Aktivity

Mesiac

MÁJ

 • Farebný chodník
 • Deň matiek - tvorivé dielne
 • Prvé sväté prijímanie 3.roč
 • Ornamenty - Humno
 • Vlastivedná vychádzka v centre mesta
 • Inštalácia a slávnostné otvorenie vitríny v pam. izbe A. Eckerdta
 • Nahrávanie relácie v rádiu Regina
 • Slávik Slovenska - OK
 • Návšteva múzea Solivar
 • Beseda s príslušníkmi PZ
 • ŠvP Vyšné Ružbachy
 • Návšteva knižnice
 • English Star
 • Kolorit slovenského ornamentu
 • Vojaci očami detí
 • Letné aranžovanie
 • Príroda očami detí
 • Archimediáda - ŠK
 • Bedminton - OK

 

APRÍL

 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Návšteva knižnice
 • Hviezdoslavov Kubín - OK
 • Matematický klokan
 • Rozhlasová relácia - Deň Zeme
 • Deň Zeme v ŠKD
 • Pátranie po odpadkoch - ŠKD
 • Príroda Karpát - VSM - exkurzia
 • OZ Maják nádeje
 • CVČ Domino - Včely a ich príbeh
 • Šaliansky Maťko - KK
 • Šikanovanie - aktivity
 • Vlastivedná exkurzia - Pamiatky Košíc
 • Galéria Alexandra Eckerdta - aktivity
 • Deň narcisov
 • Matematická olympiáda
 • Geografická olympiáda - KK

 

MAREC

 • Vesmír očami detí
 • Kolorit slovensého ornamentu
 • EKOOLYMPIÁDA - celonárodné kolo
 • OK chemická olympiáda
 • Deň v maskách 2.A
 • Krížová cesta za Ukrajinu
 • Raňajky pre Ukrajinu
 • Návšteva VKJB
 • Zbierka pre UA
 • Návšteva Kultúrparku
 • Hviezdoslavov Kubín ŠK
 • Besiedka - Čitateľský denník 1.A
 • Výzdoba Galérie na Kováčskej 33 4.C
 • Deň vody
 • Návšteva Prírodovedného múzea
 • OK Šaliansky Maťko
 • OK Pytagoriáda
 • Včely a ich príbeh

 

FEBRUÁR

 • Karneval v odd. ŠKD
 • ZOH K2 ŠKD
 • Spelling Bee
 • Môj 1. výlet 1.C - Potulky mestom
 • Pokladovka 3. a 4. odd. ŠKD
 • Zelený svet - medzinárodná výtvarná súťaž
 • KK Technickej olympiády
 • OK Geografickej olympiády

 

JANUÁR

 • Koláže rozprávajú - VYV súťaž
 • Buď láska v 1.C
 • Kŕmenie vtáčikov a beseda v átriu
 • Beseda o výtvarníkovi z Košíc - Elexander Eckerdt - 4.C
 • Šaliansky Maťko - ŠK

 

DECEMBER

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice
 • Vianočné predstavenie - 3.C a ŠKD
 • Súťaž Ypsilon
 • Pytagoriáda 3. a 4. roč.
 • Vianočné ozdoby
 • Projekt Moje bývanie v ANJ
 • Vianočné darčeky v 3.C
 • Vianočné besiedky - ŠKD
 • Rozhlasová relácia - Vianoce

 

NOVEMBER

 • Najkrajší sen - výtvarná súťaž
 • Zelený svet - výtvarná súťaž
 • Nakresli nám sovičku - výtvarná súťaž
 • Olympiáda SJL - OK
 • GEO olympiáda - ŠK
 • Technická olympiáda - OK
 • OAJ - ŠK

OKTÓBER

 • Minimaratónik  ŠKD
 • Výstava ovocia a zeleniny   
 • Markíza v 1.C
 • Projekt záložka
 • Jesenná tekvicová olympiáda
 • Pokladovka v ŠKD
 • Imatrikulácia prvákov
 • Zber papiera
 • Nácvik programu - Október - mesiac úcty k starším
 • OZ Maják - charitatívny predaj výrobkov

 

SEPTEMBER

 • Mierová hora
 • Brigáda v školskom areáli
 • Športové popoludnie - ŠKD
 • Návšteva Botanickej záhrady
 • Záložka spája školy
 • Rurópsky deň jazykov
 • Biela pastelka - zbierka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria