..2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 16.10.2019 do 10:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybudovanie multifunkčného ihriska na základnej škole

Dňa 17.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Vybudovanie multifunkčného ihriska na základnej škole“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 25.06.2019 do 12:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprava kanalizácie ZŠ

Dňa 10.7.2019 bola vyhlásená zákazka Oprava kanalizácie ZŠ I. a II. etapa prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.7.2019 do 8,30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese http://eranet.sk/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia elektroinštalácii telocviční

Dňa 18.9.2019 bola vyhlásená zákazka ,,Rekonštrukcia elektroinštalácii telocviční základnej školy" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.9.2019 do 7:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia strechy telocviční

Dňa 20.9.2019 bola vyhlásená zákazka ,,Rekonštrukcia strechy telocviční základnej školy" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.9.2019 do 9:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/#/

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria