DETI BUDÚCNOSTI

OZ DETI BUDÚCNOSTI

Vážení rodičia a priatelia školy, 

 

srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2%  zo svojich daní aj v roku 2022 prispeli na činnosť

Občianskeho združenia DETI BUDÚCNOSTI pri ZŠ Krosnianska 2.

 

Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala, boli plne využité na:

 • učebné pomôcky,
 • projekty školy,
 • materiálno-technické vybavenie školy

 

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2023 na prijímateľa:

 

Občianske združenie

DETI BUDÚCNOSTI

sídlo Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice

IČO: 42105587

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,

IBAN: SK2109000000000449653116

 

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne najneskôr do 22.4.2024 .

Budeme radi, ak sa rozhodnete informácie o nás a našej činnosti podať ďalej Vašim priateľom, známym, kolegom.

 

Ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole, je potrebné postupovať nasledovne:

 

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 • Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 • Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
 • Obidve tlačivá doručte do 30.4.2024 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 22.4.2024 . Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

 

B. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

 • V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými nižšie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2024.

C. Právnické osoby.

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1,5 alebo 2% z dane za rok 2023 a to:

 • a) ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 • b) ak právnická osoba(firma) v roku 2023 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALA financie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane –VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám úprimne ďakujeme.              

 

                                                                      Ďakujeme, že pomáhate.

                                                                              Riaditeľstvo ZŠ

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria