Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Timková
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Černíková
Učebňa I.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Vargočková
Učebňa I.C
1.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Čabalová
Učebňa I.D
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivica Mudráková
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Škrabská
Učebňa II.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubičková
Učebňa II.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jalčová
Učebňa III.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Sotáková
Učebňa III.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ivanecká
Učebňa III.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jankeová
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa IV.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Kodrazi
Učebňa IV.C
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lešková
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hubová
Učebňa V.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bakošová
Učebňa V.C
5.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Kakalejčík
Učebňa V.D
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokárová
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Bujdošová
Učebňa VI.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krupárová
Učebňa VII.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Badičová
Učebňa VII.B
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jakubčáková
Učebňa VII.C
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Halászová
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa VIII.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ing.Dana Brzáčová
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Carmen Mišľanová
Učebňa IX.B

© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.02.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria