Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č.1 k zml. 232 10 2017 prenájom telocvične s DPH 20.06.2018 Základná škola Futbalový klub Košická Nová Ves Ing.Lesňák Milan predseda 21.06.2018
Objednávka 24/19 tonery podľa výberu s DPH VO Rámcová zmluva 17.05.2019 Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 17.05.2019
Zmluva Kolektívna zmluva 2015-2019 Kolektívna s DPH 18.01.2015 18.01.2015 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia, Ing.Sabolová Zuzana riaditeľka školy 24.01.2015
Zmluva Kolektívna zmluva II-2020_I-2021 s DPH 01.02.2020 1.2.2020 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.02.2020
Zmluva Kolektívna zmluva II-2020_I-2021 dodatok č.1 s DPH 16.03.2020 16.3.2020 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 16.03.2020
Zmluva Dodatok č. 6 zmluva o nájme č. 22852007 s DPH 14.02.2018 14.2.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 14.02.2018
Objednávka 34/19 čisiaci prostriedok do myčky s DPH obj.34/19 30.08.2019 Elektroservis s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 2018-MPC-EONE-081 prevod didaktických prostriedkov s DPH 13.03.2018 MPC Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 19.03.2018
Zmluva Dohoda č.19/41/054/239 Pracuj v školskej kuchyni s DPH 26.08.2019 ÚPSVaR Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 27.08.2019
Zmluva dodatok č.2/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r.2018 s DPH 01.07.2019 Úrad vlády SR + Mesto Košice mesto Košice Ing. Jaroslav Polaček + Mgr.Matúš Šutaj Eštok primátor + vedúci úradu 04.07.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí službny - výkon stavebný dozor s DPH 30.04.2018 Patrium s.r.o. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 2018033 servisne práce marec s DPH VO ramcová zmluva VO Rámcová zmluva 04.06.2018 247 services s.r.o Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 05.06.2018 05.06.2018
Zmluva 2/2018 Zmluva o tefundácii nákladov za dodávky energií s DPH 12.02.2018 12.2.2018 Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 12.02.2018
Zmluva dodatok č. 8 k zmluve č. 175/2010 prenájom kopírky s DPH 14.02.2020 Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 17.02.2020
Objednávka 3/18 oprava radiátora s DPH VO Rámcová zmluva VO rámcová zmluva BPMK Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 01.02.2018
Objednávka 4/18 Kazety Epson,WorkForce s DPH VO Rámcová zmluva VO rámcová zmluva Tecos Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 07.02.2018
Objednávka 5/18 prečistenie kanalizácie s DPH VO Rámcová zmluva VO rámcová zmluva BPMK Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.02.2018
Objednávka 6/18 PVC,sokel,lepidlo s DPH VO VO DOMOS Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 20.02.2018
Zmluva 232 6 2018 Zmluva so spracovateľom spracúvania osobných údajov s DPH 11.06.2018 Lomitec com a.s. Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 15.06.2018
Objednávka 16/20 oprava potrubia v stene v triedach s DPH obj. 16/20 05.06.2020 BPMK Základná škola Krosnianska 2, Košice Mgr.Špilárová Júlia riaditeľka školy 13.07.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2618

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
    Krosnianska 2, 040 22 Košice
  • +421 x 055/6712526

    Riaditeľka školy: Mgr. Júlia Špilárová : 0915 879 544

    Hospodárka školy: Mgr. Lea Pribulová : 0911 055 001

Fotogaléria