Výchovné poradenstvo

Testovanie 9

TESTOVANIE 9:

riadny termín: 20.3.2024

náhradný termín: 4.4.2024

z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra

 

Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií

s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 

Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na
https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria