Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Timková
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Tóthová
Učebňa I.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Frajt
Učebňa I.C
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Korfantová
Učebňa I.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Škrabská
Učebňa I.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubičková
Učebňa I.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária StarcováDiS.
Učebňa II.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Cingeľová
Učebňa II.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ivanecká
Učebňa II.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Tirpáková
Učebňa III.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jankeová
Učebňa III.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa III.C
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokárová
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Meňhertová
Učebňa V.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomír Fúsek
Učebňa V.C
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krupárová
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jakubčáková
Učebňa VI.B
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milena Šišková
Učebňa VI.C
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Halászová
Učebňa VII.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Štofková
Učebňa VII.B
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa VII.C
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Kočišová
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana VargováPhD.
Učebňa VIII.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lešková
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hubová
Učebňa IX.B
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bakošová
Učebňa IX.C

© aScAgenda 2024.0.1436 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria