Koordinátori

Koordinátori a ich činnosť

Environmentálnej  výchovy :         Mgr. D. Ujháziová

                                                          Mgr. M. Ivanecká

 

Univerzálnej/primárnej prevencie a šikanovania:

     Mgr. C. Mišľanová,

     Mgr. A. Miškovičová

 

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

     Mgr. C. Mišľanová,

     Mgr. A. Miškovičová

 

Zdravá škola :                                  Mgr. M. Tokárová,

                                                          Mgr. K. Timková

 

Globálneho vzdelávania:                Mgr. V. Hubová,

                                                                 Mgr. V. Sotáková

 

 

Finančná gramotnosť:                    Mgr. R. Matová

                                                          PaedDr. H. Kodrazi

 

Ľudské práva:                                  Mgr. Z. Bakošová

 

Bezpečne na internete :                  RNDr. Ľ. Havírová

                                                           Mgr. J. Jalčová

 

Čitateľskej gramotnosti:                 Mgr. L. Baloghová,

                                                           ved. MZ roč. 1- 4. roč. a ved PK

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria