Jedálny lístok

Utorok 18. 1. 2022

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Novinky

 • Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 , sa dňom 18. 1. 2022 až 27. 1. 2022 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 2. B triede. Nástup do školy: 28. 1. 2022 / piatok/.

  Žiaci zostávajú v karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára, že dieťa môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

 • Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 , sa dňom 18. 1. 2022 až 27. 1. 2022 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. A triede. Nástup do školy: 28. 1. 2022 / piatok/.

  Žiaci zostávajú v karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára, že dieťa môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

 • English Grand Prix

  Na našej škole sa uskutočnila u nás už tradičná súťaž English Grand Prix. Minulý školský rok bola kvôli pandemickej situácii a dištančnému vzdelávaniu zrušená, ale tohto roku sme sa nedali odradiť. Keďže bolo nutné brať do úvahy protiepidemické opatrenia, súťaž prebiehala v každej triede osobitne a následne trvala niekoľko týždňov. Zúčastnilo sa jej 69 súťažiacich z druhého stupňa, ktorí si merali sily v anglickej gramatike, slovnej zásobe, čítaní s porozumením a celkovej znalosti jazykových štruktúr.

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Koncom novembra a začiatkom decembra 2021 sa uskutočnilo prezenčné školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 26 žiakov II. stupňa našej školy. Z toho bolo 25 žiakov úspešných riešiteľov.

  Kategória 1A

  1. Leo Striš 7.A
  2. Dominik Kosyk 7.A
  3. Matúš Kočan 7.C

  Kategória 1B

  1. Kristína Borovská 9.B
  2. Lilou Gergeľová 8.B
  3. Zuzana Hôždalová 9.C

  Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme.

  Dňa 13. 1.2022 sa konalo online OKRESNÉ KOLO OAJ.
  Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl. Naši žiaci sa umiestnili na výborných miestach:

  Kristína Borovská sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 1B
  Leo Striš sa umiestnil na 3. mieste v kategórii 1A

  Obom srdečne blahoželáme.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adopcia v ZOO.

  „Nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu“

  (Arthur Schopenhauer, nemecký filozof)

  4. október je Svetovým dňom zvierat. Verejnosť si ho pripomína od roku 1931. Tento deň je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat. Tak ako minulý školský rok aj tento školský rok sa kvôli protipandemickým opatreniam nemohla v našej škole uskutočniť výstavka zvieracích miláčikov. Uskutočnila sa aspoň finančná zbierka, v ktorej sa podarilo vyzbierať 160 €. V hlasovaní žiaci školy rozhodli, že danú sumu sme použili na adopciu Surikaty vlnkavej a Klauna očkatého. Košickej zoologickej záhrade sme tak pomohli v starostlivosti o tieto zvieratká na jeden celý rok.

 • Veselá trieda 1.C privítala pani učiteľku Ivaneckú s nápisom BUĎ LÁSKA ! Bola to domáca úloha, ktorú krásne splnili.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Buď láska v 1.C.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria