Stravovanie

Školská jedáleň

Oznámenie výšky stravného je možné zasielať aj na email.

Od februára bude možné aj zasielanie oznámenia o výške stravného na emailovú adresu v prípade, že neplatíte šekom. Je nutné zavolať do jedálne a nahlásiť emailovú adresu, poprípade napísať na papierik a poslať po dieťati, ak by bol záujem.

Školská jedáleň ZŠ Krosnianska 2               Číslo účtu : SK97 5600 0000 0005 0318 7006

Kontakty:

 • vedúca ŠJ p. Silvia Gubancová
 •  t. č. 055/6717559
 • pracov. doba: 7,00 - 14,30 hod.

Školská jedáleň na Základnej škole Krosnianska 2 v Košiciach

 • zabezpečuje stravovanie pre detských aj dospelých stravníkov
 • hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov
 • dozor v jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy

Výdaj obedov:

 • od 11,30 hod. do 14,00 hod.

Odhlasovanie stravy:

 • odhlasovať obed je nutné 24 hod. vopred, vo výnimočných prípadoch, ráno do 8,00 hod. / v prípade choroby /osobne, alebo telefonicky na tel. čísle: 055/6717559
 • pri hromadných akciách školy / výlety, exkurzie, a pod. / odhlasovať obedy a mliečne desiaty 48 hod. vopred. Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali sami a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní hlásiť neprítomnosť detí v škole
 • posledný deň prevádzky pred prázdninami  /jarné, veľkonočné, letné, vianočné/ odhlasovanie ráno do 8,00 hod. neakceptujeme /z dôvodu objednávok potravín vopred/
 • Platby za obed je nutné uhradiť do 5.dňa v mesiaci /VZN č. 103 vyd.MMK / - platí sa vopred

Výška poplatkov

 • žiaci 1. - 4. ročníka  -  1,90 €
 • žiaci 5. - 9. ročníka  -  2,10 €
 • dospelí                    -  1,71 €

Formy platenia stravného

 • 1. Poštová poukážka
 • 2. Internetbanking
 • 3. Trvalý príkaz peňažného ústavu

 

Prihláška na stravu 2022-2023.docx

Vedúca ŠJ:

 • Silvia Gubancová

Zamestnanci:

 • Ivanová Jozefína
 • Katonová Iveta
 • Pijalová Ľubica
 • Spielmannová Kamila
 • Matóova Iveta

 

http://www.eskoly.sk:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria