Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 232 10 2017 prenájom telocvične 3 600.00 s DPH 07.11.2017 Futbalový klub Košická Nová Ves Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 08.11.2017
Faktúra 000012 kontrola HP 353,00 s DPH 232012 25.02.2019 ing.Haluška 1033407375 Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.02.2019 28.02.2019
Zmluva 232 10 2020 Krátkodobý prenájom 252,39 s DPH 28.09.2020 BK Galaxy BK Galaxy, Florianska 7, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.09.2020
Zmluva 232 7 2019 prenájom plavárne 160,00 s DPH 22.06.2019 Baby Pro s.ro. Baby pro s.ro. Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 22.06.2019
Zmluva 22 13 2019 zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov 4 986,12 s DPH 07.11.2019 CVČ CVČ Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 11.11.2019
Zmluva 232 5 2019 Krátkodobý nájom nebytových priestorov 360,00 s DPH 17.05.2019 CZŠ s MŠ CZŠ s MŠ Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 21.05.2019
Zmluva 22 12 2019 prenájom telocvične 120/mesačne s DPH 24.09.2019 Eurocast Košice s.r.o. Eurocast Košice s.r.o. Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.09.2019
Zmluva 232 9 2020 Krátkodobý prenájom 89,28 s DPH 16.07.2020 FK K.Nová Ves FK K.Nová Ves Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 17.07.2020
Zmluva 232 3 2021 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov N2160PN287.99 s DPH 29.10.2021 Základná škola Krosnianska 2 Košice FK K.Nová Ves Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 18.10.2021
Zmluva Dodatok č.1 k zml. 232 10 2017 prenájom telocvične s DPH 20.06.2018 Základná škola Futbalový klub Košická Nová Ves Ing.Lesňák Milan predseda 21.06.2018
Zmluva 232 11 2018 prenájom telocvične 78mesačne s DPH 03.09.2018 JUDr.Kolesár Martin JUDr.Kolesár Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 03.09.2018
Zmluva SR:239/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 36 900.00 s DPH 08.10.2018 Úrad vlády SR + Mesto Košice MMK JUDr.Petruško + Ing.Mgr.Janečková viceprimátor + generálna tajomníčka 11.10.2018
Zmluva 232 1 2019 zmluva o výpožičke 106,98 s DPH 06.03.2019 Základná škola Krosnianska 2 Mestská časť Košice DH Mgr.Andrejčák Jozef starosta 07.03.2019
Zmluva 232 4 2019 zmluva o výpožičke 62,39 s DPH 15.05.2019 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Mestská časť Košice DH Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.05.2019
Zmluva 232 4 2019 zmluva o výpožičke 106,98 s DPH prenájom za účelom volieb prezidenta SR Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Mestská časť Košice DH Mgr.Andrejčák Jozef starosta 21.03.2019
Zmluva 232 17 2018 zmluva o výpožičke 122,85 s DPH 31.10.2018 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Mestská časť Košice DH Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.11.2018
Zmluva 232 8 2020 prenájom miestností voľby 141,41 s DPH 11.02.2020 MČ DH MČ DH Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 11.02.2020
Zmluva 232 14 2020 zmluva o výpožičke 205,86 s DPH 29.10.2020 MČ Dargovských hrdinov Košice MČ Dargovských hrdinov Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 29.10.2020
Zmluva 232 3 2019 Krátkodobý nájom nebytových priestorov 229,36 s DPH 04.04.2019 O5 bežecký klub Košice O5 bežecký klub Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.04.2019
Zmluva 232 15 2019 Krátkodobý nájom nebytových priestorov 40,00 s DPH 04.11.2019 Petra Vasilová Petra Vasilová Mgr.Špilárová Júlia + Petra Vasilová riaditeľka školy 05.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2618

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria