Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 52021014 španielčina A1 - 6.roč. 471,51 s DPH 52021014 52021014 20.07.2021 Vydavateľstvo Draco, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.07.2021
Zmluva 232 1 2021 Letný športový debbý tábor 747.53nájom+prevádykovénáklady s DPH 19.07.2021 Spoločenstvo evanjelicekj mládeže Spoločenstvo evanjelicekj mládeže Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy
Faktúra 20210165 učebnice - Liter.vých.- 7.roč. 207,90 s DPH E211117 E211117 16.07.2021 Patria I. spol. s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 2100401844 učebnice - SJ - 2.roč. mimoč.čítanie 625,40 s DPH 202102287 202102287 16.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 2100401843 šlabikár, čítanka - 1.roč. 592,00 s DPH 202102286 202102286 16.07.2021 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 20211285 učebnice-7.roč. 315,00 s DPH 10523 10523 16.07.2021 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 20218040 PZ pre 5,6,7,8,9 roč.- vých.a západ.obrad 456,00 s DPH 20218040 20218040 16.07.2021 Vydavateľstvo Don Bosco Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 000170 učebnice - 8.ročník 175,50 s DPH 2100183 2100183 16.07.2021 Vydavateľstvo Mapa Slovakia Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.07.2021
Faktúra 1900059001 dodávka tepla a TÚV 06/2021 - škola 4 501,61 s DPH 1090216416 1090216416 15.07.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.07.2021
Faktúra 000167 učebnice-8,9 ročník 13,70 s DPH 2100180 2100180 15.07.2021 Vydavateľstvo Mapa Slovakia Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.07.2021
Faktúra 1900059002 dodávka tepla a TÚV 06/2021 - plaváreň 1 685,80 s DPH 1100216418 1100216418 15.07.2021 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.07.2021
Faktúra 2072021 školenie-pedag.zamestn. 200,00 s DPH 22/21 22/21 14.07.2021 Educomp s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.07.2021
Faktúra 8286390308 telefón - ZŠ 49,80 s DPH 1008679004 1008679004 14.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.07.2021
Faktúra 21421 služby vo VO - výmena okien 500,00 s DPH 21421 21421 09.07.2021 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 21395 fin.účtovníctvo a PaM 06/2021 370,00 s DPH 21395 21395 09.07.2021 Stredisko služieb škole Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 9121002840 agenda komplet ZŠ 2022 519,00 s DPH 09.07.2021 ASC Applied Software Consultant s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 2290067519 elektrina 1 688,99 s DPH 5100299971 5100299971 09.07.2021 VSE Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 09.07.2021
Faktúra 8130885991 plyn 07/2021 16,00 s DPH 5100025526 5100025526 07.07.2021 SPP, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.07.2021
Faktúra 8286151836 telefón-ŠJ 40,22 s DPH 1008679001 1008679001 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.07.2021
Faktúra 70588646 virtuálna knižnica 6-12/2021 115,92 s DPH VK/08/06/002 VK/08/06/002 30.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1482

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria