Škola priateľská k deťom

UNICEF a práva detí

UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v  155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.

Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, aby mali príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.Za takmer 70 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí.

 

Ako UNICEF pracuje?

  • Špecializuje sa na dlhodobú rozvojovú pomoc, ktorá podporuje nové generácie ľudí v rozvojových krajinách v tom, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy. Zabezpečuje humanitárnu pomoc v prípade katastrof. Na celom svete propaguje práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťa a upozorňuje na ich dodržiavanie.
  • Pri presadzovaní svojich cieľov  spolupracuje s vládami jednotlivých krajína s mimovládnymi organizáciami. Často radí vládam pri určovaní priorít v politike voči deťoma koordinuje poskytovanie pomoci.
  • Presadzuje opatrenia umožňujúce deťom čo najlepší štart do života. Snaží sa presadiť očkovanie detí proti základným detským chorobám, aby deti nezomierali na choroby, ktorým sa v súčasnej dobe dá predísť. Podporuje vzdelávanie dievčat a ich rovnosť voči chlapcom. Prevenciou bojuje proti šíreniu HIV/AIDS a stará sa o deti a ich rodiny, ktoré sú nakazené týmto vírusom.
  • Využíva inovatívne, jednoduché a praxou overené postupy, ktoré prinášajú reálne výsledky pre deti.
  • UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práca a pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria