Koordinátori

Koordinátori a ich činnosť

Univerzálna prevencia            Mgr. C. Mišľanová, Mgr. A Miškovičová, Mgr. L. Lešková, Mgr. Z. Bakošová

Zdravá škola                            Mgr. M. Tokárová, Mgr. K. Timková

Globálne vzdelávanie              Mgr. V. Hubová, Mgr. K. Gajdošová

Environmentálna výchova      Mgr. D. Ujháziová, Mgr. M. Ivanecká

Finančná gramotnosť              Mgr. L. Holinková, Mgr. R. Matová, PaedDr. H. Kodrazi

Ľudské práva                            Mgr. Z. Bakošová, Mgr. C. Mišľanová, Mgr. L. Lešková, PaedDr. S. Rigová

Bezpečne na internete             RNDr. Ľ. Havírová, Mgr. J. Jalčová

Čitateľská gramotnosť             Mgr. D. Čechová a vedúce MZ 1. - 2. roč. , MZ 3. - 4. roč. , ved. PK CUJ,

                                                    ved. BIO, CHE, TBR

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria