Výchovné poradenstvo

Kam na strednú školu

Prijímanie na stredné školy


a. Informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere školy, sú zverejnené na
http://mapaskol.iedu.sk.


b. Súhrnné, pravidelne aktualizované informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v aktuálnom školskom roku sú zverejnené v časti Ako na stredné školy? na
https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo.html?page_id=10267.


c. Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre školský rok 2024/2025 sú zverejnené na https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

Fotogaléria