Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária StarcováDiS.
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Cingeľová
Učebňa I.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ivanecká
Učebňa I.C
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Kodrazi
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jankeová
Učebňa II.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa II.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Timková
Učebňa III.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Černíková
Učebňa III.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Frajt
Učebňa III.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivica Mudráková
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Škrabská
Učebňa IV.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubičková
Učebňa IV.C
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Halászová
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Štofková
Učebňa V.B
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa V.C
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Kakalejčík
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Matová
Učebňa VI.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lešková
Učebňa VII.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hubová
Učebňa VII.B
7.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bakošová
Učebňa VII.C
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokárová
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Baloghová
Učebňa VIII.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krupárová
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Badičová
Učebňa IX.B
9.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jakubčáková
Učebňa IX.C

© aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria