Testovanie

Testovanie 5

2021 / 2022

 

Základné informácie T5 2022 final.pdf

 

Špecifikácia testu z matematiky - T5 2022.pdf

 

Špecifikácia testu z vyučovacích jazykov - T5 2022.pdf

 

termín: 18 . 5. 2022 (streda)

z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 


Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

 

2020 / 2021

Základné informácie T5 2021.pdf

T5 2021 špecifikácia testu MAT.pdf

T5 2021 špecifikácia testov VUJ.pdf

 

2019 / 2020

TESTOVANIE 5 2019 výsledky.docx

 

Termín - 20. november 2019 (streda)

Základné informácie T5 2019.pdf

 

2018 / 2019

TESTOVANIE 5 2018 výsledky.docx

 

Termín -  21. november 2018 (streda)

Základné informácie T5 2018.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria