Koordinátori

Koordinátori a ich činnosť

Environmentálnej  výchovy :         Mgr. D. Ujháziová

                                                          Mgr. M. Ivanecká

 

Univerzálnej/primárnej prevencie a šikanovania:

     Mgr. C. Mišľanová,

    

 

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

     Mgr. C. Mišľanová,

   

 

Zdravá škola :                                  Mgr. M. Tokárová,

                                                          Mgr. K. Timková

 

Globálneho vzdelávania:                Mgr. V. Hubová,

                                                                 

 

 

Finančná gramotnosť:                    Mgr. L. Kuzmová

                                                          

 

Ľudské práva:                                  Mgr. Z. Bakošová

 

Bezpečne na internete :                  RNDr. Ľ. Havírová

                                                          

 

Čitateľskej gramotnosti:                 Mgr. J. Kočišová,

                                                           ved. MZ roč. 1- 4. roč. a ved PK

 

Školský podporný tím:                         Mgr. M. Badičová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria