Rada školy

Rada školy

Mgr. Martina Badičová, PZ

predseda Rady školy

 

 
Mgr. Valéria Hubová, PZ  
Silvia Gubancová, OZ  
Ing. Michal Krcho, MZ  
Mgr. Jozef Andrejčák, PhD., MZ  
Jaroslav Dvorský  
 Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M., MČ  
Lucia Drozdová, ZZ  
Martina Pavlovská, ZZ  
Ing. Ľubica Matošová , ZZ            

Mgr. Pavol Zamrij, ZZ

 

* PZ- pedagogický zamestnanec

  OZ- odborný zamestnanec

  MZ- mestské zastupiteľstvo

  MČ- mestská časť

  ZZ- zákonný zástupca

 
 
 

 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

   
   
   
   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria