• Chemická olympiáda - online ŠK

  Chemická olympiáda - online ŠK

  12. februára 2021 sa po domácom kole uskutočnilo online školské kolo chemickej olympiády,
  v ktorej naši deviataci získali pekné umiestnenia.  1. miesto: Ján Vereb
  2. miesto: Natália Petraššovitšová, Patrik Gajdoš
  3. miesto: Sofia Gromošová

  12. marca sa zúčastnime okresného kola chemickej olympiády.

  Srdečne blahoželám našim najlepším chemikom!

  Mgr. Mária Tokárová

 • Geografická olympiáda - online OK

  5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády, kde nás reprezentovali našu školu žiaci, ktorí sa aj umiestnili na pekných miestach.

  V kategórii G ( 5.ročník) sa umiestnili na

         3.  mieste  Peter Zimmermann ( 5.A)           

         4.   mieste Daniel Tomčík ( 5.C)

  V kategórii F ( 6.-7. ročník) sa umiestnili na

        2.   mieste Timon Vagaský ( 6.B)

        3.  mieste Juliana Jenčárová ( 6.C)

        4.  mieste Timon Michael Valanský ( 7.A)

  V kategórii E ( 8.-9. ročník) sa umiestnil na

        3. mieste Bystrík Palko ( 8.C)

   

 • Geografická olympiáda - online ŠK

  17.12.2020 sa uskutočnilo online školské kolo geografickej olympiády, kde sa najlepšie darilo: V kategórii G ( 5.ročník)

  1.     miesto Peter Zimmermann ( 5.A)
  2.     miesto Tomáš Varga ( 5.B)
  3.     miesto Daniel Tomčík ( 5.C)

  V kategórii F ( 6.-7. ročník)

  1.     miesto Timon Michael Valanský ( 7.A)
  2.     miesto Juliana Jenčárová ( 6.C)
  3.     miesto Timon Vagaský ( 6.B)

  V kategórii E ( 8.-9. ročník)

  1.     miesto Bystrík Palko ( 8.C)
  2.     miesto Michaela Muranková (8.B)
  3.     miesto Šimon Pistrák ( 8.B)
 • Olympiáda v anglickom jazyku - online ŠK

  Olympiáda v anglickom jazyku - online ŠK

  V decembri prebehlo na našej škole online školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 27 žiakov. Súťažili v kategóriách 1A a 1B. Všetci zúčastnení preukázali dobrú znalosť anglického jazyka. V tejto náročnej súťaži boli v kategórii 1A 4 úspešní riešitelia, v kategórii 1B bolo 14 úspešných riešiteľov.
  Najlepšie výsledky preukázali títo žiaci:

  1A kategória

  1. Eliška Števlíková 7.A
  2. Magdaléna Mária Huňadyová 7.B
  3. Veroniká Turzáková 7.A

  1B kategória

  1. Kristína Borovská 8.B
  2. Lenka Spustová 8.B
  3. Ľubomíra Kepštová 8.C


  Školské kolo pripravila a zorganizovala Mgr. Jakubčáková. Členkami skúšobnej komisie boli Mgr. Jakubčáková a Mgr. Halászová.

 • Potvrdenie

  Riaditeľstvo ZŠ Krosnianska 2, 040 22 Košice týmto potvrdzuje, že v čase od 16.10.2020 do 29.10.2020 bola škola zatvorená na základe usmernenia RUVZ z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie na škole v súvislosti s ochorením COVID 19 .

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria