Kontakty

e-mailové adresy

Mgr. Júlia Špilárová – riaditeľka školy

Mail: riaditel@zskrosnianke.sk

 

Mgr. Renáta Matová – zástupkyňa riaditeľky  školy – I. stupeň

Mail: zastupca1st@zskrosnianke.sk

 

Ing. Viera Tutková – zástupkyňa riaditeľky  školy – II. stupeň

Mail: zastupca2st@zskrosnianke.sk

 

Mgr. Andrea Slezáková – vedúca ŠKD

Mail: veducaskd@zskrosnianke.sk

 

Mgr. Lea Pribulová – hospodárka školy

Mail: hospodarka@zskrosnianke.sk

 

Silvia Gubancová – vedúca školskej jedálne

Mail: veducasj@zskrosnianke.sk

 

Mgr. Martina Badičová – výchovná poradkyňa

Mail: vychporadca@zskrosnianke.sk

 

Mgr. Adela Švigárová – školský psychológ

Mail: psycholog@zskrosnianke.sk

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria