Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 15/2021 zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 65,80 s DPH 28.01.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.02.2021
Faktúra 2018049 GDPR 30,00 s DPH VO ramcová zmluva 18.09.2018 247 group s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.09.2018 18.09.2018
Zmluva 232 8 2018 prenájom telocvične 106,86 s DPH 30.08.2018 SOZ ZV mesto Košice SOZ ZV mesto Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.08.2018
Zmluva Darovacia zmluva pre 7.c peňažný dar na zakúpenie didaktickej techniky 450,00 s DPH 21.11.2019 Východoslovenská energetika a.s.holding Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 21.01.2020
Zmluva 1/20 peňažný dar na zakúpenie didaktickej techniky 450,00 s DPH 21.11.2019 Východoslovenská energetika a.s.holding Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 21.01.2020
Faktúra 12020 stravné 139,27 s DPH 30.01.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.01.2020 04.02.2020
Faktúra 22020 réžia na stravné 879,60 s DPH 30.01.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 31.01.2020 04.02.2020
Zmluva 232 17 2019 zmluva o obstaraní zájazdu LvK 10 350,00 s DPH 05.02.2020 JUDr.Monika Švecová Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.02.2020
Faktúra 18004022380 písanky 100,80 s DPH 201806858 05.09.2018 Orbis pictus Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.09.2018 13.09.2018
Zmluva dodatok č. 8 k zmluve č. 175/2010 prenájom kopírky s DPH 14.02.2020 Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 17.02.2020
Zmluva 232 8 2020 prenájom miestností voľby 141,41 s DPH 11.02.2020 MČ DH MČ DH Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 11.02.2020
Faktúra 1800401937 písanky 378,00 s DPH 201804828 05.09.2018 Orbis pictus Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra 18429 verejné obstarávanie cez ERANET 400,00 s DPH 13.09.2018 Stredisko služieb školám Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra 18405 účtovníctvo 370,00 s DPH zmluva 13.09.2018 Stredisko služieb školám Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.09.2018 13.09.2018
Faktúra 1815123 audiovrítnik 121,20 s DPH 37/18 18.09.2018 Alarmtel s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.09.2018 18.09.2018
Faktúra 2020012 priebežná aktualizácia a školenia GDPR za 01/2020 30,00 s DPH zmluva VO 26.02.2020 247 group s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.02.2020 27.02.2020
Zmluva 0315 0200 02019 Sponzorský dar pre 7.C 450,00 s DPH 22.11.2019 Východoslovenská energetika a.s.holding Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy + vedúca úseku Komunikácia 21.01.2020
Faktúra 18045 sklenárske práce 246,34 s DPH emailom 18.09.2018 BETTY - sklenárstvo Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.09.2018 18.09.2018
Zmluva 232 9 2018 prenájom bufetu 687,48 s DPH 05.09.2018 Erinex Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 06.09.2018
Zmluva 232 10 2018 prenájom telocvične 258,89 s DPH 04.09.2018 BK Galaxy Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2618

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria