Experimentieren auf Deutsch

Experimentovanie po nemecky

Počas celého školského roka 2017/2018 sa žiaci deviatych ročníkov, ktorí sa učia nemecký jazyk, zapájajú do projektu nadácie Volkswagen s názvom Experimentovanie po nemecky.

Cieľom tohto projektu je prostredníctvom praktických pokusov priblížiť žiakom odbornú slovnú zásobu v rôznych oblastiach napr.magnetizmus, voda, plyn, vzduch, materiály a iné.

Žiaci si vyskúšali už 3 zaujímavé experimenty.V prvom experimente mali za úlohu zistiť, ktoré predmety sú magnetické a naopak, ktoré predmety magnet nepriťahuje. V druhom pokuse si žiaci overovali praktickou aktivitou , či predmety vo vode plávajú alebo klesajú ku dnu. Predmety, ktoré boli  uvedené v pracovných listoch, žiaci ponárali do vody a pomocou nemeckých viet opisovali prebiehajúci dej.

Tretí experiment sa týkal rôznych materiálov. Žiaci opisovali v nemeckom jazyku fyzikálne vlastnosti rôznych predmetov.

Pokusy, týkajúce sa rastlín, zvierat , áut, olejov a tukových látok, vzduchu, času , plynov  na našich nemčinárov  ešte len čakajú.

Experimenty sa žiakom veľmi páčia a už sa tešia na tie ďalšie. Týmto projektom sa usilujeme vytvoriť pre žiakov vzdelávací priestor, v ktorom je radosť a zábava učiť sa a zaujímavo vyučovať.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria