ŠKD

Organizácia prevádzky ŠKD

Ranná služba: 6.00 hod. - 8.00 hod
Popoludňajšia činnosť: 11.40 hod. - 17.00 hod.

Režim dňa v ŠKD

11.40 - 13.15 hod Hygienické návyky, obed, odpočinková činnosť
13.15 - 14.15 hod Záujmová činnosť
14.15 - 14.45 hod Rekreačná činnosť
14.50 - 15.00 hod Olovrant
15.00 - 15.30 hod Príprava na vyučovanie
15.30 - 17.00 hod Individuálna činnosť

Oznam o výške poplatku 2023-2024.doc

Usmernenie k platbe cez edupage.docx

Informácia pre rodičov.pdf

 

Žiadosť o zníženie výšky príspevku ŠKD.docx

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu pre zber údajov.pdf

hlas rodiča pre potreby ŠKD.pdf

Priepustka zo ŠKD.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria