Naše úspechy

2023 / 2024

Diana Sontagová Jesenné aranžovanie Celomestké kolo 1.miesto

Diana Sontagová Cena mesta za mimoriadnu prácu Medzinárodná ENV.KOMIKSOVÁ súťaž Čína

Vanesa Magyarová, Barbora Chvojková, Lívia Cinkaničová, Soňa Kozárová, Micharl Kalnický OSLJ Úspešní riešitelia

Barbora Chvojková OSJL ŠK 1.miesto

Daniela Drenková, Michael Kalnický OSJL ŠK 2.miesto

Lívia Cinkaničová OSJL ŠK 3.miesto

Jana Stojkovičová Dobšinského Košice  Čestné uznanie

Filip Pavlovský Dobšinského Košice Čestné uznanie

Sofia Štofová Dobšinského Košice 2.miesto

Redakčná rada K2 - Súťaž školských časopisov o skleneného motýľa Čestného motýľa

Peter Bodnár Technická olympiáda OK 2.miesto

Adrián Lehocký Technická olympiáda OK 2.miesto

Ľudmila Bujdošová Kolorit slovenského ornamentu 1.miesto

Tatiana Kozárová Kolorit slovenského ornamentu 1.miesto

Klára Štofová Šaliansky Maťko 1.miesto

Janka Stojkovičová Šaliansky Maťko 2.miesto

Diana Sontagová Šaliansky Maťko 3.miesto

Zlatíčka z 1.C Dance city Škola plná talentov  1.miesto men

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria