Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivica Mudráková
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Škrabská
Učebňa I.B
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Miškovičová
Učebňa I.C
1.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Čabalová
Učebňa I.D
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jalčová
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Sotáková
Učebňa II.B
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Ivanecká
Učebňa II.C
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jankeová
Učebňa III.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gajdošová
Učebňa III.B
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena Kodrazi
Učebňa III.C
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Timková
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Černíková
Učebňa IV.B
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Kubičková
Učebňa IV.C
4.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Vargočková
Učebňa IV.D
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Tokárová
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Bujdošová
Učebňa IV.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Krupárová
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Badičová
Učebňa VI.B
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jakubčáková
Učebňa VI.C
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Halászová
Učebňa VI.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa VII.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Lešková
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Carmen Mišľanová
Učebňa VII.B
8.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ing.Dana Brzáčová
Učebňa VIII.C
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Bakošová
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Hubová
Učebňa IX.B

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria