Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Júlia Špilárová Riaditeľka
 
 
Ing. Zuzana Sabolová Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Ing. Viera Tutková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Martina Badičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Zuzana Bakošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Mgr. Lucia Baloghová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Radomíra Barejová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ing. Dana Brzáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Ľudmila Bujdošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Monika Čabalová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
 
 
Mgr. Dominika Čechová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Henrieta Černíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Tomáš Fischer Rozvrh
Učiteľ
 
 
Alena Gajdošová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Gajdošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Lenka Gorásová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Vlasta Halászová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mária Hanková pedagogická asistentka
 
 
RNDr. Ľubica Havírová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Libuša Holinková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
Mgr. Veronika Hrušková pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Valéria Hubová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Ing. Andrea Chvojková, PhD. Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Ivanecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Zuzana Jakubčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
 
 
Mgr. Jana Jalčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Martina Jankeová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Marek Kakalejčík Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.D
 
 
PaedDr. Helena Kodrazi Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Bc. Andrea Kolesárová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Krupárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Katarína Kubičková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Lenka Lešková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Alžbeta Ligová pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Renáta Matová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marek Mihalik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Adriana Miškovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Carmen Mišľanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Ivica Mudráková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Božena Murová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Viera Olachová pedagogická asistentka
 
 
Valéria Ričaniová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Silvia Rigová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Roháčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Slezáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Sotáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Janka Škrabská Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Adriana Štofková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Timková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Mária Tokárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Daša Ujháziová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Viktória Vargočková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Ing. Jana Vargová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mária Vlasatá pedagogická asistentka
 
 
Valéria Vydarená Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.12.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria