Jedálny lístok

Sobota 20. 4. 2024

Zvonenia

 

      0. hodina:                7:00 –   7:45       

1. hodina:                8:00 –   8:45

       2. hodina:                8:55 –   9:40       

3. hodina:              10:00 – 10:45

4. hodina:              10:55 – 11:40

  5. hodina:              11:50 – 12:35  

6. hodina:              12:45 – 13:30

7. hodina:              14:00 – 14:45

8. hodina:              14:55 – 15:40

Mapa

Počet návštev: 7333897

Novinky

 • Dance City

  1.miesto 3.A

  1.miesto Krosienko

  1.miesto 1.C

  3.miesto 5.C

  1.miesto 4.B

  1.miesto sólo Michal Kumičák 4.B

 • Milí rodičia a priatelia našej školy,

  Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

  Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

 • 26.3.2024 sa 118 žiakov I. a II. stupňa zapojilo do súťaže Matematický klokan. Uvidíme kto vedomostne doskáče najďalej. Držíme prsty .

 • Počas Týždňa finančnej gramotnosti (18. – 24. 3. 2024) sa naša škola zapojila do celosvetovej kampane realizovanej #GlobalMoneyWeek2024 (na SR koordinovanej Národnou bankou Slovenska), ktorej témou bolo „Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť“ (Protect your money, secure your future). Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií. Zároveň ostať prezieravý a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami. Sem patria finančné podvody typu phishing, pharming, vishing alebo falošné e-shopy, ale aj riziká spojené s osobnými údajmi ako napríklad krádež identity.

 • V piatok 15.3.2024 sme v našej škole pripravili Deň otvorených dverí pre škôlkárov budúcich prvákov, aj pre rodičov, ktorí prejavili záujem.

  Naši žiaci prezentovali jednoduché pokusy z fyziky a chémie, zaujímavo vysvetlili rôzne pozorovania, deti si všetko mohli vyskúšať. Malí učitelia pripravili aj aktivity s názvom Zázraky prirody očami deti. Veselo bolo aj na hudobno – pohybovej časti, kde sa spievalo, tancovalo a hralo na hudobných nástrojoch. Z rozprávky do rozprávky deti riešili rozprávkové úlohy a aktívne sa mohli zapojiť do ich riešenia.

 • Žiaci našej školy sa tiež zapojili do veselej aktivity. Školské pomôcky doniesli v čomkoľvek, len nie v aktovkách. Prejavili svoju kreativitu a veru sme sa nasmiali.

 • Pani vychovávateľky zo ŠKD opäť pripravili tvorivé dielne. V tomto roku boli venované Veľkej noci a zdobeniu polystyrénových vajíčok výtvarnou technikou Falošný patchvork.

  Rodičom i deťom sa dielne páčili a vajíčka sa podarilili.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

  Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

  Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria