Plávanie

Plavecký výcvik

      Plavecký výcvik  sa organizuje ako súčasť povinného vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 20 vyučovacích hodín ( Smernica č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl).

     Žiaci sa zoznamujú s vodným prostredím, skúšajú rôzne spôsoby dýchania, ponárajú sa a lovia z dna bazénu predmety s cieľom odbúrať strach, osvojujú splývavú polohu, učia sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Učia sa plavecký spôsob kraul, znak a prsia. Pri nácviku používajú plávacie dosky.

     Veľmi dôležité je precvičovanie súhry pohybu horných a dolných končatín so správnym dýchaním. Precvičujú rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle. jednoduché súťaže, štafety, hry. Absolvujú nácvik štartového skoku zo sedu, z drepu, zo stoja, skúšajú si pády do vody. Cieľom plaveckého výcviku je zaplávať jedným plaveckým spôsobom technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia.

      V závere výcviku je vyhodnotenie s odovzdávaním diplomov. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria