Projekt ITMS2014+

Inkluzívny tím

Špeciálny pedagóg

Mgr. Kamil Šesták

Asistentky učiteľa

RNDr. Mária Demcsák

Ing. Katarína Ihnacíková

Mgr. Veronika Kazimirová

Mgr. Slavomíra Seligová

Viktória Seligová

Mária Vlasatá

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria