Zoznam tried › Trieda 9.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Valéria Hubová
Učebňa: IX.B
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Badič Filip
 2.  Balogová Eva
 3.  Bao Changyu
 4.  Beláková Radka
 5.  Bodnár Peter
 6.  Cinkaničová Lívia
 7.  Čečko Jakub
 8.  Čiripová Mia
 9.  Drozd Adam
 10.  Fecková Olívia
 11.  Forraiová Lucia
 12.  Frajt Michal
 13.  Habala Branislav
 14.  Chvojková Barbora
 15.  Ihnacík Peter
 16.  Jandrovičová Žofia
 17.  Krankusová Kristína
 18.  Kučerová Ester
 19.  Magačová Tamara
 20.  Puškášová Tamara
 21.  Samuheľová Ema
 22.  Sirotňáková Kristína
 23.  Várady Dávid

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria