Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B6.C7.A7.B7.C8.A8.B9.A9.B9.C
Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Tirpáková
Učebňa: III.A
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bič Ivan
 2.  Bodnár Michal
 3.  Demjančík Richard
 4.  Gaľa Adam
 5.  Géci Oliver
 6.  Holubová Ema
 7.  Hudáková Mária
 8.  Jachová Amália
 9.  Kľaga Timotej
 10.  Kocsisová Viktória
 11.  Lehotaiová Leah
 12.  Marga Peter
 13.  Marton Matúš
 14.  Matta Martin
 15.  Mocáková Eva
 16.  Nagy Laura
 17.  Stodola Lukáš
 18.  Stojkovičová Jana
 19.  Štaba Daniel
 20.  Tančáková Daniela
 21.  Turáková Olívia
 22.  Ujháziová Laura
 23.  Varga Ondrej
 24.  Zelko Šimon

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria