Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Kodrazi
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jankeová
Učebňa I.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa I.C
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Timková
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Černíková
Učebňa II.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Vargočková
Učebňa II.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivica Mudráková
Učebňa III.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Škrabská
Učebňa III.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubičková
Učebňa III.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Luptáková
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Sotáková
Učebňa IV.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ivanecká
Učebňa IV.C
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Kakalejčík
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Matová
Učebňa V.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana VargováPhD.
Učebňa V.C
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lešková
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hubová
Učebňa VI.B
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bakošová
Učebňa VI.C
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokárová
Učebňa VII.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Baloghová
Učebňa VII.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krupárová
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Badičová
Učebňa VIII.B
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jakubčáková
Učebňa VIII.C
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Halászová
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa IX.B

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria