Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Krupárová
Učebňa: VI.A
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Foltánová Alexandra
 2.  Harbuľák Matej
 3.  Hudáková Ema
 4.  Hudáková Lea
 5.  Hyrošová Nela
 6.  Jasinská Lucia
 7.  Kantor Lukáš
 8.  Leščák Lukáš
 9.  Leško Šimon
 10.  Lešťan Michal
 11.  Magyar Matúš
 12.  Pagáčová Michaela
 13.  Pavlišin Tomáš
 14.  Pistráková Nela
 15.  Rolíková Laura
 16.  Striš Samuel
 17.  Stupňan Lukáš
 18.  Tarajčáková Nikoleta
 19.  Vaňo Alex
 20.  Varga Slavomír
 21.  Veľasová Martina
 22.  Vicenová Natália
 23.  Zelková Karolína

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria