Škola priateľská k deťom

Linka Detskej Istoty

Každý z nás má svoj vlastný život plný príbehov, zážitkov, ľudí, problémov. Niektoré problémy vieme vyriešiť sami, s inými nám pomáha naše okolie -  rodina a priatelia, ale vyskytnú sa aj také, s ktorými  sa nechceme zdôveriť ani im...

 

  116 111  

 

 Na bezplatné telefónne číslo 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť. Toto číslo je anonymné, dostupné 24 hodín denne z akejkoľvek telefónnej siete.

Tento telefonický kontakt poskytuje volajúcemu dieťaťu pocit istoty, citovej podpory, ubezpečí ho, že je tu niekto výlučne pre neho, niekto, kto akceptuje jeho problém a pokúsi sa mu pomôcť vyriešiť ho.

Na Linku detskej istoty sa môžu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

 

Ako to funguje?

  • Odborník spolu s volajúcim dieťaťom hľadá adekvátne možnosti riešenia problému.
  • Telefonický rozhovor dieťa odbremení a umožní mu zhodnotiť svoj problém z iného pohľadu, lepšie sa v ňom orientovať a hľadať riešenie.
  • Pri riešení problémov sa konzultanti usilujú dieťa orientovať v prvom rade na rodičov, prípadne širšiu rodinu, priateľov, pedagógov, zdravotníkov či na sociálnu sieť.
  • Ak volajúci nahlási situáciu, v ktorej ide o trestný čin páchaný na dieťati, má LDI povinnosť o tejto situácii   informovať príslušné orgány.
  • Súčasťou rozhovoru s deťmi sú aj informácie o sieti služieb pre deti a mládež i zariadeniach vhodných  na voľnočasové aktivity, čo je súčasťou osvetového a preventívneho pôsobenia.
  • Linka detskej istoty napomáhaimplementácii Dohovoru o právach dieťaťa.

 

Linka detskej istoty poskytuje:

» priestor pre komunikáciu ,
» jednorazové ako i opakované poradenstvo,
» všeobecné i cielené informácie,
» sociálno-právne poradenstvo,
» krízovú intervenciu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria