Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Júlia Špilárová Riaditeľka
 
 
Mgr. Renáta Matová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.B
 
 
Ing. Viera Tutková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Martina Badičová Rozvrh
Výchovná poradkyňa
 
 
Mgr. Zuzana Bakošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
 
 
Radomíra Barejová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ing. Dana Brzáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudmila Bujdošová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Cingeľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Henrieta Černíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Mária Demcsak asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Viktória Frajt Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Mgr. Slavomír Fúsek Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.C
 
 
Alena Gajdošová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Gajdošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Mgr. Vlasta Halászová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
RNDr. Ľubica Havírová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Valéria Hubová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Ing. Andrea Chvojková, PhD. Vychovávateľka
 
 
Ing. Katarína Ihnacíková asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mária Ivanecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Alžbeta Jacková Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Zuzana Jakubčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Martina Jankeová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Veronika Kazimirová asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Janka Kočišová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Bc. Andrea Kolesárová Vychovávateľka
 
 
Viktória Kopečková Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Lenka Korfantová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Jana Krupárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Katarína Kubičková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Lucia Kuzmová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Lešková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Andrea Meňhertová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Zdenka Minariková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Róbert Miškuf Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.C
 
 
Mgr. Carmen Mišľanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Matej Nagy Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Natália Nigutová Vychovávateľka
 
 
Viera Olachová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Michaela Pálová asistentka učiteľa
 
 
PaedDr. Silvia Rigová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Roháčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sergii Sabov Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Slavomíra Seligová asistentka učiteľa
 
 
Viktória Seligová asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Andrea Slezáková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Starcová, DiS. Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Kamil Šesták Rozvrh
Školský špeciálny pedagóg
 
 
Mgr. Milena Šišková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Štofková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Katarína Timková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Veronika Tirpáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Mária Tokárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Ing. Marta Tóthová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Daša Ujháziová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
 
 
Ing. Jana Vargová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mária Vlasatá asistentka učiteľa

© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.04.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria