Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
 
  I.A I.A Mgr. Jana Jalčová
1.A
  I.B I.B Mgr. Viera Sotáková
1.B
  I.C I.C Mgr. Katarína Gajdošová
Mgr. Mária Ivanecká
1.C
  I.D I.D
  II.A II.A Mgr. Martina Jankeová
2.A
  II.B II.B Alena Gajdošová
2.B
  II.C II.C PaedDr. Helena Kodrazi
2.C
  II.D II.D
  III.A III.A Mgr. Katarína Timková
3.A
  III.B III.B Mgr. Henrieta Černíková
3.B
  III.C III.C Mgr. Katarína Kubičková
3.C
  III.D III.D
  IV.A IV.A Mgr. Janka Škrabská
4.A
  IV.B IV.B Mgr. Ivica Mudráková
4.B
  IV.C IV.C 4.C
  IV.D IV.D
  IX.A IX.A 9.A
  IX.B IX.B Mgr. Ľudmila Bujdošová
Alžbeta Ligová
9.B
  Jazykové lab. JAL PaedDr. Silvia Rigová
Ing. Zuzana Sabolová
Mgr. Adriana Štofková
Ing. Jana VargováPhD.
  Skleník Skl
  Telocvičňa malá TEM Rozvrh
  Telocvičňa veľká TEV Rozvrh
Mgr. Marek Kakalejčík
Mgr. Soňa Roháčová
  Učebňa fyzika UFY Rozvrh
Mgr. Mária Tokárová
  Učebňa inf IUC Rozvrh
  Učebňa jazykov horná
  Učebňa jazykov dolná
  V.A V.A 5.A
  V.B V.B Mgr. Martina Badičová
Mgr. Zuzana Jakubčáková
5.B
  V.C V.C Mgr. Zuzana Bakošová
5.C
  V.D VD
  VI.A VI.A Mgr. Vlasta Halászová
6.A
  VI.B VI.B Mgr. Daša Ujháziová
6.B
  VI.C VI.C Mgr. Janka Kočišová
6.C
  VII.A VII.A Ing. Viera Tutková
7.A
  VII.B VII.B Mgr. Carmen Mišľanová
7.B
  VII.C VII.C Mgr. Ing.Dana Brzáčová
  VIII.A VIII.A 8.A
  VIII.B VIII.B Mgr. Valéria Hubová
8.B
  VIII.C VIII.C 8.C

© aScAgenda 2021.0.1275 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria