Aktivity

Mesiac

OKTÓBER

 • Zábavné športové popoludnie v ŠKD
 • MINIMARATÓNIK ŠKD
 • Prijatie našich žiakov u pána prezidenta
 • Prijatie učiteľov na MŠ
 • Šarkaniáda ŠKD
 • Rozprávkareň Slimák Krasko
 • E-TWINNING 4.A
 • Tvorivé dielne - Drotárstvo
 • Vystúpenie v Dome dôchodcov
 • Mesiac úcty k starším v 2.C
 • Svetový deň zvierat
 • Finančná zbierka pre ZOO
 • Divadelné predstavenie - Útek
 • Záložka spája školy
 • Chutné maľovanie - VYV
 • Očami gurmána - Fot. súťaž

 

SEPTEMBER

 • Mierová hora
 • Športom k zdraviu - Hip hp v škole
 • Beseda so spisovateľom J. belanom
 • Dopravná výchova - dopravné ihrisko
 • Živé vysielanie Rádio Regina - úspech J. Vuľchu
 • Finančná zbierka Biela pastelka
 • Európsky deň jazykov

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria