• Zlatý Amos SR

  Moji žiaci a rodičia ma opäť nominovali do súťaže Zlatý Amos, súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa. V kategórii Amos sympaťák hlasujte za mňa každý deň do 31.mája 2022. Prajem Vám požehnané veľkonočné sviatky!  Vaša pani učiteľka Mária Ivanecká

  https://www.zlatyamos.sk/hlasovanie/

 • Deň vody v ŠKD

  Dňa 22.2.2022 sme si v ŠKD urobili aktivity na Deň vody. Deti prišli v tento deň oblečené v modrom spolu s pani vychovávateľkami. Pozreli sme si edukatívne video o Kolobehu vody a v átriu vytvorili kvapky.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Dnes 11.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prinášame dve 2.miesta. Blahoželáme Sofii Štofovej z 3.C a Dianke Sontágovej zo 4.C.

 • Pytagoriáda - okresné kolo - II.stupeň

  Dňa 29.3.2022 a 30.3.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo PYTAGORIÁDY pre 5. až 8. ročník,

  v ktorom nás úspešne reprezentovali:

  v kategórii P5

  1. miesto: Simona Pallaiová 5.C                          

  2.-3. miesto: Laura Kubusová 5.B                               

  6. miesto: Ema Köverová 5.B            

  10. miesto: Viktória Vagašová 5.A 

  v kategórii P6

  7. miesto: Tomáš Varga 6.B                               

  11. miesto: Anna Stančíková 6.A  

  v kategórii P7

  5.-6. miesto: Richard Melník 7.B                       

  5.-6. miesto: Timon Vagaský 7.B                       

  11. miesto: Barbora Chvojková 7.B                  

  14. miesto: Juliana Jenčárová 7.C           

  17. miesto: Adrián Lehocký 7.A              

  v kategórii P8               

  3.-5. miesto: Marco Lengyel 8.B                     

  3.-5. miesto: Sebastián Barbarič 8.B                    

  3.-5. miesto: Nikola Fligová 8.A         

  8. miesto: Lea Dzurillová 8.B               

  9. miesto: Veronika Turzáková 8.A    

  10. miesto: Timon Michael Valanský 8.A     

   

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť

  v súťaži.

  Vyučujúce matematiky: Mgr. Daša Ujháziová, Mgr. Renáta Matová, RNDr. Ľubica Havírová

 • Pytagoriáda - okresné kolo - I.stupeň

  Dňa 29.3.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo PYTAGORIÁDY pre 3. a 4. ročník, v ktorej nás úspešne reprezentovali:

  v kategórii P3

  5.- 6. miesto Patrik Lehocký 3.C
  9.-10.miesto Vlastimil Smerek 3.A
  24. miesto Patrik Kanálik 3.B
  25.-26. miesto Juliana Jureková 3.A
  30. miesto Ema Volochová 3.C

  v kategórii P4

  11.miesto Lukáš Leščák 4.A
  13.miesto Tomáš Hradický 4.C
  15.miesto Viktória Timková 4.C
  17.-18. miesto Izabela Belušová 4.C
  17.-18. miesto Adam Pilár 4.C

  Všetkým úspešným riešiteľom ďakujem za účasť, veľmi sa teším z výsledkov a srdečne blahoželám.
  Mgr.Martina Jankeová

 • Časopis K2 vyhral !

  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Maticou slovenskou v Žiline, vyhlásilo 20.ročník celoslovenskej súťaže školských časopisov. Náš časopis K2 získal krásne 1.miesto. Blahoželáme redakčnej rade a prispievateľom. Vaša redakčná rada.

 • Naši úspešní Všetkovedkovia školy. Blahoželáme!

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Naši úspešní Všetkovedkovia školy. Blahoželáme!.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II.stupeň

  Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás dlhoročnú tradíciu a vysokú úroveň. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného slovenského literáta Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa v našej škole uskutočnilo 21.marca 2022.

  Súťažilo sa v prednese poézie a prózy. Porotu tvorili pani učiteľky Lenka Lešková, Janka Kočišová a Lucia Baloghová.

  Na všetkých zúčastnených čakala sladká odmena. Víťazi boli odmenení potleskom, cenou, ktorá povzbudzuje k čítaniu i diplomom. Prednesy boli pôsobivé originálne, všetci sme prežili krásne popoludnie.

  Na rovnakú oslavu krásnej literatúry prostredníctvom prednesov sa tešíme opäť o rok.

  HK - VÝSLEDKOVÁ LISTINA.pdf

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo I.stupeň

  Poézia

  1.miesto - Diana Sontágová - 4.C

  2.miesto - Mariia Mohylna - 3.C

  3.miesto - Juraj Hisira - 3.A

  Próza

  1.miesto - Sofia Štofová - 3.C

  2.miesto - Ema Volochová - 3.C

  3.miesto - Alex Vaňo - 4.A

  Víťazom školského kola - Hviezdoslavov Kubín, srdečne blahoželáme! Porota p.uč.Černíková, Jankeová, Frajt a Ivanecká.

   

 • Poďakovanie

  Milí rodičia!

  Od 8.marca sme vyhlásili zbierku pre ukrajinských utečencov. Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať za Vaše poskytnuté dary. S touto zbierkou budeme pokračovať ďalej, začo Vám vopred ďakujem, p.uč. Mária Ivanecká

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 26.1.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník, v ktorej nás úspešne reprezentovali

  v kategórii Z5

  1. miesto  Simona Pallaiová  5.C

  7. miesto  Viktória Vagašová  5.A

  15. miesto Lukáš Jurcák  5.B

  16. miesto Lívia Popierová  5.C

  v kategórii Z9

  2. miesto Katarína Ručinská 9.A – postup do krajského kola

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži.

  Vyučujúce matematiky: Mgr. Daša Ujháziová, Mgr. Renáta Matová, RNDr. Ľubica Havírová

 • ENVIRO PROJEKT: Čo robia zvieratá v zime? V 4.odd. ŠKD

  Vyrobili sme si plagát, aby sme vedeli čo nás čaká. Na úvod sme si pozreli prezentáciu k danej téme. Vypracovali sme pracovné listy a pozreli rozprávku Macko Uško: Zásoby na zimu. Na druhý a tretí deň sme vyrobili vtáčie búdky. Na záver sme pripravili kŕmidlá pre vtáčiky a rozvešali v okolí školy. Jedno máme na okne v našej triede, ktoré už navštevuje krásna sýkorka.

 • Možno si si všimol, že dospelí majú starosti a hovoria o vojne......

  V prípade pomoci, potreby môžete kontaktovať:

  Telefonická linka VÚDPaP pre rodičov, učiteľov a tínedžerov:

  0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)

  Linka pre deti a mladých ľudí i dospelých volajúcich v záujme detí:

  116 111 (24 hodín, 7 dní v týždni - bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko).

 • Geografická olympiáda - OK

  17.2.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Geografickej olympiády, v ktorej nás úspešne reprezentovali

  v kategórii E ( 8.-9. ročník):
  2. miesto TIMON MICHAEL VALANSKÝ 8.A- postup do krajského kola
  5. miesto MICHAELA MURANKOVÁ 9.B- úspešná riešiteľka

  v kategórii F( 6.-7. ročník):
  1. miesto JULIANA JENČÁROVÁ 7.C- postup do krajského kola
  3. miesto TIMON VAGASKÝ 7.B- postup do krajského kola

  Všetkým úspešným riešiteľom ďakujem za účasť, veľmi sa teším z výsledkov a srdečne blahoželám!
  Mgr. Valéria Hubová

 • Šaliansky Maťko

  Školské kolo v prednese slovenských povestí sa uskutočnilo dňa 31. 1. 2022.

  Do recitačnej súťaže sa zapojili žiaci 2. – 7. ročníka.  Porota vybrala tých najlepších, ktorí budú dňa 24. 3. 2022 reprezentovať našu školu v okresnom kole súťaže.

  Ocenení boli títo žiaci:

  1.kategória :  1.miesto: Sofia ŠTOFOVÁ (3. C)

                          2. miesto: Ema VOLOCHOVÁ (3. C)

                          3. miesto: Jana STOJKOVIČOVÁ (2. A)

                         

  2.kategória :  1. miesto: Adam PILLÁR (4. C)

                          2. miesto: Diana SONTÁGOVÁ (4. C)

                          3. miesto: Alex HUDÁK (5.C)

             

  3.kategória:   1. miesto: Barbora CHVOJKOVÁ (7. B)

                          2. miesto: Zara HORŇÁKOVÁ (6. A)

                                          Filip PAVLOVSKÝ (6. A)

  Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť, oceneným blahoželáme a víťazom v jednotlivých kategóriách držíme prsty v okresnom kole súťaže.

 • Spelling Bee

  Spelling Bee


  V piatok 11. 2. 2022 sa 32 odvážlivcov z tried 3. a 4. ročníka odhodlalo zmerať si svoje sily v školskej hláskovacej súťaži „Spelling Bee“.

  Hláskovací maratón zahŕňal rozličné úlohy, v ktorých naši šikovní žiaci prezentovali bezchybnú výslovnosť a zoradenie hlások v danom slove v anglickom jazyku. To všetko za účelom upevniť si slovnú zásobu a zdokonaliť svoju zručnosť hláskovania a zabaviť sa s cudzím jazykom.

  Úskaliami anglickej abecedy sa najlepšie prebojovali k víťazným pozíciám títo žiaci:

  3.ročník

  1.miesto: Vlastimil Smerek 3.A

  2.miesto: Vievien Mihok 3.B

  3. miesto: Olívia Ocilková 3.C

  4. ročník

  1.miesto: Ella Virostková 4.A

  2.miesto: Adam Várady 4.C

  3.miesto: Ján Frajt 4.B

  Všetkým srdečne blahoželáme!

  PaedDr. Silvia Rigová

 • 2% pre Vaše deti - DETI BUDÚCNOSTI

  2% pre Vaše deti - DETI BUDÚCNOSTI

  Vážení rodičia a priatelia školy, 

  srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2%  zo svojich daní aj v roku 2021 prispeli na činnosť

  Občianskeho združenia DETI BUDÚCNOSTI pri ZŠ Krosnianska 2.

  Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala, boli plne využité na:

  • učebné pomôcky,
  • projekty školy,
  • materiálno-technické vybavenie školy

  Opäť sa obraciame na Vás s prosbou o 2% pre Vaše deti.

  Ďakujeme !

  Deti budúcnosti 2 platné v roku 2022.pdf

  Potvrdenie o zaplatení DzP platné v roku 2022.pdf

  Deti budúcnosti tlačivo platné v roku 2022.pdf

  Deti budúcnosti 2 platné v roku 2022.pdf

 • ZOH 2022 v ŠKD

  Deti v ŠKD sa zabavili pri netradičných disciplínach ZOH bez snehu. Nasmiali sme sa i zašportovali. Sneh nám chýbal, ale dobrá nálada nie. 

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ZOH 2022 v ŠKD.

 • Chránime prírodu v 2. odd. ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Chránime prírodu v 2. odd. ŠKD.

  V 2.oddelení ŠKD sme sa niekoľko dní zaoberali ochranou prírody. Najskôr sme si navrhli plagát, aby sme vedeli, čo nás bude čakať. Prostredníctvom prezentácie sme si povedali, ako chrániť prírodu, čo všetko pre prírodu môžeme urobiť aj my.  Zahrali sme si hru Planéta pod odpadkami, kde sme triedili odpad a zároveň sme hľadali možnosti využitia odpadu. Urobili sme si aj pokusy, ktoré nám ukázali, čo sa deje v znečistenej prírode. Z krabíc od mlieka sme vyrobili vtáčie búdky, ktoré sme rozvešali v okolí školy a vtáčikom počas našich prechádzok pravidelne dopĺňame krmivo. Nakoniec si každý vyrobil z plechoviek svoj stojan na ceruzky. Z priložených fotografií môžete vidieť, ako sa nám darilo.

 • Olympiáda v NEJ - ŠK a OK

   Dňa 26.11.2021 sa konalo on line  školské kolo Olympiády v NEJ.  Zvíťazili títo žiaci:

  Magdaléna Huňadyová  7.B    1. miesto

  Miroslava Juríková 9.A            2. miesto

  Oliver Stančík 9.A                  3.miesto

   

  Dňa 19.1.2022 sa konalo on line okresné kolo Olympiády v NEJ.Zvíťazili títo žiaci:

  Magdaléna Huňadyová  1. miesto

  Miroslava Juríková         3.miesto

  Magdaléna Huňadyová postupuje do krajského kola Olympiády v NEJ.

  Víťazom blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria