Zoznam tried › Trieda 7.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Daša Ujháziová
Učebňa: VII.C
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Abdulmadzhydova Veronika
 2.  Brežná Sára
 3.  Cvacho Richard
 4.  Fráterová Melánia
 5.  Hudák Alex
 6.  Hudáková Sára
 7.  Chabadová Ema
 8.  Jakabová Nikola
 9.  Kodus Tomáš
 10.  Kosyk Kristián
 11.  Koščáková Chiara
 12.  Kozárová Tatiana
 13.  Kravec Lilly
 14.  Oros Michal
 15.  Pinčák Richard
 16.  Popierová Lívia
 17.  Šebeková Simona
 18.  Štrnástek Nicolas
 19.  Tujvelová Martina
 20.  Tverďáková Petra
 21.  Vicen Jakub
 22.  Zlatnická Tatiana Mariette

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria