Testovanie

Testovanie 9

2021 / 2022

 

Základné informácie T9 2022.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry T9 2022.pdf

Špecifikácia testu z matematiky T9 2022.pdf

 

 

riadny termín: 6 . 4. 2022 (streda)

náhradný termín: 21.4.2022( štvrtok)

z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií

s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 

Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

2020 / 2021

 

Základné informácie a pokyny T9 2021.pdf

 

 

 

T9 2021 špecifikácia testu SJSL.pdf

 

T9 2021 špecifikácia testu MAT.pdf

 

T9 2021 špecifikácie testov VUJ.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria