ŠKD

Organizácia prevádzky ŠKD

Ranná služba: 6.00 hod. - 8.00 hod
Popoludňajšia činnosť: 11.40 hod. - 17.00 hod.

Režim dňa v ŠKD

11.40 - 13.15 hod Hygienické návyky, obed, odpočinková činnosť
13.15 - 14.15 hod Záujmová činnosť
14.15 - 14.45 hod Rekreačná činnosť
14.50 - 15.00 hod Olovrant
15.00 - 15.30 hod Príprava na vyučovanie
15.30 - 17.00 hod Individuálna činnosť

Informácia pre rodičov.pdf

Smernica ŠKD úhrada.pdf

Žiadosť o zníženie výšky príspevku ŠKD.docx

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria