Aktivity

Mesiac

MAREC

 • Škola plná talentov Dance City
 • ETWINNING
 • Tvorivé dielne v ŠKD
 • Deň vody v ŠKD
 • FŠŠL  / FRESH škol. šport. liga /
 • Kino Cinemax
 • Veľkonočné tvorivé dielne v 4.C
 • Kolorit slov. ornamentu
 • Vesmír očami detí
 • Chemická olympiáda - OK
 • DOD K2
 • Matematická olympiáda - KK
 • Matematický klokan
 • Geografická olympiáda - OK
 • Technická gramotnosť - CVČ
 • Moje mesto - VYV súťaž
 • Deň narcisov - zbierka

 

FEBRUÁR

 • Košice STAR
 • Škola plná talentov
 • Chemická olympiáda - ŠK
 • VYV súťaž O Cenu V. Lôfflera
 • Dejepisná olympiáda - OK

 

JANUÁR

 • Karneval
 • Šaliansky Maťko
 • Návšteva knižnice
 • Prikrmovanie vtáčikov, výroba křmidiel
 • Vystúpenie Furčaňe
 • Hviezdoslavov Kubín - TK
 • Koláže rozprávajú - VYV súťaž
 • Geografická olympiáda - ŠK
 • Matematická olympiáda - OK
 • Chemická olympiáda - ŠK

 

DECEMBER

 • Pytagoriáda - 5., 6., 8.ročník
 • Vianočné trhy
 • Súťaž školských časopisov
 • Návšteva knižnice
 • Tvorivé dielne
 • Vianočné besiedky
 • Mikulášske vystúpenie v Luxe
 • Divadelné predstavenie Psíčkovo

 

OKTÓBER

 • Najkrajší sen - VYV súťaž
 • eTwinning - úvodné aktivity
 • Záložka spája školy
 • Chutné maľovanie - VYV súťaž
 • Očami gurmána - fotografická súťaž
 • Svet okolo nás - cestopisná projekcia
 • Správna voľba povolania
 • Deň zdravej výživy v ŠJ - Hovorme o jedle
 • Beseda s p. Vladimírom Strmeňom o SNP
 • Výstavka zvieracích miláčikov
 • Ekotopfilm - Envirofilm
 • Ekocharita - zber šatstva a obuvi
 • Minimaratón ŠKD
 • Finančná gramotnosť
 • Test pohybových predpokladov
 • Návšteva knižnice
 • Šarkaniáda v ŠKD
 • Rozlomity
 • Učenie v maskách
 • Imatrikulácia prvákov
 • Práce v školskej záhrade
 • Výstava ovocia a zeleniny

 

SEPTEMBER

 • Vyhodnotenie súťaže Podtatranský školák - Poprad
 • Dobšinského Košice
 • Rozhlasová relácia Biela pastelka
 • Záložka spája školy
 • Mierová hora
 • Brigáda v okolí školy
 • Športové popoludnie v ŠKD
 • Lezecká stena
 • Dopravné ihrisko - 4.A, 4.B
 • Korčuľovanie - 1.B, 1.C. 2.C

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria