RÚVZ - dištančné vyučovanie-archív

2021 / 2022

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 18. 2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 2. A triedy a časti žiakov tried 2. C a 3. B

Nástup do školy: 28. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 18. 2. - 22. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 17. 2.-18. 2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 5.A  triedy.

Nástup do školy: 28. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 16. 2. - 20. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 17. 2.-18. 2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 8.B triedy.

Nástup do školy: 28. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 17. 2. - 21. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 17. 2.-18. 2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 3. C triedy.

Nástup do školy: 28. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 16. 2. - 20. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 16. 2.-18. 2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 7. C triedy.

Nástup do školy: 28. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 16. 2. - 20. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

---------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 14. 2.-16.2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 3.B  triedy /časť triedy/.

Nástup do školy: 17. 2. 2022 /štvrtok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 12. 2. - 16. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 14. 2.-16.2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 9.B  triedy.

Nástup do školy: 17. 2. 2022 /štvrtok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 12. 2. - 16. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 14. 2.-16.2. 2022 a 14. 2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 5.B  a 9. C triedy.

Nástup do školy: 17. 2. 2022 /štvrtok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 12. 2. - 16. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 14. 2.-15.2. 2022 /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 3.A  a 4. A triedy /časť tried/.

Nástup do školy: 16. 2. 2022 /streda/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 11. 2. - 15. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 14. 2.- 15.2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 9.A  triedy.

Nástup do školy: 16. 2. 2022 /streda/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 11. 2. - 15. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 10. 2.-11.2. 2022 a 14. 2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 4.B  triedy.

Nástup do školy: 15. 2. 2022 /utorok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 10. 2. - 14. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 9. 2. 2022 až 11. 2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 6.A  triedy.

Nástup do školy: 14. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 8. 2. - 12. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 9. 2. 2022 až 11. 2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 1. B  triedy.

Nástup do školy: 14. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 9. 2. - 13. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 9. 2. 2022 až 11. 2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 5. A  triedy.

Nástup do školy: 14. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 8. 2. - 12. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  8. 2. 2022 až 11. 2. 2022  /vrátane/,  bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 2.C  triedy.

Nástup do školy: 14. 2. 2022 /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 8. 2. - 12. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  7. 2. 2022 až 8. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 8.B  triedy.

Nástup do školy: 9. 2. 2022 /streda/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 4. 2. - 8. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle  Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  7. 2. 2022 až 8. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 5.C  triedy.

Nástup do školy: 9. 2. 2022 /streda/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 4. 2. - 8. 2. 2022.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Zákonný zástupca postupuje v zmysle Usmernenia pre rodičov od 5.2.2022.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  7. 2. 2022 až 8. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 6.B  triedy. /časti žiakov triedy/

Nástup do školy: 9. 2. 2022 /streda/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 4. 2. - 8. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  7. 2. 2022 až 8. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 3.C  triedy.

Nástup do školy: 9. 2. 2022 /streda/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 4. 2. - 8. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  3. 2. 2022 až 7. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 7.A  triedy.

Nástup do školy: 8.2.2022 /utorok/

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 3. 2. - 7. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

---------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  2. 2. 2022 až 3. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

8.A  triedy.  Nástup do školy: 7.2.2022 /pondelok

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 2. 2. - 6. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  2. 2. 2022 až 3. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

1.B  triedy.  Nástup do školy: 7.2.2022 /pondelok

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 2. 2. - 6. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  1. 2. 2022 až 3. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

6.A  triedy.  Nástup do školy: 7.2.2022 /pondelok

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 1. 2. - 5. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  1. 2. 2022 až 3. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

4. C  triedy.  Nástup do školy: 7.2.2022 /pondelok

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 1. 2. - 5. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  31. 1. 2022 až 2. 2. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

2. B  triedy.  Nástup do školy: 3.2.2022 /štvrtok

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 29. 1. - 2. 2. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

---------------------------------------------------------------------------------

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach sa triede 9. A predlžuje karanténa o 1 deň.

Žiaci 9. A triedy  nastupujú do školy  dňa 1. 2. 2022 /utorok/.

Vedenie školy

----------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  22. 1. 2022 až 31. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 4. B  triedy.  Nástup do školy: 1. 2. 2022 /utorok

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice2

-------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  26. 1. 2022 až 29. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

6. B  triedy.  Nástup do školy: 31.1.2022 /pondelok

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

----------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  27. 1. 2022 až 28. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov

7. B  triedy.  Nástup do školy: 31.1.2022 /pondelok

Žiaci zostávajú v  karanténe.  Doba karantény: 26. 1. - 30. 1. 2022.

Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  21. 1. 2022 až 30. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 8. A  triedy.  Nástup do školy: 31. 1. 2022 / pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-----------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  21. 1. 2022 až 30. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  žiakov 1.A  triedy.  Nástup do školy: 31. 1. 2022 / pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  24. 1. 2022 až 29. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  časti žiakov 4. B  triedy.  Nástup do školy: 31. 1. 2022 / pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  24. 1. 2022 až 29. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 2. A  triede.  Nástup do školy: 31. 1. 2022 / pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  18. 1. 2022 až 27. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 2. B  triede.  Nástup do školy: 28. 1. 2022 / piatok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  18. 1. 2022 až 27. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. A  triede.  Nástup do školy: 28. 1. 2022 / piatok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  24. 1. 2022 až 30. 1. 2022  /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie  časti žiakov 9.A   triedy.  Nástup do školy: 31. 1. 2022 / pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  13. 12. 2021 až 17. 12. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. A  triede. 

Žiaci zostávajú v  karanténe  do 20. 12. 2021. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi.

Ukončenie karantény: 21. 12. 2021

Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať  tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

_________________________________________________________________________

S účinnosťou od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8. 12. 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ZŠ pre žiakov na II. stupni.

Žiaci II. stupňa budú mať v uvedenom čase zabezpečené dištančné vzdelávanie.Vianočné prázdniny budú od 20. 12. 2021 do 7. 1. 2022. Nástup žiakov do školy je 10. 1. 2022.Prípadné ďalšie informácie budú zverejnené na webstránke školy a rovnako budú zaslané prostredníctvom edupage

.Vedenie školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  25. 11. 2021 až 4. 12. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 1. C  triede.  Nástup do školy: 6. 12. 2021 / pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

_________________________________________________________________

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach sa triedam 8. A a 9. A predlžuje karanténa o 1 deň.

Triedy  8. A a  9. A nastupujú do školy  dňa 30. 11. 2021 /utorok/.

Vedenie školy

_________________________________________________________________

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  20. 11. 2021 až 29. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 5. A  triede.  Nástup do školy: 30. 11. 2021 / utorok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

________________________________________________________________

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  20. 11. 2021 až 29. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 7. C  triede.  Nástup do školy: 30. 11. 2021 / utorok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať  triedna učiteľka.

__________________________________________________________________

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19,  sa dňom  20. 11. 2021 až 29. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. C triede a časti žiakov 1. A triedy,  /ktorí navštevujú ŠKD spolu so 4. C/ .

Nástup do školy: 30. 11. 2021. /utorok/

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, bude kontaktovať triedna učiteľka.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

____________________________________________________________

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach sa triede 5. B predlžuje karanténa o 1 deň.

Žiaci 5. B triedy  nastupujú do školy  dňa 30. 11. 2021 /utorok/.

Vedenie školy

________________________________________________________________________

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  19. 11. 2021 až 28. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 5. B triede.  Nástup do školy: 29. 11. 2021 /pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

________________________________________________________________________

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  20. 11. 2021 až 28. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 8. A triede.  Nástup do školy: 29. 11. 2021 /pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Zákonných zástupcov žiakov, ktorých sa karanténa týka, budú kontaktovaní triednou učiteľkou.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  19. 11. 2021 až 28. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 9. A triede.  Nástup do školy: 29. 11. 2021 /pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19,  sa dňom  15. 11. 2021 až 22. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 2. B triede a časti žiakov 4. A triedy,  /ktorí navštevujú ŠKD s 2. B/ .

Nástup do školy: 23. 11. 2021. /utorok/

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  13. 11. 2021 až 20. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 5. C triede.  Nástup do školy: 22. 11. 2021 /pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  12. 11. 2021 až 19. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 6. B triede.  Nástup do školy: 22. 11. 2021 /pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19,  sa dňom  4. 11. 2021 až 13. 11. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. B triede a časti žiakov 1. B triedy,  /ktorí navštevujú ŠKD so 4. B/ .  Nástup do školy:15. 11. 2021. /pondelok/

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  22. 10. 2021 až 30. 10. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 7. C triede.  Nástup do školy: 2. 11. 2021 /utorok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  8. 10. 2021 až 15. 10. 2021 /piatok,vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 6. B triede.  Nástup do školy: 18. 10. 2021 /pondelok/.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  6. 10. 2021 až 11. 10. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 9. C triede.  Nástup do školy: 12. 10. 2021.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  25. 9. 2021 až 4. 10. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 6. A triede.  Nástup do školy: 5. 10. 2021.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednemu učiteľovi za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  /možnosť aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

..........................................................................................................................................................

Na základe ďalšieho výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa žiakom  7. A  triedy  predlžuje  karanténa a dištančné vzdelávanie do 30. 9. 2021 /vrátane/.

Nástup do školy: 1. 10. 2021.    

Pred nástupom do školy  je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy a tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti."/ možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Žiaci, ktorých rodičia odovzdali triednej  učiteľke za svoje dieťa tlačivo "Oznámenie o výnimke z karantény",  pred nástupom do školy odovzdávajú iba tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti " /možnosť zaslať aj prostredníctvom edupage/.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  17. 9. 2021 až 27. 9. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 8. A triede.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy dňa 28. 9. 2021 je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom  8. 9. 2021 až 17. 9. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 2. A triede.

Žiaci zostávajú v  karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy dňa 20. 9. 2021 je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára,  že dieťa  môže nastúpiť do školy.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID - 19 ,  sa dňom 4. 9. 2021 až 17. 9. 2021 /vrátane/ bude realizovať rozhodnutím RÚVZ v Košiciach dištančné vzdelávanie v 4. B triede.

Žiaci zostávajú v 14 dňovej karanténe. Zákonný zástupca kontaktuje pediatra a riadi sa jeho pokynmi. Pred nástupom do školy dňa 20. 9. 2021 je potrebné triednej učiteľke odovzdať potvrdenie od lekára, že dieťa je zdravé a môže nastúpiť do školy.

Vedenie ZŠ Krosnianska 2, Košice

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria