Zamestnanci školy

2018 / 2019

Pedagogickí zamestnanci

Mgr.       Henrieta Černíková

Mgr.       Viktória Vargočková

Mgr.       Adriana Miškovičová

Mgr.       Monika Čabalová

Mgr.       Mária Ivanecká

Mgr.       Jana Jalčová

PaedDr. Helena Kodrazi

Mgr.       Jana Krupárová

Mgr.       Katarína Kubičková

Mgr.       Martina Jankeová

Mgr.       Ivica Mudráková

PaedDr. Silvia Rigová

Mgr.       Viera Sotáková

Ing.        Zuzana Sabolová

Mgr.       Júlia Špilárová

Mgr.       Jana Škrabská

Mgr.       Katarína Timková

Mgr.       Soňa Roháčová

Mgr.       Katarína Gajdošová

Mgr.       Martina Badičová

Mgr.       Zuzana Bakošová

Mgr.       Dana Brzáčová

Mgr.       Ľudmila Bujdošová

Mgr.       Libuša Holinková

Mgr.       Eva Hubová

Mgr.       Valéria Hubová

Mgr.       Zuzana Jakubčáková

Mgr.       Adriana Štofková

Mgr.       Janka Kočišová

RNDr.    Ľubica Havírová

Mgr.       Carmen Mišľanová

PhDr.     Mária Smerigová

Ing.        Jana Vargová

Mgr.       Mária Tokárová

Mgr.       Hedviga Tulipánová

Ing.        Viera Tutková

Mgr.       Dáša Ujháziová

Mgr.       Marek Kakalejčík

Mgr.       Vlasta Halászová

Mgr.       Lenka Lešková

Mgr.       Tatiana Jányová

PaedDr. Miriam Bujdošová

              Radomíra Barejová

Mgr.       Andrea Slezáková

              Anna Horbaľová

Mgr.       Lucia Baloghová

bc.         Andrea Kolesárová

Ing.        Andrea Chvojková PhD.

              Valéria Vydarená

              Alena Gajdošová

Nepedagogickí zamestnanci

Katarína

Balogová

Jarmila

Veberová

Roman

Olach

Alena

Rusiňáková

Iveta

Matóová

Darina

Kotiková

Emília

Vandžurová

Ľudmila

Moroňová

Anna

Petrilová

Božena

Majorošová

Silvia

Gubancová

Jozefína

Ivanová

Bibiána

Gregová

Eva

Byrtusová

Mária

Schubertová

Kamila

Spielmannová

 

Asistenti učiteľa

        Mária       Vlasatá

        Viera       Olachová

        Michaela Kuncová

Mgr. Veronika Hrušková

        Alžbeta   Ligová

Školský psychológ

ThLic.PhDr. Andrea Tolnayová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria