Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 720192004 VEMA 169,20 s DPH 14456 14456 22.05.2019 VEMA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.05.2019 22.05.2000
Zmluva Kolektívna zmluva 2015-2019 Kolektívna s DPH 18.01.2015 18.01.2015 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 24.01.2015
Zmluva Dodatok 1 KZ Dodatok 1 s DPH 17.03.2015 17.03.2015 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 18.03.2015
Zmluva Zásady tvorby a čerpania SF 2016 s DPH 22.01.2016 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.01.2016
Zmluva Dodatok 2 KZ Dodatok 2 KZ s DPH 01.03.2016 01.03.2016 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.03.2016
Zmluva 2016/2017 kúpna zmluva školské ovocie s DPH 26.04.2016 26.4.2016 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 28.04.2016
Zmluva Dodatok 3 a 4 KZ Dodatok 3 a 4 KZ s DPH 01.01.2017 01.01.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 02.01.2017
Zmluva Zásady tvorby a čerpania SF 2017 s DPH 23.01.2017 23.1.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 23.01.2017
VO: Súhrnná správa 1Q 2017 Škola v Prírode 9 656.00 s DPH 09.04.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice 10.04.2017
Zmluva 2017/2018 Kúpnazmluva školské ovocie s DPH 11.05.2017 11.5.2017 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.05.2017
Objednávka 23/17 deliaca stena v ŠJ 5 950,00 s DPH VO VO Akatyst s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.08.2017
Faktúra 7238983561 plyn 24,00 s DPH 6300053095 6300053095 04.09.2017 SPP Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra 2707001734 poistné 740,47 s DPH 2707001734 2707001734 04.09.2017 UNIQA Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra 22900067519 Elektrina 654,46 s DPH 04.09.2017 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Objednávka 25/17 Náhradné zátky na šk.stoličky 74,64 s DPH 07.09.2017 Ing.Rudolf Mudrík OFFER Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.09.2017
Faktúra 2122838654 vodné stočné 1 366,99 s DPH 01/216/2002 08.09.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 3417082913 komunálny odpad 1 219,68 s DPH 271877 15.03.2017 MMK Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 173107435 dávkováče do WC 35,40 s DPH 604561 08.09.2017 CWS boco Slovensko s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 2799890488 telefón 41,00 s DPH 07.09.2017 Slovak Telekom Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 117168358 doména zskrosnianke.sk do 23.9.2018 14,28 s DPH 08.09.2017 WebSupport Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.09.2017 08.09.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2618

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria