Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela Capcarová
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Škrabská
Učebňa I.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubičková
Učebňa I.C
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária StarcováDiS.
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Cingeľová
Učebňa II.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ivanecká
Učebňa II.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Kodrazi
Učebňa III.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jankeová
Učebňa III.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa III.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Timková
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Černíková
Učebňa IV.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Frajt
Učebňa IV.C
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krupárová
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jakubčáková
Učebňa V.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Carmen Mišľanová
Učebňa V.C
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Halászová
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Štofková
Učebňa VI.B
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa VI.C
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Kočišová
Učebňa VII.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alexandra Nižníková
Učebňa VII.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lešková
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hubová
Učebňa VIII.B
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bakošová
Učebňa VIII.C
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokárová
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Garbárová
Učebňa IX.B

© aScAgenda 2023.0.1376 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria