Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci

 

Meno Priezvisko

triedny učiteľ

Pracovný mail

1. Timková Katarína, Mgr.

1. A

katarinatimkova@zskrosnianke.sk

2

Tóthová Marta, Mgr.

1. B

martatothova@zskrosnianke.sk

3

Frajt Viktória, Mgr.

1. C

viktoriafrajt@zskrosnianke.sk

4

Korfantová Lenka,PaedDr. 

2. A

lenkakorfantova@zskrosnianke.sk

5

Škrabská Janka, Mgr.

2. B

jankaskrabska@zskrosnianke.sk

6

Kubičková Katarína, Mgr.

2. C

katarinakubickova@zskrosnianke.sk

7

Starcová Mgr. Mária , DiS.

3. A

mariastarcova@zskrosnianke.sk

8

Cingeľová Jana, Mgr.

3. B

janacingelova@zskrosnianke.sk

9

Ivanecká Mária, Mgr.

3. C

mariaivanecka@zskrosnianke.sk

10

Tirpáková Veronika, Mgr.

4. A

veronikatirpakova@zskrosnianke.sk

11

Jankeová Martina, Mgr.

4. B

martinajankeova@zskrosnianke.sk

12

Gajdošová Katarína, Mgr.

4. C

katarinagajdosova@zskrosnianke.sk

13

Rigová Silvia, Mgr.

 

silviarigova@zskrosnianke.sk

14

Roháčová Soňa, Mgr.

 

sonarohacova@zskrosnianke.sk

15

Černíková Henrieta, Mgr.

 

jankakruparova@zskrosnianke.sk

16

Špilárová Júlia, Mgr.

riaditeľka školy

riaditel@zskrosnianke.sk

17

Matová Renáta, Mgr.

zástupkyňa I. stupňa

zastupca1st@zskrosnianke.sk

18

Tutková Viera, Ing.

zástupkyňa II. stupňa

zastupca2st@zskrosnianke.sk

19

Tokárová Mária, Mgr.

5. A

mariatokarova@zskrosnianke.sk

20

Meňhertová Andrea, Mgr.

5. B

andreamenhertova@zskrosnianke.sk

21

Fúsek Slavomír, Mgr.

5. C

slavomirfusek@zskrosnianke.sk

22

Krupárová Jana, Mgr.

6. A

jankakruparova@zskrosnianke.sk

23

Jakubčáková Zuzana, Mgr.

6. B

zuzanajakubcakova@zskrosnianke.sk

24

Hudáková Milena, Mgr.

6. C

 

25

Halászová Vlasta, Mgr.

7. A

vlastahalaszova@zskrosnianke.sk

26

Štofková Adriana, Mgr.

7. B

adrianastofkova@zskrosnianke.sk

27

Ujháziová Daša, Mgr.

7.C

dasaujhaziova@zskrosnianke.sk

28

Kočišová Janka, Mgr.

8. A

jankakocisova@zskrosnianke.sk

29

Vargová Jana Ing., PhD..

8. B

janavargova@zskrosnianke.sk

30

Lešková Lenka, Mgr.

9. A

lenkaleskova@zskrosnianke.sk

31

Hubová Valéria, Mgr.

9. B

valeriahubova@zskrosnianke.sk

32

Bakošová Zuzana, Mgr.

9.C

zuzanabakosova@zskrosnianke.sk

33

Bujdošová Ľudmila, Mgr.

 

ludmilabujdosova@zskrosnianke.sk

34

.Badičová Martina, Mgr.

výchovná poradkyňa

martinabadicova@zskrosnianke.sk

35

Havírová Ľubica, RNDr.

 

lubicahavirova@zskrosnianke.sk

36

Mišľanová Carmen, Mgr.

 

carmenmislanova@zskrosnianke.sk

37

Brzáčová Dana, Ing., Mgr.

 

 

danabrzacova@zskrosnianke.sk

38

Nagy Matej, Mgr.

 

matejnagy@zskrosnianske.sk

39

Róbert Miškuf, Mgr.

 

robertmiskuf@zskrosnianske.sk

40

Roskošová Jana, Mgr.

MD/RD

 

41

Barejová Radomíra

vychovávateľka ŠKD

radomirabarejova@zskrosnianke.sk

42

Gajdošová Alena

vychovávateľka ŠKD

alenagajdosova@zskrosnianke.sk

43

Chvojková Andrea, Ing., PhD.

vychovávateľka ŠKD

andreachvojkova@zskrosnianke.sk

44

Kolesárová Andrea, Bc.

vychovávateľka ŠKD

andreakolesarova@zskrosnianke.sk

45

Kopečková Viktória

vychovávateľka ŠKD

viktoriakopeckova@zskrosnianke.sk

46

Natália Nigutová, Ing.

vychovávateľka ŠKD

natalianigutova@zskrosnianke.sk

47

Olachová Viera

vychovávateľka ŠKD

vieraolachova@zskrosnianke.sk

48

Minariková Zdenka

vychovávateľka ŠKD

zdenkaminarikova@zskrosnianske.sk

49

Slezáková Andrea, Mgr.

vedúca ŠKD

veducaskd@zskrosnianke.sk

50

Demcsák Mária, RNDr.

asistentka učiteľa - projekt PoP II

mariademcsak@zskrosnianke.sk

51

Ihnacíková Katarína, Ing.

asistentka učiteľa - projekt PoP II

katarinaihnacikova@zskrosnianke.sk

52

Kazimirová Veronika, Mgr.

asistentka učiteľa - projekt PoP II

veronikakazimirova@zskrosnianke.sk

53

Seligová Slavomíra, Mgr.

asistentka učiteľa - projekt PoP II

slavomiraseligova@zskrosnianke.sk

54

Seligová Viktória

asistentka učiteľa - nenorm. Finan.

viktoriaseligova@zskrosnianke.sk

55

Šesták Kamil, Mgr.

školský špeciálny pedagóg

kamilsestak@zskrosnianke.sk

56

Švigárová Adela, Mgr.

školský psychológ

psycholog@zskrosnianke.sk

57

Vlasatá Mária

asistentka učiteľa - projekt PoP II

mariavlasata@zskrosnianke.sk

58

Pribulová Lea, Mgr.

hospodárka školy

hospodarka@zskrosnianke.sk

59

Gubancová Silvia

vedúca školskej jedálne

veducasj@zskrosnianke.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria