Plávanie

Pravidlá správania

 1. Do priestorov plavárne vstupujeme prezutí.
 2. Všetci dodržujeme čistotu a poriadok.
 3. Na plaváreň nosíme plavky, kúpaciu čiapku, uterák, prezúvky.
 4. Pred vstupom do bazénu ideme na toaletu, osprchujeme a rozcvičíme na suchu.
 5. V priestoroch plavárne sa nesmie behať, šmýkať sa, skákať zo strán bazénu.
 6. Nekonzumujeme potraviny aspoň hodinu pred plávaním.
 7. Na plaváreň nenosíme cenné predmety, peniaze, hodinky,  ......
 8. Do vody nechoď, ak si prechladený, ak kašleš a máš nádchu, aby si nenakazil druhých a nepoškodil sebe.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
  Krosnianska 2, 040 22 Košice
 • +421 x 055/6712526

Fotogaléria