Naše úspechy

2020 / 2021

Peter Zimmermann - 5.A - OK - Geografická olympiáda - 3.miesto

Daniel Tomčík - 5.C - OK - Geografická olympiáda - 4.miesto

Timon Vagaský - 6.B - OK - Geografická olympiáda - 2.miesto

Juliana Jenčárová - 6.C - OK - Geografická olympiáda - 3.miesto

Timon Michael Valanský - 7.A - Ok - Geografická olympiáda - 4.miesto

Bystrík Palko - 8.C - OK - Geografická olympiáda - 3.miesto

Bystrík Palko - 8.C - OK - NEJ olympiáda - 3.miesto

Denis Zeleňák - 5.C - OK - MO Z5 - 8.miesto

Ján Vereb - 9.A - OK - MO Z9 - 9.miesto

Peter Zimmermann - 5.A - OK - Pytagoriáda - P5 - 7.miesto

Timon Vagaský - 6.B - KK - Geografická olympiáda - 5.miesto

Adrián Lehocký - 6.A - OK - MO Z6 - 1.miesto

Barbora Chvojková - 6. B - OK - MO Z6 - 3.miesto

Richard Melník - 6.B - OK - MO Z6 - 5.miesto

Katarína Ručinská 8.A - OK - MO Z8 - 2.miesto

Michaela Muranková - 8.B - MO Z8 - 4.miesto

Ján Vereb - 9.A - OK - CHO - 4.miesto

Patrik Gajdoš - 9.B - OK - CHO - 4.miesto

Miroslava Bačíková - 5.C - OK - HK - 2.miesto

Barbora Chvojková - 6.B - OK - HK - 3.miesto

Eliška Števlíková - 7.A - OK - OAJ - 3.miesto

Kristína Borovská - 8.B - OK - OAJ - 3.miesto

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria